Podmienky používania

Tieto podmienky upravujú používanie www portálu eAutoPortal.sk (ďalej len „portál“) jej návštevníkmi a používateľmi (ďalej len „používateľ“).

Používaním internetového portálu eAutoPortal.sk súhlasí používateľ s nasledujúcimi podmienkami:

  • Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), a to v prípade prípade dobrovoľného vyplnenia a odoslania našich formulárov pre zabezpečenie testovacej jazdy a vzájomnej komunikácie, ako aj komentovania článkov prostredníctvom Facebook aplikácie. Používanie portálu nie je podmienené vyplnením a odoslaním žiadnych formulárov ani komentovaním článkov.
  • Používaním portálu súhlasí s používaním súborov Cookies.
  • Podrobné informácie o zásadách ochrany osobných údajov na portáli a s tým súvisiacich formulárov, aplikácií a súborov Cookies nájde používateľ na podstránke „Ochrana osobných údajov„.

Ak s podmienkami používania portálu používateľ nesúhlasí, nech bezodkladne prestane stránku používať.

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť:
Virtual studio spol. s r.o.
Pod kanálom 38, Lipovec
03861 Vrútky
IČO: 46943994
IČ DPH: SK2023664621
DIČ: 2023664621
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 58075/L.

Autorom textov je redakčný tím portálu, ktorý nezodpovedá za správnosť obsahu uverejneného na portáli. Taktiež nezodpovedá za internetové stránky tretích osôb, ktorých odkazy sa nachádzajú na portáli, ani za internetové stránky tretích osôb, ktoré odkazujú na internetový portál eAutoPortal.sk.

Kopírovanie či akákoľvek manipulácia s pôvodným textom, uverejneným na portáli eAutoPortal.sk, sa bez súhlasu autorov zakazuje.