Ochrana osobných údajov

Internetový portál eAutoPortal.sk (ďalej len “portál”) zbiera osobné údaje používateľov len pre potreby zabezpečenia testovacej jazdy, komunikácie medzi portálom a používateľmi prostredníctvom kontaktného formulára a uverejňovanie komentárov cez aplikáciu sociálnej siete Facebook.

  • V prípade našej bezplatnej služby “zabezpečenie testovacej jazdy” (ďalej len “služba”), vyžaduje portál od používateľa údaje o jeho mene, priezvisku, okrese bydliska, telefónnom čísle a  emailovej adrese. Tie sú nevyhnutné pre zabezpečenie služby, ako aj spätné kontaktovania používateľa za účelom informovania o stave zabezpečenia služby. Pred odoslaním registračného formulára na zabezpečenie služby, musí dať požívateľ súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj poskytnutím svojich osobných údajov *tretím stranám, a to na základe Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, inak nie je možné registračný formulár odoslať a uložiť do našej zabezpečenej databázy. *Pre zabezpečenie testovacej jazdy je nevyhnuté poskytnutie osobných údajov používateľa importérovi či predajcovi vozidla, vybraného pre účely zabezpečenia služby.
  • V prípade kontaktného formulára vyžaduje portál od používateľa údaje o mene a emailovej adrese, a to len pre potreby spätnej komunikácie. Odoslaním formulára dáva používateľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, o čom je na stránke informovaný, a to na základe Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Odoslané údaje sa ukladajú do našej zabezpečenej databázy.
  • V prípade uverejňovanie komentárov v rámci článkov cez aplikáciu sociálnej siete Facebook (ďalej len “aplikácia”), má táto aplikácia prístup k verejne dostupným údajom z facebookového profilu používateľa. Uverejnením komentára dáva používateľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to na základe Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Jeho súhlas vyplýva z používania portálu, a to na základe podmienok uverejnených na podstránke “Podmienky používania“.

Portál používa aj súbory cookies, ktorých cieľom je poskytovanie väčšieho užívateľského komfortu pri opätovnej návšteve stránky. Používateľ dáva súhlas s ich používaním prostredníctvom všeobecného používania portálu, a to na základe podmienok uverejnených na podstránke “Podmienky používania“. Pokiaľ si používateľ neželá, aby portál používal súbory cookies, môže zakázať ich používanie vo svojom prehliadači.