MojElektromobil

V sobotu počas dňa Ekomobility predstavilo Ministerstvo hospodárstva (MH SR) nové informácie k dotáciám pre elektromobily. Do redakcie sme dostali množstvo otázok. Odpovede na tie najčastejšie z nich sme overovali priamo na MH SR, ktoré pre portál MojElektromobil potvrdil Adrián Krajňák, hlavný štátny radca z odboru priemyselného rozvoja. 

 • Aká bude výška dotácie na elektromobily?

Celková výška dotácie bude 8-tisíc eur na elektromobily a 5-tisíc eur na plug-in hybridy

 

 • Vzťahuje sa dotácia aj na jazdené vozidlá?

Nie, dotácia sa bude vzťahovať iba na nové vozidlá. Nebude možné získať ani dotáciu na ojazdené vozidlo dovezené zo zahraničia.

 

 • Bude aj šrotovné? Koľko dostanem za stoje staré auto?

V pripravovanej výzve nebude šrotovné. Žiadatelia, ktorí odovzdajú svoje staré vozidlo na spracovanie teda nebudú nijako zvýhodnení. MH SR ale nevylučuje využitie takéhoto zvýhodnenia v budúcnosti.

 

 • Aký je limit pre nákup elektromobilu?

Limit pre nákup je do výšky 50-tisíc eur s DPH 

Navyše, túto podmienku musí schváliť aj Protimonopolný úrad, preto je možné, že bude podmienka zrušená.

 

 •  Kedy bude predstavená výzva?

MH SR pripravuje presné znenie výzvy, ktorú predstaví koncom novembra až začiatkom decembra. Aktuálne prebiehajú detailné prípravy výzvy ako aj jej schválenie ďalšími orgánmi, napr. Protimonopolným úradom.

 

 • Ako bude dotácia čerpaná v čase? Začne na konci roka a potrvá kým sa peniaze neminú?

Výzva bude otvorená a bude trvať do vyčerpania alokovaných prostriedkov. Ministerstvo môže sumu 5 miliónov ešte navýšiť.

 

 • Bude výzva určená aj pre firmy?

Áno aj firmy budú môcť požiadať o dotáciu na elektromobily a plug-in hybridy.

 

 • Ako budú skrátené odpisy pri nákupe na firmu?

Nový elektromobil bude môcť firma odpísať už po dvoch rokoch. Dva roky nebude môcť ani auto predať. 

 

 • Bude sa môcť dotácia využiť aj na nákup vozidiel Tesla?

Zatiaľ to nie je špecifikované. Podľa zákona EU nie je možné diskriminovať nákup zo zahraničia.

 

 • Bude sa dotácia vzťahovať na CNG a LPG?

Nie, pripravovaná výzva nebude pre vozidlá s pohonom na plyn ani vodík.

 

 • Aký bude postup pri čerpaní dotácie pre elektromobil?

Záujemca o dotáciu si podá žiadosť. Pri splnení všetkých podmienok žiadosti bude žiadateľovi alokovaná dotácia vo výške 8, alebo 5-tisíc Eur. Po alokácií dotácie bude mať žiadateľ obmedzený čas, v ktorom si musí zakúpiť a zaevidovať vozidlo, a predložiť o tom relevantné dokumenty.

V prípade, že žiadateľ v stanovenej lehote nepredloží všetky potrebné dokumenty o kúpe a evidencii vozidla, stráca nárok na alokované prostriedky. 

Po úplnom predložení dokumentov o kúpe a evidencii vozidla v stanovenú lehotu bude dotácia vyplatená formou refundácie v jednej splátke.

 

 • Koľko peňazí plánuje MH SR na podporu?

MH SR má pripravených 5 miliónov eur na podporu elektromobility na Slovensku. V prípade veľkého dopytu vie Ministerstvo túto sumu navýšiť.

Pripomeňme, že pred 2 rokmi nebola výzva vyčerpaná. Budúci rok však prichádzajú nové modely, určite si bude z čoho vyberať. 

 

 • Ak som si v tomto roku kúpil elektromobil alebo plug-in hybrid, mám nárok na dotáciu?

Na dotáciu budú mať nárok len majitelia nových vozidiel, ktoré budú zakúpené a zaevidované po zverejnení výzvy.

Niečo je stále nejasné?

Máte dalšie otázky? Opýtajte sa priamo pod článkom a my sa pokúsime všetko detailne vysvetliť.

23. septembra 2019

+