MojElektromobil

O schválení Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike sme vás informovali v marci tohto roku. Od tohto momentu už ubehlo vyše šesť mesiacov. Ministerstvo pripravilo sumár, kde hodnotí, ako sa darí napĺňať schválené opatrenia.

Splnené opatrenia

 • Zahrnutie témy elektromobility do všetkých relevantných stratégií a politík štátu môžeme považovať za splnené, resp. čiastočne splnené opatrenia. Realizuje sa priebežne na úrovni ministerstiev a orgánov štátnej správy.
 • Dlhodobý finančný mechanizmus na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry: Výzva MH SR na dotáciu na budovanie nabíjacích staníc pre obce, samosprávy a nimi zriadené organizácie prebiehala od 1. 7. do 1. 10. 2019. Maximálna výška dotácie bola 5 000 € s podmienkou 5 % spolufinancovania. Uvidíme, ako sa bude inštruktúra a jej financovanie uskutočňovať ďalej. Opatrenie však môžme považovať za čiastočne splnené.
 • Podpora výskumu, vývoja a výroby batérií: Ministerstvu sa podarilo vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu pre investície do batériového priemyslu. Prvé ohlásené investície v tomto odvetví, sú investícia spoločnosti Inobat (100 mil. €)Centrum rozvoja inovácií v Lučenci pre vývoj batérií do automobilov. Nedávno sme informovali, že Slovensko a Česko vytvorili Spoločný strategický projekt “Inobat Energy”. Jeho ambíciou je zabezpečiť energetickú nezávislosť a vyvíjať a vyrábať na našom území revolučné batérie. Ministerstvo už poskytlo podporu pre možnú výrobu batérií na východe Slovenska. Zároveň prebiehajú ďalšie rokovania s potenciálnymi zahraničnými investormi. Ministerstvo na opatrení intenzívne pracuje.
 • Informačná kampaň: Expozícia Elektromobilita & Slovensko Dobrý nápad na bratislavskom autosalóne, spustenie informačného webu e-mobility.sk alebo nedávny Deň EKO-mobility MH SR určite naštartovali diskusiu o elektromobilite na Slovensku. Dúfame, že ministerstvo bude v informačnej aktivite dlhodobo pokračovať.
 • Právne, technické a obchodné prostredie pre elektromobilitu v SR: Ministerstvo ho priebežne pripravuje v rámci medzirezortných pracovných skupín k alternatívnym palivám. Opatrenie je tak čiastočne splnené.
 • Uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania pri nákupe motorových vozidiel: Je tiež súčasťou Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie, pričom koordinátorom je Úrad pre verejné obstarávanie SR.
 • Nízkoemisné zóny: Slovenská legislatíva umožňuje zriaďovateľom obcí a samosprávy vyhlasovať nízkoemisné zóny. Mesto Bratislava plánuje v súvislosti s novou parkovacou politikou tieto nízkoemisné zóny vyhlásiť.
MHSR minister Žiga
Minister hospodárstva SR Peter Žiga odpovedá na otázky novinárov

Nesplnené opatrenia

 • Kontinuita priamej podpory na používanie nízkoemisných vozidiel: Práve prebieha legislatívny proces novelizácie zákona č. 71/2013 Z. z., ktorá umožní vyhlásiť výzvu na nákup elektrických vozidiel. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je začiatok decembra 2019, predpokladaná výška rozpočtu: 5 mil. €. Bližšie informácie zverejní MH SR mesiac pred vyhlásením výzvy.
 • Zrýchlené odpisy elektromobilov a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá: Práve prebieha legislatívny proces novelizácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý umožní zavedenie novej odpisovej skupiny pre elektromobily a plug-in hybridy s dobou odpisovania 2 roky. Predpokladaný termín nadobudnutia účinnosti zákona: 1. 1. 2020.
 • Odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel: Novelizácia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá od 1. 1. 2020 umožní vydávanie odlíšiteľných ŠPZ pre elektrické vozidlá.
 • Využívanie vyhradených jazdných pruhov elektrickými vozidlami: Očakáva sa úprava vyhlášky č. 9/2009 Z. z. ktorá umožní využívať vyhradené jazdné pruhy pre elektrické vozidlá.
 • Zjednodušenie administratívneho procesu pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry: Implementácia sa očakáva novelizáciou zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorá je očakávaná v roku 2020.
 • Legislatívne zavedenie povinnosti budovať nabíjaciu infraštruktúru pri výstavbe nových parkovacích miest: Implementácia sa očakáva novelizáciou zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorá je očakávaná v roku 2020.
 • Inštalácia nabíjacej stanice na parkoviskách štátnych inštitúcií: Opatrenie má odporúčací charakter, MH SR zatiaľ nemá informácie od ostatných ministerstiev a orgánov štátnej správy, či pristúpili k implementácií tohto opatrenia.
 • Prispôsobenie elektrotechnickej kvalifikácie pre výrobu a servis elektrických vozidiel: Opatrenie sa implementuje v rámci projektu Sektorovo riadené Inovácie (SRI), v spolupráci s MPSVaR SR a MŠVVaŠ SR.

7 z 15 opatrení sa realizujú v praxi, pričom zvyšných 8 je už v procese legislatívneho schvaľovania a ich uvedenie do praxe sa počíta v roku 2020. Kľúčové opatrenia sa dnes už plne implementujú. Priame dotácie na nákup elektrických vozidiel budú spustené už koncom tohto roka.

4. októbra 2019
Zdroj: e-mobility.sk

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+