MojElektromobil

Ministerstvo hospodárstva SR na medzirezortné pripomienkové konanie predložilo návrh nového plánu pre podporu slovenskej elektromobility pre roky 2022 až 2026. Obsahuje množstvo zaujímavých vecí a prekvapivo sa tu objavil aj zámer pre zavedenie dotácií na elektromobily.

Dotácie na podporu nákupu elektromobilov

Dotácie na elektromobily sa na Slovensku stali akousi hrou na mačku a myš. Na jednej strane tu máme informácie a jasné varovania, že naša krajina v tejto oblasti oproti ostatným členským štátom EÚ prehráva prakticky na plnej čiare a tému je potrebné okamžite riešiť.

Na strane druhej stoje oficiálne vyjadrenia z najvyšších miest, ktoré majú jasne zamietavý charakter. Počas ostatného roka sme sa dočkali už prinajmenšom troch zamietaných odpovedí, ktoré sa točili primárne okolo toho, že na dotácie jednoducho nie sú peniaze.

Vyzerá to tak, že stroskotali aj snahy o využitie nevyčerpaných zdrojov z eurofondov, ktoré sme neboli schopní minúť na prebiehajúce projekty. Stanoviská zo strany Ministerstvo hospodárstva SR uvádzali, že dotácie nie sú na programe dňa a štát chce podporiť radšej nabíjaciu infraštruktúru.

Napriek tomu všetkému sa v dôležitých štruktúrach stále nachádzajú ľudia, ktorí problematiku potrebného zvýšenia počtu bezemisných a nízkoemisných vozidiel nezavrhli a snažia sa ju presadiť. Na stole, v medzirezortnom pripomienkovom konaní, sa aktuálne ocitol Návrh Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2022).

Materiál obsahuje celú škálu zamýšľaných opatrení. O niektorých z nich vieme už vďaka prezentovaniu predošlých znení “akčného plánu”, no a niektoré sú poriadnym prekvapením. Do poriadne prekvapivej kategórie by sme mohli zaradiť práve bod “A5: Finančné opatrenie na nákup bezemisných a nízkoemisných vozidiel”. Inak povedané, dotácie.

Nová podoba Akčného plánu rozvoja elektromobility sa snaží presadiť aj zabezpečenie dlhodobého zdroja financovania minimálne po dobu 3 rokov, s ročnou indikatívnou alokáciou 10 – 12 mil. €. Dokonca sa tu nachádzajú aj možné zdroje financovania týchto dotácií:

Uvedené opatrenie je možné financovať priamo zo štátneho rozpočtu a aktívne hľadať spôsob, ako na daný účel použiť iné finančné zdroje (napr. zo štrukturálnych fondov, POO SR, ďalšie zdroje EÚ).

(Návrh) Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2022)

Za kľúčové považujem zdôrazniť informáciu, že ide o návrh, ktorý je aktuálne pripomienkovaný a na záver ho musí schváliť vláda Slovenskej republiky. To znamená, že ešte nie je nič vyhrané. Napriek najväčším snahám sa stále môže stať, že celý bod “A5” nakoniec neprejde. Napriek tomu je dobré vidieť, že sú tu stále aktívne snahy ako naštartovať slovenskú elektromobilitu.

Dotácie máme za sebou, poďme sa pozrieť na ďalšie predkladané opatrenia.

Národná sieť ultrarýchlonabíjacích bodov (UFC)

Vybudovanie národnej siete ultrarýchlych nabíjacích bodov je jedným z tých opatrení, ktoré už poznáme veľmi dobre. Ide o jeden z troch kľúčových nástrojov prezentovaných už od samého začiatku. Výsledkom má byť aspoň 228 ultrarýchlych nabíjačiek na diaľniciach a rýchlostných cestách resp. TEN-T koridoroch. Na tento účel je alokovaných 29,64 milióna €.

Výsledkom tohto opatrenia bude vybudovanie národnej kostrovej siete UFC staníc popri diaľniciach a rýchlostných cestách v sieti TEN-T (min. 228 nabíjacích bodov), ktorá bude plne interoperabilná a prístupná pre všetkých zákazníkov na základe medzinárodných roamingových platforiem.

Finančné opatrenie pre budovanie nabíjacej infraštruktúry

Druhým bodom, opäť z oblasti nabíjacej infraštruktúry, je vytvorenie celistvejšej infraštruktúry, ktorá bude lepšie reagovať na potreby trhu. Pomocou tohto nástroja má byť vyriešený problém existujúcej nabíjacej siete, ktorá je značná koncentrácia len vo veľkých mestách. Výsledkom má byť vybudovanie:

 • 2 600 verejne prístupných AC nabíjacích bodov
 • 500 verejne prístupných DC nabíjacích bodov
 • 2 000 neverejných wallboxov

Finančné opatrenie pre budovanie vodíkovej infraštruktúry

Nezabúda sa ani na vodíkovú infraštruktúru. Súčasťou navrhovaného Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike je bod, ktorý má podporiť vybudovanie energetických zdrojov na výrobu zeleného vodíka a vybudovanie aspoň 3 verejne prístupných vodíkových čerpacích staníc.

Finančné opatrenie pre batériové systémy/úložiská

Počíta sa aj s podporou pre budovanie systémov pre dočasné skladovanie elektrickej energie, čo má zvýšiť dostupný objem regulačného výkonu a podporiť možnosť integrácie systémov zdrojov obnoviteľnej energie (OZE). Jedným z cieľom je aj vybudovanie batériových úložísk v rámci integrácie k UFC nabíjacím HUB, prípadne inej nabíjacej infraštruktúry.

Právo na nabíjací bod, účtovanie nabíjania firemných vozidiel či výhody pre majiteľov bezemisných vozidiel

Vyššie sú spomínané takzvané finančné opatrenia. Ide o veci, na ktorých realizáciu je nutné zabezpečiť financovia, a to často nie práve v najmenšom objeme. Okrem toho ale Ministerstvo hospodárstva SR v predkladanom návrhu popisuje aj ďalšie možnosti pre podporu slovenskej elektromobility, a to úpravou platnej legislatívy alebo vo forme podporných opatrení. Celkovo ide o 10 dodatočných návrhov:

 • Úprava distribučných taríf – Vytvoriť špecifickú distribučnú tarifu na úrovni NN pre domácnosti a firmy, ktoré nabíjajú elektrický automobil – NN e-tarifa. Vytvoriť jednozložkovú distribučnú tarifu na VN strane pre pripojenie nabíjacích miest s väčším výkonom alebo s väčším počtom nabíjacích bodov – VN e-tarifa.
 • Zabezpečenie dostatočnej kapacity distribučných sústav pre rozvoj nabíjacej infraštruktúry
 • Zavedenie práva na nabíjací bod (“right to plug”) – zaviesť presný postup, základné normy, základné normy platenia spotrebovanej elektrickej energie, zaviesť maximálne lehoty na dodanie infraštruktúry, určiť majetkovoprávne vyrovnanie, ako aj určiť technické požiadavky nabíjacej infraštruktúry spadajúce pod „right to plug“. (napríklad zjednodušenie možností inštalácie nabíjacích bodov v bytových domoch a na pracoviskách)
 • Pravidlá pre účtovanie nabíjania firemných vozidiel – vytvorenie jednotného metodického postupu, alebo usmernenia, ktoré by upresňovalo spôsob zahrnutia nákladov spojených s nabíjaním elektromobilov v prípade domáceho nabíjania
 • Podpora v oblasti daní – zníženie daňového zaťaženia pri využívaní služobného auta aj na súkromné účely (BEV, FCEV, PHEV)
 • Zavedenie princípu „znečisťovateľ platí“ – úprava výpočtu registračného poplatku s cieľom zvýhodnenia vozidiel s nižšími emisiami skleníkových plynov prejdených na jeden kilometer
 • Zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby infraštruktúry
 • Jednotné stavebné požiadavky pri výstavbe infraštruktúry
 • Užívateľské výhody pre zelené EČV – priniesť majiteľom reálne užívateľské výhody plynúce s využívania bezemisných vozidiel (výhody v oblasti parkovania, využívanie BUS pruhov, podpora vzniku nízkoemisných zón, zavedenie rýchlostného obmedzenia pre znečisťujúce vozidlá na vybraných úsekoch či znížené diaľničných poplatkov)
 • Zber a publikovanie dát o infraštruktúre – povinnosť zberu a publikovania dynamických a statických dát o infraštruktúre
15. novembra 2022

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+