MojElektromobil

Tabuľky s evidenčným číslom EČV sa začnú od januára 2023 vydávať v novej grafike. Novinka bude použitie nového typu písma a zjednotenie farebnosti. Tabuľky EČV budú mať len jedno čierno-biele prevedenie.

Rôzne skupiny motorových vozidiel budú odlíšené špecifickou skladbou evidenčného čísla. Napríklad elektromobily budú namiesto svetlozelenej tabuľky rozpoznateľné evidenčným číslom začínajúcim sa písmenami EV alebo EL.

Písmená na tabuľke s evidenčným číslom vozidiel, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina, alebo hybridných elektrických vozidiel s možnosťou externého nabíjania, začínajú písmenami EV alebo EL.

Ministerstvo vnútra SR ďalej informuje, že evidenčné čísla budú viazané na vozidlo, nie na ich majiteľov, čo znamená, že ak ho vozidlo raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia. Pri kúpe nového vozidla sa teda vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti.

Ďalšou obrovskou, a v podstate aj hlavnou, zmenou pri EČV je zrušenie delenia motoristov podľa okresov. Po novom už na tabuľke evidenčného čísla vozidla informácia o okrese jednoducho nebude prítomná. Skladba evidenčných čísel ostane rovnaká (2 písmená – 3 číslice – 2 písmená), avšak evidenčné čísla sa začnú vytvárať nanovo od kombinácie AA-001AA.

Ukážka nových EČV | Foto: MV SR

Novela zákona o cestnej premávke tiež  umožní pri predaji vozidla predávajúcemu ponechať si tabuľky s evidenčným číslom z vozidla, ktoré by následne mohol prideliť na svoje ďalšie vozidlo.

Týmto sa vyšlo v ústrety najmä držiteľom, ktorí požiadali o vydanie tabuľky s tzv. voliteľnou logistikou (napr. BASTROM),  alebo pridelenie tabuľky zo skladových zásob dopravného inšpektorátu (napr. BB555AB), za ktoré bol vyberaný zvýšený správny poplatok vo výške 165,50 eur za 1 ks tabuľky.

Pri štandardnom vozidle je poplatok za 2 ks takýchto tabuliek 331 eur. Pre kupujúceho by to v takomto prípade znamenalo povinnosť požiadať o pridelenie iného evidenčného čísla na vozidlo.

Zruší sa aj dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlási vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte, a potom ho nový vlastník prihlási na svojom inšpektoráte. Kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom v prípade potreby sa budú doklady aj tabuľky zasielať kuriérom

Zelené EČV na Slovensku: Všetko, čo potrebujete vedieť

Už od 1.12.2019 sa na Slovensku vydávajú špeciálne zelené EČV. Určené sú pre vozidlá s nižšími emisiami, teda plug-in hybridy, no najmä pre elektromobily. Aj na základe otázok čitateľov sme sa rozhodli aktualizovať a zhrnúť všetky dôležité informácie na jednom mieste.

Časti článku

Prečo dostávajú elektromobily a plug-in hybridy zelenú EČV?

Často sa stretávame s mýtom, že zelené EČV majú slúžiť ako informácia pre hasičov. Tí na základe toho majú byť informovaní, že ide o vozidlá s vysokonapäťovou batériou. Zelené EČV nepochybne takúto rozlišovaciu úlohu plnia, ale nie je to ich primárny účel. Primárnu úlohu zelených EČV ozrejmila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru, Denisa Bárdyová:

Odlíšiteľné označenie takýchto vozidiel má slúžiť ako rozlišovací prvok pre ďalšie podporné opatrenia, ktoré sú podrobne rozpísané v Akčnom pláne rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, ktoré gestoruje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a podľa ktorého je opatrenie nákladovo šetrným a zároveň účinným spôsobom, ako vytvoriť trvalú propagáciu elektrických vozidiel. Zároveň prináša synergiu s marketingom elektrických áut, pretože istý podiel kupujúcich je motivovaný snahou odlíšiť sa.

Čo je to plug-in hybrid?

Plug-in hybrid (PHEV) je druh elektrického vozidla, ktorého pohon tvorí spaľovací motor, v drvivej väčšine benzínový, v kombinácii s elektromotorom, ktorý je napájaný z internej batérie. Jeho najväčšou výhodou je, že môžete jazdiť čisto na elektrickú energiu na pomerne väčšiu vzdialenosť – typicky okolo 50 kilometrov. Čiže ekologicky, bez priamych emisií, a keďže je elektrická energia oveľa lacnejšia ako napr. benzín, tak aj ekonomicky.

Po vybití batérie sa stará o pohon spaľovací motor. Samozrejmosťou je kombinovaná jazda prostredníctvom oboch motorov, pričom o vzájomnej kooperácii rozhoduje riadiaca jednotka. O rozbeh vozidla sa zväčša stará elektrický pohon, pričom spaľovací motor sa pripája v prípade potreby vyššieho výkonu. Takéto jazdenie prináša veľmi zaujímavé hodnoty v oblasti priemernej spotreby (okolo 2 l/100 km) a vypustených emisií (okolo 50 g CO2/km). Kľúčové je, že takéto vozidlo sa dá nabíjať “zo zásuvky”.

Sú zelené ŠPZ aj pre mild-hybrid?

Vydanie zelený tabuliek s evidenčným číslom vozidlu sa vzťahuje len na batériové elektromobily (jazda čisto na elektrinu) a hybridné vozidlá s s možnosťou externého nabíjania, čo spĺňa len kategória plug-in hybrid. Ako majiteľ vozidla z kategórie mild-hybrid na zelenú ŠPZ nemáte nárok.

  • Čisto elektrina
  • Benzín + elektrický pohon plug-in
  • Nafta + elektrický pohon plug-in
  • Benzín + LPG + elektrický pohon plug-in a pod.

Pre zhrnutie, na zelenú ŠPZ má ako jediný hybrid nárok plug-in hybrid.

Kupujem si elektromobil, zelenú EČV dostanem automaticky?

Odpoveď je v toto prípade jednoduchá. Zelená EČV je bonus, ktorá sa vydáva iba na požiadanie. Zároveň ich je možné vydať iba pre elektromobily, respektíve vozidlá, ktoré kombinujú:

Koľko stoja zelené ŠPZ?

V prípade registrácie nového elektromobilu alebo plug-in hybridu je jednotný poplatok 33 € bez ohľadu na výkon motora. Za pridelenie dvoch zelených EČV zaplatíte ďalších 33 €. Poplatky súvisiace s registráciou vozidla a vydaním zelených EČV sú teda 66 €.

Elektromobil už mám, môžem požiadať o výmenu za zelené EČV?

Áno, je možné požiadať o výmenu. Pridelenie dvoch nových kusov zelených EČV stojí 33 €.

Môžem si požiadať o vytvorenie voliteľnej zelenej EČV?

V tejto súvislosti sme kontaktovali priamo Ministerstvo vnútra SR. V odpovedi nám potvrdili, že voliteľnú zelenú EČV je možné vydať za štandardný poplatok 165,50 € / kus v plechovom vyhotovení, respektíve 182 € / kus v prípade verzie s podsvietenou zadnou EČV.

Môže dostať zelenú EČV aj elektrický motocykel / motorka?

Áno, môže. Podmienky pre získanie sú rovnaké ako v prípade áut, teda v osvedčení o evidencii vozidla je potrebné, aby bol uvedený zdroj energie / paliva:

Aké výhody získam so zelenou EČV?

V súčasnosti nie je možné uplatniť žiadne plošné výhody v rámci Slovenskej republiky. V pôvodnom akčnom pláne rozvoja elektromobility sa síce spomína jazda vo výhradných jazdných pruhoch (BUS pruhoch), no v samotnom zákone o cestnej premávke nie je žiadna zmienka o tejto výhode. Ďalšou výhodou má byť vstup do nízko emisných zón, avšak na Slovensku ešte nemáme miesto s takýmto obmedzením. V platnosti sú ale rôzne individuálne výhody na úrovni miest a obcí. Spomenúť môžeme napríklad bezplatné alebo výrazne zľavnené parkovanie na štandardne spoplatnených parkoviskách v rámci konkrétnych miest. Tento benefit však nemusí byť vždy podmienený práve zelenou EČV.

Kedy sa zriadia nízko emisné zóny?

V tejto súvislosti sme kontaktovali viacero úradov. Vytvoriť nízko emisné zóny na Slovensku už je možné od roku 2017, doteraz sa ale nikde v rámci republiky nenachádza. Kompetencie zriaďovať takéto miesta majú samosprávy, preto je čisto na ich rozhodnutí, kedy takúto zónu vytvoria.

Neočakávame, že by v blízkej dobe prišlo k obmedzeniu vstupu spaľovacích áut do centier miest zo strany akejkoľvek samosprávy. Vytlačiť autá z týchto oblastí sa v súčasnosti snažia iným spôsobom, a to napríklad rozširovaním infraštruktúry udržateľnej mobility a zvýhodňovaním práve takéhoto typu dopravy v užších centrách miest.

Výhody zelených EČV v zahraničí

Na Slovensku je to s výhodami pre vozidlá so zelenou EČV zatiaľ na mŕtvom bode, avšak výhody môžete využívať v niektorých štátoch Európskej únie. Napríklad v Českej republike sú vozidlá s nízkymi emisiami oslobodené od poplatku za využívanie diaľnic. Aby ste túto výhodu mohli využívať, je potrebná registrácia na príslušnom úrade. Do pozornosti dávame stránku Edalnice s konkrétnymi pokynmi pre získanie oslobodenia od poplatku za diaľnice. Ako spraviť registráciu krok po kroku vám priblíži aj video.

Ďalšia výhoda prišla do platnosti len nedávno. V Rakúsku majú vozidlá – elektromobily – možnosť využívať vyššie rýchlosti na vybraných úsekoch diaľnic. Konkrétne ide o takzvané IG-L zóny, kde je obmedzená rýchlosť na 100 km/h pre vozidlá so štandardným pohonom. Elektromobily sú od tohto limitu oslobodené a môžu využívať jazdu pri plnej rýchlosti, teda do 130 km/h. Po celom Rakúsku je približne 440 kilometrov úsekov s týmto obmedzením.

Ako sme informovali v samostatnom článku, pre využívanie vyššej rýchlosti je potrebná špeciálna EČV, ktorá odlišuje klasické vozidlá od tých so spaľovacím motorom v danej krajine. V prípade Slovenska ide teda o zelenú EČV, v prípade Českej republiky sú to evidenčné čísla začínajúce EL. Bohužiaľ, takéto selektovanie nie je úplne presné, nakoľko napríklad aj na Slovensku udeľujeme zelené EČV nielen pre elektromobily, ale aj plug-in hybridy. Podobné je to aj v spomínanej Českej republike.

Žlté EČV

Na cestách sa môžeme stretnúť s rôznymi evidenčnými tabuľkami, ktoré majú neštandardné farebné vyhotovenie. Okrem zelených ŠPZ, ktoré sú určené pre elektrické vozidlá, sa kde-tu objavia aj žlté ŠPZ. Ak vás niekedy zaujímalo, pre aký typ vozidiel sú určené tieto žlté EČV, tak ide buď o kusy určené na vývoz (doplnkové označenie písmenom V) alebo o historické vozidlá (doplnkové označenie písmenom H).

Problémy s dostupnosťou zelených ĚCV v roku 2022

Doplnené 21.2.2022

Na základe upozornení zo strany čitateľov sme cez Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra overovali aktuálnu situáciu ohľadom nedostupnosti zelených tabuliek s evidenčným číslom, ktoré sú určené pre elektromobily a plug-in hybridy.

Vec sa má tak, že “zelené EČV” aktuálne skutočne nie sú dostupné a žiadateľovi sú preto vydávané klasické, biele tabuľky, s tým, že “zelené tabuľky” budú vydané dodatočne. Rezort vnútra pracuje na právnej úprave, aby po vydaní požadovaných tabuliek nemusel žiadateľ opätovne uhrádzať správny poplatok za výmenu.

Pri využívaní elektronických služieb zostáva ponuka pre vydanie “zelených ŠPZ” zachovaná, nakoľko je prípadná úprava systému príliš nákladná, a keďže ide len o dočasnú nedostupnosť, úprava by nebola efektívna. V tomto prípade je však záujemca kontaktovaný zo strany dopravného inšpektorátu, ktorý mu vysvetlí aktuálnu situáciu a všetko, čo s tým súvisí.

Súčasný stav nastal v dôsledku výmeny pôvodného dodávateľa tabuliek s evidenčným číslom. Novú zmluvu bolo možné kvôli pravidlám verejného obstarávania podpísať až v závere roka 2021, kvôli čomu nebolo možné výrobu a dodávky zabezpečiť okamžite od prvého dňa roka 2022. Na riešení situácia sa intenzívne pracuje. Celé stanovisko, v pôvodnom znení, zverejňujeme nižšie:

Tak ako sme informovali na tlačovej konferencii pri príležitosti uzatvorenia rámcovej dohody s novým dodávateľom, dodávka napríklad tabuliek s voliteľnými údajmi bude v úvodnej fáze poskytovania služieb s novým dodávateľom oneskorená.

Polícia však, pochopiteľne, umožňuje aj pri takýchto požiadavkách využívať vozidlo v cestnej premávke –  žiadateľovi vydá klasické TEČ, tabuľky s požadovaným obsahom mu budú vydané neskôr. Pracujeme na potrebnej úprave predpisov, aby po následnom vydaní žiadanej kategórie tabuliek nemuseli klienti dvakrát uhrádzať správny poplatok

Pri e-službách možnosť požiadať o individuálne vyrábané tabuľky s voliteľnou logistikou, tabuľky pre elektromobily a plug-in hybridné vozidlá alebo tabuľky vyžarujúce svetlo zostala zachovanáDôvodom sú vysoké náklady na úpravu systému Národnej evidencie vozidiel, ktorých vynaloženie vzhľadom na dočasnosť situácie by nebolo efektívne.  Používatelia e-služieb sú informovaní o dočasnej nedostupnosti týchto tabuliek: každého, kto predsa len  e-službu využil či využije, bude kontaktovať pracovník dopravného inšpektorátu a poskytne mu všetky potrebné informácie.

Situácia je bohužiaľ dôsledkom opakovaných obštrukčných konaní tretích strán v procese verejného obstarávania, ktoré sa kvôli tomu predĺžilo o viac ako rok. Kontrakt s predchádzajúcim dlhoročným a predraženým dodávateľom vypršal. S ohľadom na lehoty dané zákonom o verejnom obstarávaní bolo ministerstvo vnútra oprávnené podpísať rámcovú dohodu s novým dodávateľom až v úplnom závere roku 2021, a tak objektívne nebolo možné nastaviť dodávky nových tabuliek a pracovný tok s novým dodávateľom hneď od začiatku roku 2022, za čo sa verejnosti ospravedlňujeme. S novým dodávateľom intenzívne komunikujeme, aby sme sa k plnohodnotnému štandardnému režimu vrátili čo najskôr. 

Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra

Náš tip
Stanovisko kontra realita. Sú zelené EČV skutočne dostupné?

Testy so zelenou EČV

Náš tip
Mercedes-Benz GLA 250e: spotreba pod 2 litre, nechýba DC nabíjanie | TEST

Náš tip
DUEL Volkswagen ID.4 a Škoda Enyaq iV: Priama elektrická konkurencia

Náš tip
Volkswagen ID.3: Ďalší skvelý elektromobil, ktorý potrápi konkurenciu | TEST
8. novembra 2022

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+