MojElektromobil

Návrh “Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2022)”, ktorý predložilo Ministerstvo Hospodárstva SR prešiel medzirezortným pripomienkovaním. K obsahu bolo vznesených celkovo 136 pripomienok z toho 62 patriacich do kategórie zásadných. Okrem pripomienok k obsahu niektorých opatrení a návrhov sa niekoľko výčitiek týkalo aj faktických vecí a používaných formulácií, čo patrí skôr do kategórie menších úprav. V niektorých bodoch sa objavujú požiadavky na prepracovanie zámeru či lepšiu formuláciu alebo presnejšie vymedzenie reálnej podoby opatrenia.

K tomu sa pripája aj niekoľko odporúčaní ako napríklad vhodnosť hľadania ambicióznejšieho financovania pre podporu masívnejšieho rozvoja elektromobility či potreba zaviesť jednotný systém naprieč rozličnými prevádzkovateľmi nabíjacej infraštruktúry, čo má zabezpečiť možnosť nabíjania pre všetkých zákazníkov. Tento zámer je v podstate riešený na úrovni EÚ, pričom jednou z požiadaviek je aj možnosť uhrádzať platby pomocou kreditných a debetných kariet.

Medzi faktickými pripomienkami sa napríklad objavila skutočnosť, že zelené EČV nebudú od roku 2023 vydávané a namiesto farebne odlíšených tabuliek budú zavedené špeciálne kombinácia evidenčného čísla. Elektromobily bude označovať kombinácia prvých písmen vo forme EV alebo EL. Opakovane sa objavuje aj návrh odstrániť plány týkajúce sa vodíkového pohonu a plán koncipovať čisto s ohľadom na batériovú elektromobilitu.

3 najčastejšie kritizované návrhy

Majiteľov elektromobilov a vodičov, ktorí u uvažujú nad kúpou vozidiel s alternatívnym pohonom, ale nepochybne zaujíma práve kritika navrhovaných opatrení. Najväčšia a najpočetnejšia kritika sa ušla návrhom z kategórie “Užívateľské výhody pre zelené EČV”. Konkrétne ide o trojicu dočasné vyhradenie Bus pruhov aj pre zelené značky, znížené diaľničné poplatky a dočasne zvýhodnená sadzba za parkovanie. 

Najčastejším argumentom proti umožneniu využívania BUS pruhov je nežiadaný efekt zníženia atraktivity verejnej hromadnej dopravy oproti individuálnej doprave. K tomu sa pridáva možné obmedzenie autobusov kvôli zvýšenému počtu elektromobilov v BUS pruhov, čo spôsobí zníženie kvality verejnej dopravy a klesajúci záujem cestujúcich. Podľa kritikov taktiež môže zvyknúť motivácia ostatných vodičov k zneužívania vyhradených pruhov. Zámer kritizuje aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré upozorňuje, že BUS pruhy na zrýchlený presun využívajú aj vozidlá záchrannej zdravotnej služby, ktoré by zjavne mohli byť obmedzené.

Ak budú mať EV prístup, hoc len časovo obmedzený, do BUS pruhov, bude to znamenať zhoršenie prevádzky verejnej dopravy a tým aj znížený záujem cestujúcich. Navrhované riešenie tak bude mať v praxi efekt, pri ktorom budú vznikať vo vyhradených BUS pruhoch kolóny vozidiel VHD a elektromobilov a v ostatných pruhoch kolóny konvenčných vozidiel. Vo výsledku tak bude ekologický prínos takéhoto opatrenia negatívny. Zhoršenie kvality VHD so sebou prinesie aj iné negatívne efekty, ako zhoršenie bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie hluku, prašnosti a celkovo zníženie kvality bývania a života v mestách.

Pri navrhovanom znížení ceny diaľničnej známky sa ako protiargument používa to, že takýto zámer nemá nič spoločné s ekológiou a diaľničné poplatky sú poplatkami za využitie nadradenej cestnej siete a prevádzka EV má rovnaký vplyv na využitie tejto siete ako vozidlo s konvenčným pohon. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vo svojej pripomienke dodáva, že v elektromobiloch sú zabudované batérie, ktoré spôsobujú vyššiu hmotnosť vozidla, ktorá predstavuje vyššie náklady na údržbu ciest. Na základe uvedeného je neodôvodnené poskytovanie výhod pre elektromobily formou znížených diaľničných poplatkov.

Podobná situácia sa opakuje aj pri pripomienkach k zvýhodnenému parkovaniu – poplatok za parkovanie je poplatkom za využitie verejného priestoru parkujúcim vozidlom a EV má rovnaký záber plochy ako vozidlo s konvenčným pohonom. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky to vidí tak, že lepšou cestou je bezplatné parkovanie počas doby nabíjania, čo sa ale už v praxi deje.

Elektromobily resp. vozidlá so zelenou EČV by mali možnosť parkovať len na vyhradených parkoviskách (zadarmo), a to počas doby potrebnej na nabitie vozidla. Zavedenie parkovania zadarmo pre vozidlá so zelenou EČV (elektromobily) nie je trvalo udržateľný nástroj a s predpokladaným nárastom počtu elektromobilov bude samosprávam spôsobovať problémy so zahlcovaním centier miest takýmito vozidlami.

Všeobecná kritika a množstvo zaujímavých požiadaviek

V dokumente sa objavuje množstvo zaujímavých návrhov a pripomienok, no najpočetnejšie sa týkali spomínanej trojice opatrení. Niekoľkokrát sa tu nachádza aj požiadavka o kompletné prepracovanie návrhu s primárnym dôrazom na udržateľnú dopravu v zmysle verejnej dopravy, elektrobicyklov či nákladných bicyklov. Najvýraznejším žiadateľom v tomto ohľade je Cyklokoalícia, ktorá dokonca spustila aj vlastnú petíciu za týmto účelom. Podporu nachádza aj zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Odporúčame pri niektorých opatreniach (napr. dotácie na podporu nákupu elektrických vozidiel, vybudovanie nabíjacej infraštruktúry, daňové úľavy a pod.) preferovať najmä udržateľný druh dopravy (verejná osobná doprava – elektrobusy; elektromobily, ktoré poskytujú služby tzv. zdieľanej mobility – green taxi, car-sharing, car-pooling, elektrické bicykle ako aj elektrické kolobežky; podpora budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrobicykle a elektrokolobežky…), navrhujeme neaplikovať ich plošne pre individuálnu dopravu- elektromobily.

Medzi požiadavkami taktiež figuruje zahrnutie podpory výstavby nabíjacích staníc a vodíkových plniacich staníc priamo v podnikoch dopravcov. Nosnou požiadavkou je v tomto prípade vybudovanie neverejných ultrarýchlych nabíjacích bodov, neverejnej nabíjacej infraštruktúry, neverejnej vodíkovej infraštruktúry, neverejných batériových systémov a úložísk a nákup bezemisných a nízkoemisných vozidiel pre dopravcov. S tým je spojená aj požiadavka na cielenie, respektíve rozšírenie finančnej podpory pre rozvoj verejnej osobnej dopravy – elektrobusmi a autobusmi poháňanými vodíkom.

Spomenúť si ešte môžeme aj zavádzanie nízkoemisných zón, kam by mali vstup umožnené len nízkoemisné a bezemisné vozidlá. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v tomto smere uvádza, že uvažovanie nad takýmto opatrením by dávalo zmysel až dosiahnutím určitého podielu registrácií vozidiel s nulovými emisiami, napr. v okrese, v ktorom bude takáto zóna vyhlásená.

Klub 500 zásadne nesúhlasí so znížením rýchlosti pre spaľováky na vybraných úsekoch. Tvrdí, že by to obmedzilo plynulosť cestnej premávky a uvádzané príklady krajín, kde to funguje, nie sú vhodné, nakoľko ide o krajiny s vyspelejšou cestnou sieťou. Rýchlostné obmedzenia pre vozidlá bez zelených EČV navrhuje vypustiť bez náhrady aj Ministerstvo financií SR. Klub 500 namieta napríklad aj voči zavedeniu práva na nabíjací bod, kde argumentuje tým, že tento návrh zasahuje do ústavných práv ostatných zainteresovaných osôb.

Klub 500 nesúhlasí so zavedením systému práva na nabíjací bod, nakoľko toto zasahuje do ústavných práv ostatných zainteresovaných osôb. Nie je možné, aby sa museli de facto ostatní vlastníci nehnuteľností podieľať na investíciách pre osobu, ktorá si zaobstará elektromobil. Klub 500 žiada, aby v súlade s návrhmi ACEA a T&E bolo právo na nabíjací bod podmienené vybudovaním napájacieho bodu na vlastné náklady žiadateľa/vlastníka vozidla. Nie je prijateľné, aby sa zasahovalo do ústavných práv ostatných osôb (napr. spoluvlastníkov) tým, že by sa museli akoukoľvek formou podieľať na investíciách pre osobu, ktorá si zaobstará elektromobil.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky žiada aj doplnenie informácií z čoho predkladateľ vychádza vo svojich predikciách o elektromobilite na Slovensku do roku 2030. Taktiež sa pýta, či MH SR pri uvádzaných predikciách do roku 2030 vychádza z poznatkov o energetickej kríze a vysokých cenách elektrickej energie. Ministerstvo financií SR sa pýta, kde sú dáta, prípadne odborné odhady, z akých zdrojov bude pokrytá zvýšená spotreba elektrickej energie z dôvodu nárastu počtu batériových elektrických vozidiel a plug-in hybridných elektrických vozidiel.

Náš tip
Nemecké mesto vyraďuje z prevádzky len rok staré autobusy na vodíkový pohon
20. decembra 2022

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+