MojElektromobil

V stredu 11. 12. 2019 o 12.00 odštartovala registrácia záujemcov o dotáciu na kúpu elektromobilov a plug-in hybridov. Po pozastavení mala registrácia pokračovať vo štvrtok 12. 12. 2019 od 12.00, aj tento termín bol však nakoniec zrušený a presunutý na pondelok 16. 12. 2019, 12.00. Naši redaktori sledujú situáciu naživo.

(článok priebežne aktualizujeme)

Pondelok 16. 12. 2019

17.00: Úspešnou registráciou sa celý proces nekončí. Je potrebné podať skompletizovanú oficiálnu žiadosť do 40 dní na podnet od SIEA. Až následne rezort hospodárstva podpíše s úspešnými žiadateľmi  zmluvu o poskytnutí dotácie.

Tí budú mať 12 mesiacov na to, aby si kúpili auto a potom im  štát  dotáciu refunduje do 20 dní od kúpy vozidla. V prípade, že niektorý zo žiadateľov nebude spĺňať podmienky, suma vyčlenená pre neho sa uvoľní pre ďalších už zaregistrovaných.

16.24: Ministerstvo vo svojej tlačovej správe informuje, že sa za prvé tri hodiny sa úspešne zaregistrovalo takmer 4000 žiadateľov z celého Slovenska.

„Je potešujúce, že až 9 z 10 žiadostí sa týka čisto elektromobilov. Jasne sa ukazuje, že ľudia začali elektromobilitu viac vnímať a čoraz dôležitejšia je pre nich aj ekológia,“ dodal minister hospodárstva Peter Žiga.

15.47: Aktuálny počet žiadateľov, vrátane žiadateľov v poradovníku, je 3883.

14.50: Podľa TASR registráciu v termíne stihlo 668 žiadateľov, ktorí žiadali o dotáciu na 786 automobilov.

14.13: Po minulotýždňových podozreniach z možnej manipulácie registrácii bol do formulárov vložený overovací mechanizmus reCaptcha. Ten aktívne bránil tomu, aby registrácie boli odosielané automatizovane.

12.50: Ak by sa mal uspokojiť dopyt z registrácii za prvých 45 minút, rámec by musel byť navýšený na viac ako 25 000 000 eur.

12.47: Registrácie sú stále prijímané, ale už iba do zásobníka žiadateľov. Aktuálne poradové číslo je 3500 (číslo je orientačné kvôli anonymizácii údajov).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Všetky finančné prostriedky alokované na túto výzvu sú zarezervované. Ďalší záujemcovia o dotáciu sú, v zmysle výzvy, zaraďovaní do zásobníka žiadateľov. 

12.21: 12,5 % registrácií tvoria žiadosti o dotácie na Plug-in hybridy. 87,5 % podiel patrí elektromobilom.

12.18: Podľa predregistrácii bude podporených 787 vozidiel. Prevažná väčšina žiadostí bola na elektromobily.

12.10: Priamo z miesta: Takto vyzerali posledné sekundy registrácii

 

12.05: Správa z MH SR: Celý rámec 6 000 000 eur rezervovaný za 3 minúty 41 sekúnd od spustenia.

12.03: Registrácie sú plne funkčné, máme hlásené prvé úspešné odoslania žiadosti.

12.00: Registrácia je úspešne spustená. Dajte nám vedieť v diskusii či sa vám podarilo zaregistrovať, spolu s časom a orientačným poradovým číslom.

11.50: Registrácia štartuje o 10 minút, zatiaľ ide všetko podľa plánov.

11.45: Bol zverejnený nový diel podcastu Na plný prúd na tému dotácie.

10.56: Záujemcov o čerpanie dotácie na Teslu Model 3 upozorňujeme, že výsledná cena uvedená v konfigurátore je bez DPH. Limit ceny bez DPH je 41 666,67 eur. Do nej sa stále zmestí Model 3 Standard Range Plus, s malou rezervou na menší príplatok.

Náš tip
Tesla spúšťa konfigurátor pre región Slovensko | Blesková správa

09.22: Pripravili sme pre vás “checklist”, čo si treba pripraviť pred dnešným spustením registrácii:

Náš tip
Dotácie na elektromobily: Sumár krokov, ktoré treba dnes urobiť

09.08: Ministerstvo uvádza v novom usmernení zdôvodnenie:

Mechanizmus vytvárania zásobníka žiadateľov bol zavedený s cieľom zefektívniť systém prideľovania dotácií a skrátiť čakaciu dobu pre žiadateľov, ktorí vykonali on-line registráciu v čase kedy už kumulatívna výška priebežne vytváraných rezervácií dosiahla indikatívnu výšky finančných prostriedkov v zmysle bodu 3.11 výzvy.

08.52: Registrácie budú pokračovať aj po vyčerpaní rámca. Bude zavedený poradovník, z ktorého sa budú postupne oslovovať neúspešní žiadatelia v prípade, ak niektorí z úspešných nesplnia podmienky výzvy.

04.05: Dobré ráno všetkým žiadateľom o dotáciu. Sledujte nás, dnes dopoludnia si zrekapitulujeme všetky dôležité informácie a kroky, aby vaša registrácia bola úspešná.

Nedeľa 15. 12. 2019

15.51: Žiadosti sa budú podávať opäť zajtra, 16. 12. 2019 od 12.00. Ako sme vás už informovali, predchádzajúce žiadosti boli anulované, podať si ich tak musia znovu aj tí, ktorým sa to už podarilo.

Náš tip
Dotácie na elektromobily sa zopakujú, výzva v pondelok začína od nuly

Piatok 13. 12. 2019

15.22: Viacerí ste nás oslovili s otázkou, čo sa stane, ak niekto o dotáciu požiada, ale nakoniec ju čerpať nebude. Odpovedá riaditeľka odboru priemyselného rozvoja MH SR, Andrea Farkašová:

“Dotácia sa považuje za poskytnutú a príjemcovi pomoci vzniká nárok prijať dotáciu dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.

Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na základe zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky, preto príjemca pomoci je povinný použiť poskytnutú dotáciu výlučne na účel vymedzený v zmluve a za dodržania podmienok stanovených zmluvou.

Nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých podmienok uvedených v zmluve, alebo nehospodárne, neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom pomoci alebo použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, sa považuje okrem iného, za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

Ak pri nakladaní a použití dotácie príjemca pomoci poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude poskytovateľ v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

Ak sa finančné prostriedky poskytli za podmienok, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia, uplatní sa pri porušení týchto podmienok rovnaký postup vrátane sankcie ako pri porušení finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b).”

15.13: V diskusii na portáli dsl.sk sa objavilo vyjadrenie riaditeľa spoločnosti ui42, ktorá portál technicky zabezpečuje:

Zabezpečujeme technickú prevádzku webového portálu www.chcemelektromobil.sk na informovanie a príjem žiadostí o poskytnutie dotácií na nákup elektrických vozidiel. Zlyhaním ľudského faktora nastala chyba, ktorá neumožnila všetkým návštevníkom vyplniť a odoslať registračný formulár. Chyba sa stala pri presune webovej stránky na výkonnejší server pred spustením registrácie. Problém bol v nastavení tzv. CORS hlavičiek, konkrétne Access-Control-Allow-Origin, bez ktorých moderné webové prehliadače takéto požiadavky nevykonajú. Z tohto dôvodu nebolo možné otvoriť a vyplniť registračný formulár.

Za túto technickú chybu sa všetkým ospravedlňujeme.

Andrej Kajan, riaditeľ ui42

Štvrtok 12. 12. 2019

15.19: SIEA začala z rozposielaním e-mailov o stornovaní registrácie pôvodne úspešným žiadateľom:

14.48: Celé znenie tlačovej správy MH SR si môžete prečítať tu.

14.33: Nový článok:

Náš tip
Registrácia žiadostí o dotácie na elektromobily zlyhala, začne sa od nuly

14.31: Limit pre firmy sa zníži na maximálne 3 podporené vozidlá. Predtým bol limit nastavený na 200 000 eur, čiže 25 elektromobilov na firmu.

13.38: Vďaka navýšeniu limitu sa zvýši celkový počet podporených vozidiel o 125, resp. viac (pri kombinácii s dotáciami na plug-in hybridy).

13.33: Zdôvodnenie ministerstva priniesol Denník N:

„Pochybenie riadne vysúťaženej spoločnosti spôsobilo, že veľká väčšina záujemcov nemala možnosť riadnej registrácie.“

13.31: Ministerstvo pre veľký záujem zvyšuje celkový limit na 6 000 000 eur.

13.27: Informáciu o zrušení úspešných registrácii potvrdzuje aj Markíza na webe tvnoviny.sk.

13.15: Ako uvádza TV JOJ na stránke noviny.sk, “Ministerstvo hospodárstva sa ako následok nepríjemností pre žiadateľov o elektromobily, rozhodlo anulovať registrácie zo stredy (11. decembra) a začať od nuly.”

13.07: Podľa informácií TV JOJ sa včera uskutočnené registrácie anulujú. Ministerstvo to ale zatiaľ oficiálne nepotvrdilo. Informáciu uviedlo dsl.sk.

12.49: Podľa našich informácii začala včerajšiu situáciu preverovať organizácia Transparency International Slovensko.

11.41: Sledujte nás aj naďalej. Čakáme na usmernenie, v ktorom bude ministerstvo informovať o tom, či budú včerajšie registrácie platné.

11.34: Dnešný termín neplatí. Na stránke chcemelektromobil.sk sa objavil nový termín spustenia registrácie:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Vážení žiadatelia,
Z technických dôvodov bude registrácia spustená 16. 12. 2019 o 12.00.

11.30: MH SR pripravuje usmernenie, v ktorom budú informovať o všetkých skutočnostiach. Vrátane informácie, či včerajšie registrácie zostávajú v platnosti.

10.41: Začalo sa s vydávaním zelených EČV. K elektromobilom sa nevydávajú automaticky, treba o ne požiadať.

Náš tip
Slovensko začína s vydávaním zelených EČV | Aktualizácia

10.25: MH SR spomínalo aj hackerský útok, konkrétnejšie informácie však chýbajú.

10.23: Sumár technických problémov, ktoré museli technici riešiť:

  • Tesne pred 12. hodinou sa objavili problémy s dostupnosťou kvôli obrovskej nárazovej záťaži, trvali však krátko.
  • Problém s nastavením CORS (Cross-origin resource sharing – zdieľanie neoriginálnych zdrojov) spôsoboval, že stránka so žiadosťou zobrazovala “Načítavam”, ale k načítaniu nedošlo. Fungovala iba používateľom so staršími verziami prehliadačov, prípadne s vypnutím CORS ochrany.
  • Viacero ľudí hlásilo, že sa im na doméne chcemelektromobil.sk zobrazoval nevalidný certifikát “koku.sk”. Nesúvisiacu stránku koku.sk (svet vôní a krásy) pripravovala rovnaká spoločnosť, ktorá mala na starosti aj prípravu webu chcemelektromobil.sk, ui42.
  • V potvrdzovacích e-mailoch bol uvedený nesprávny čas podania žiadosti. Žiadosť podaná o 12.40 bola označená ako podanie o 11.40, čo je čas, kedy ešte registrácie neboli spustené.
  • Žiadatelia o dotáciu na plug-in hybrid mali uvedenú nesprávnu výšku dotácie – 8000 eur namiesto 5000 eur.

07.53: Číslo vodičského preukazu je povinné. Žiadateľ musí byť jeho držiteľom, inak bude žiadosť zamietnutá.

07.14: Priame linky na registráciu: Fyzické osoby – nepodnikatelia | Fyzické osoby – podnikatelia | Právnické osoby

07.12: Fyzické osoby – nepodnikatelia musia vyplniť buď číslo občianskeho preukazu, alebo číslo pasu. Do nevyplneného z dvojice políčok je potrebné napísať 0.

07.12: Okrem vyššieuvedených údajov sa do formulára vyplňuje krátke zdôvodnenie motivácie žiadateľa o dĺžke max. 500 znakov (nie slov!), kontaktný e-mail a telefónne číslo.

07.10: Pozrite si náhľad formulára pre fyzické osoby:

07.08: Registrácia by mala byť opäť spustená dnes o 12:00.

Streda 11. 12. 2019

16.00: Problém s CORS by mal byť vyriešený. Nebude teda potrebné postupovať podľa špeciálneho postupu nižšie, stránka by už zajtra mala fungovať vo všetkých bežných prehliadačoch.

15.09: Aktuálna informácia zo stránky:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Vážení žiadatelia, s poľutovaním musíme konštatovať, že registrácia je dočasne pozastavená. Dôvodom sú neočakávané technické príčiny a množstvo neoprávnených zásahov z externého prostredia bezprostredne po spustení registrácie. Predpokladaný termín opätovného spustenia registrácie je 12. 12. 2019 od 12:00. Alokované finančné prostriedky neboli vyčerpané. Všetky informácie budú priebežne zverejňované na www.chcemelektromobil.sk, ako aj na webstránkach www.mhsr.sk a www.siea.sk.

15.03: Zmena: Podľa našich najaktuálnejších informácii priamo z ministerstva majú byť registrácie opäť sprístupnené zajtra, vo štvrtok 12. 12. 2019 od 12.00.

14.24: Podľa informácií SEVA by mala byť registrácia opäť prístupná okolo 17.00 (predpokladaný čas):

Práve riaditeľ SEVA telefonoval so štátnym tajomníkom MH SR, pánom Ferenczom, ktorý objasnil príčinu nedostupnosti…

Zveřejnil(a) SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu dne Středa 11. prosince 2019

14.02: Názor čitateľa:

“Dopadlo to po Slovensky. Jedna skupina je nahnevaná, že nemá registráciu. Tá druhá sa bojí, že o ňu príde.”

13.59: Žiadatelia, ktorým prišiel potvrdzujúci e-mail, hlásia problémy s časom podania žiadosti: “Registráciu o 12:40 označilo ako o 11:40.” 

13.50: Vyjadrenie nezávislého IT odborníka:

“Stránka bola naprogramovaná tak, aby porušovala štandardy prehliadačov (CORS). To znamená že bežní užívatelia vôbec neotvoria formulár. Jedine pri nastavení Chromu (aj iných prehliadačov) cez cms a vypnutí CORS ochrany sa otvorí formulár.”

Stránka išla načítať aj v prípade, ak mal používateľ dlhú dobu neaktualizovaný prehliadač. To však v dnešnej dobe nie je bežné. Situáciu negatívne vnímajú aj naši čitatelia:

“Pevne veríme, že išlo o technický problém a nie o zámer.”

O probléme ministerstvo o 12:39 už bolo informované, uviedlo však že nejde o jediný problém a všetky problémy riešia.

13:42: Vyjadrenie Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA):

Pred chvíľou sa spustila registrácia žiadostí na získanie podpory pre nákup elektromobilov. Teda presnejšie, mala sa…

Zveřejnil(a) SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu dne Středa 11. prosince 2019

13:39: Podľa informácii Denníka N minister hospodárstva Peter Žiga na tlačovej konferencii povedal, že im práve skolabovala stránka. Za pol hodinu dostali žiadosti za 1,2 milióna eur. To všetko napriek technickým problémom so stránkou, ktorá sa nenačítala prakticky nikomu s aktuálnym prehliadačom.

13:24: Registrácia je dočasne pozastavená z technických príčin. O ďalšom vývoji vás budeme informovať.

13:03: Registrácia je pozastavená, detaily zisťujeme.

Registrácia žiadostí je momentálne zatvorená
Úvodná elektronická on-line registrácia Žiadostí o KV je možná každý pracovný deň od 12:00 do 20:00 počas trvania príslušnej Výzvy KV (s výnimkou období, v ktorých bude on-line registrácia dočasne pozastavená, resp. úplne zastavená v zmysle bodu 1.4 príslušnej Výzvy KV – t.j. z dôvodu, že celkový objem súm, rezervovaných na základe on-line registrovaných Žiadostí o KV, resp. celkový objem súm v riadne predložených Žiadostiach o KV, dosiahne hodnotu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na príslušnú Výzvu KV.)

12:50: Prví žiadatelia potvrdili obdržanie registračného e-mailu. V prípade ak vám e-mail neprišiel, je potrebné skontrolovať priečinky Spam / Nevyžiadaná pošta, prípadne Propagácie.

12:42: Objavili sa informácie o možnosti načítania formuláru spustením prehliadača Google Chrome v špeciálnom režime. Po vypnutí ochrán sa formulár načíta.

12:40: MH SR potvrdilo komplikácie ktoré IT oddelenie aktívne rieši.

12:33: Prví ľudia hlásia úspešné odoslanie formulára. Mnohým sa stále iba načítava.

12:24: Podľa informácii z MH SR im registrácie už prichádzajú, ľudia však stále hlásia nemožnosť načítania formulára.

12:18: Priame linky na registráciu: Fyzické osoby – nepodnikatelia | Fyzické osoby – podnikatelia | Právnické osoby

12:08: Stránka už odpovedá, registračný link zatiaľ zverejnený nie je.

12:02: Servery zažívajú nápor žiadateľov a sú nedostupné.

11:57: Vzhľadom na obrovský záujem je nápor na stránku značný. Objavili sa prvé problémy, bude potrebné počkať na načítanie.

11:34: Renault pri príležitosti spustenia dotácii zvýhodnil nový model Zoe. Uvítací bonus 4000 eur a dotácia 8000 eur posúvajú začiatočnú cenovku pod 20 000 vrátane DPH. V cene je výkonná 22 kW palubná AC nabíjačka; za možnosť DC nabíjania si ale priplatíte.

Náš tip
Renault Zoe dorazil na Slovensko. Cena a uvádzací bonus 4 000 eur | Aktualizované

11:30: Do spustenia registračného systému zostáva posledných 30 minút. Prezraďte nám v našej ankete, či plánujete žiadať o dotáciu na elektromobil alebo plug-in hybrid:

Náš tip
Dotácia elektromobil alebo plugin hybrid: Ktorý si plánujete kúpiť? | Anketa

09:55: Informácie k spustení konfigurátora Tesly si môžete prečítať v samostatnom článku:

Náš tip
Blesková správa: Tesla spúšťa konfigurátor pre región Slovensko

09:36: Konfigurátor Tesly pre región Slovensko bol oficiálne spustený.

09:33: Tesla na svojej stránke oznamuje, že pre Slovensko spustí oficiálne objednávanie vozidiel, na ktoré bude možné uplatniť dotáciu.

09:30: Do otvorenia registrácie zostáva 2,5 hodiny.

Utorok 10.12.2019

22:22: Bratislavský Volkswagen spustil výrobu už všetkých 3 modelov elektromobilov z “malej elektrickej rodiny”: VW e-Up, Škoda CitigoE iV a Seat Mii. Práve posledný z trojice Seat Mii sa však na Slovensku predávať nebude.

22:06: Do registrácie bude potrebné uviesť aj predpokladanú nadobúdaciu cenu vozidla vrátane DPH. Ide o predpokladanú, nie záväznú cenu. Tu odporúča ministerstvo dodržať pravidlo, že uvádzaná predpokladaná obstarávacia cena vozidla zvýšená o cca 5% nepresiahne maximálnu povolenú obstarávaciu cenu vozidla, 50 000 Eur vrátane DPH.

21:11: Pozrite si aj náš aktualizovaný článok s odpoveďami na najčastejšie otázky k dotáciám:

Náš tip
Dotácie na elektromobil a plug-in hybrid 2019: Odpovede na najčastejšie otázky

20:53: Po odoslaní registračného formulára bude žiadateľovi automaticky doručený notifikačný e-mail, ktorý bude potvrdením zaregistrovania žiadateľa o dotáciu s vytvorením rezervácie prostriedkov v požadovanej výške. Pridelený mu bude aj jedinečný kód, ktorý si je potrebné uchovať. Od 17. decembra, keď uplynie zákonná mesačná lehota po vyhlásení výzvy, začne žiadateľov e-mailom kontaktovať vykonávateľ výzvy – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Tá im zašle informácie o ďalšom postupe pre podanie skompletizovanej žiadosti.

20:50: Dotáciu bude možné využiť aj na vozidlá značky Tesla dovezené zo zahraničia. Podmienkou je, aby boli úplne nové, bez predchádzajúcej registrácie na iného majiteľa. Model 3 Standard Range + sa zmestí do limitu 50 000 Eur s DPH.

Tesla Model 3 biela šedá červená

20:41: Na kúpu vozidla s dotáciou nebude možné využiť finančný leasing. Je tomu tak z dôvodu, že vlastníkom vozidla musí byť samotný žiadateľ o dotáciu. Leasingové spoločnosti sú však pripravené poskytnúť záujemcom alternatívne produkty financovania. Upresňuje Richard Daubner, generálny riaditeľ ČSOB Leasing:

“ČSOB Leasing poskytuje aj iné finančné produkty, ktoré je možné na financovanie elektromobilu s dotáciou využiť a pri ktorých sú splnené všetky podmienky podľa Zákona o dotáciách v pôsobnosti MH SR ako i Výzvy MH SR. Odporúčam preto žiadateľom, ktorí zvažujú kúpu elektromobilu s dotáciou a ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby kontaktovali našu spoločnosť so žiadosťou o financovanie. Poskytujeme totiž produkty, ktoré plne alternujú finančný leasing”, uvádza

V podobnom duchu odpovedá aj Boris Fojtík, hovorca spoločnosti Tatra Leasing:

“Plne podporujeme aktivity MHSR a prostredníctvom spotrebných úverov vieme poskytnúť financovanie žiadateľov o dotáciu na elektromobily. Tatra leasing má pripravený produkt financovania pre žiadateľov o dotáciu na elektromobily.”

Pomoc žiadateľom ponúka aj VÚB Banka:

“Naša spoločnosť je vďaka širokému portfóliu produktov pripravená všetkým klientom, ktorí sa rozhodnú pre využitie dotácie od MH SR, ponúknuť aj alternatívnu možnosť financovania tak elektromobilov, ako aj hybridných vozidiel. Podmienky financovania sú vždy závislé od individuálnych potrieb a preferencií našich klientov. Každú ponuku financovania preto pripravujeme špeciálne pre konkrétneho klienta”, uvádza Dominik Miša z VÚB.

20:27: V žiadosti bude potrebné uviesť aj typ vozidla. Bude uvedený typ vozidla záväzný? Čo ak bude vozidlo nedostupné?

“Pod pojmom typ vozidla sa rozumie výber medzi kategóriou vozidiel M1 alebo N1. Táto voľba nebude pre žiadateľov záväzná, slúži iba na informačné účely. Pod pojmom technická špecifikácia vozidla sa rozumie výber medzi BEV a PHEV. Táto voľba BUDE pre žiadateľov záväzná, nakoľko priamo súvisí s výškou alokovaných prostriedkov. Pri všetkých aktívnych poliach v registračných formulároch budú zverejnené nápovedy, aký typ údajov treba do poľa vpísať. Žiadateľ teda nevpisuje konkrétny EV model, na ktorý si chce uplatniť dotáciu, ale má dostatočný časový priestor po registrácií vybrať si ten správny model pre svoje potreby.

20:15: Pripomíname, že zdôvodnenie motivácie žiadateľa bude potrebné uviesť už pri registrácii, ktorá bude spustená zajtra. Aké sú nároky na motivačný list a či nevytvára priestor na subjektívne hodnotenie sme zisťovali na ministerstve:

“Nejde o motivačný list, ale o krátke zhodnotenie motivácie žiadateľa, prečo žiada dotáciu v rozsahu max. 500 znakov. Zdôvodnenie motivácie žiadateľa, alebo aj opis projektového zámeru je bežným štandardom pri posudzovaní akýchkoľvek dotačných výziev, financovaných z domácich či zahraničných zdrojov. MH SR ako aj komisia má záujem oboznámiť sa s motiváciou žiadateľov, ktorý chcú získať dotáciu na nákup elektrických vozidiel. Dané kritérium je možné chápať ako doplnkové kritérium, pričom pri posudzovaní sa bude klásť dôraz najmä na splnenie všetkých podmienok oprávnenosti poskytnutia dotácie”, vysvetľuje Adrian Krajňák z MH SR.

20:10: Získali sme informácie z ministerstva o údajoch, ktoré bude potrebné uviesť pri registrácii. Registračný formulár bude vyžadovať informácie z bodov 1. až 3. prílohy (fyzická osoba | právnická osoba) a zdôvodnenie motivácie žiadateľa.

19:57: Práve z dôvodu zvýšeného záujmu odporúčame registráciu vybaviť čo najskôr.

Dotácie budú prideľované na základe presného času registrácie žiadateľa na stránke www.chcemelektromobil.sk.“, uvádza Adrian Krajňák, hlavný štátny radca MH SR.

19:54: Dopyt po elektromobiloch je výrazne vyšší než tomu bolo v prvom kole dotácii, kedy sa pridelená čiastka vyčerpať ani nestihla. Vypredané elektromobily hlási Škoda; limit 200 kusov CitigoE iV na rok 2020 je už vyčerpaný.

Náš tip
Škoda CITIGOe iV: Akciová cena s bonusom už nie je v ponuke. Je vypredaná

Stále je však možné vyberať si z množstva elektromobilov. Tie najlacnejšie z nich si môžete spolu s cenou po dotácii pozrieť v našom článku:

Náš tip
Najlacnejšie elektromobily na Slovensku: Cena vás prekvapí, niektoré stoja menej ako 10 000 eur

10.12.2019 19:45: Elektronická registrácia cez web chcemelektromobil.sk je povinná. Bez nej žiadosť nebude schválená. Online registráciu bude možné vykonať iba v pracovných dňoch v čase medzi 12:00 – 20:00.

Náš tip
Dotácia na elektromobily: Už zajtra bude spustená registrácia pre záujemcov

16. decembra 2019

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+