Medzinárodný projekt ACON Smart Grids je realita, zlepší distribučné siete v ČR a SR