Ejoin spoplatňuje nabíjanie. Nový cenník platí pre DC nabíjanie

Aktuálne správy