MojElektromobil

Článok bol doplnený o vyjadrenia autorizovaných servisov

Príchod elektromobilov a ich výraznejšie rozširovanie prirodzene vplýva aj na situáciu v servisoch. Na opravu a pravidelné kontroly musia byť pripravená aj servisné centrá. Servis elektromobilov je preto určite zaujímavá téma, na ktorú sme sa rozhodli pozrieť bližšie aj na základe vašich podnetov.

Oslovili sme automobilky, ktoré patria so svojimi elektromobilmi do top 5 najpredávanejších na Slovensku. Ide samozrejme o koncernové dvojičky Volkswagen e-Up! a Škoda Citigo-e iV, Renault ZOE a nakoniec aj elektromobily od KIA a Hyundai. Automobiliek sme sa pýtali na servisné intervaly, aké bežné úkony sú v rámci nich realizované a aká je ich cena. Taktiež nás zaujímala dostupnosť servisov, ktoré dokážu vykonávať opravy na elektromobile. Nie však iba štandardné opravy, ale aj špecifické zásahy – napríklad na vysokonapäťovej batérií.

Servis elektromobilov na Slovensku

Nie každá automobilka nám poskytla ceny servisných úkonov. Teda, ceny sa nám podarilo získať iba od Volswagen a Hyundai, avšak koncernové automobilky Škoda a KIA sa z pohľadu ceny nebudú veľmi líšiť. Renault nás odkázal na autorizovaný servis, ktorý nám ale do publikovania článku nezaslal odpoveď. Na ďalšie otázky sme dostali odpovede bez problémov. Teší nás, že KIA a Hyundai sú na servis pripravení vo veľkom a Renault má v súčasnosti na Slovensku deväť autorizovaných servisov pre elektromobily.

Situácia s vozidlami Volkswagen a Škoda je taktiež dobrá, teda každý autorizovaný servis dokáže servisovať aj elektromobily. Drvivá väčšina špecifických častí elektromobilov sa mení, ak ale má prísť k oprave vysokonapäťového akumulátora, tam je situácia zatiaľ horšia. Takúto opravu dokáže realizovať zatiaľ iba jeden servis na Slovensku. Škoda nám ale potvrdila, že čoskoro budú takéto servisy tri. Odpovede jednotlivých automobiliek nájdete nižšie.

Aké sú servisné intervaly?

Volkswagen: e-Up! aj e-Golf majú interval 30 000 km / 2 roky (pevný interval)

Hyundai: 15 000 km / 1 rok v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Renault: 1 rok / 30.000 km

Škoda: Servisný interval pre vozidlo Citigo-e iV je 30 000 km, alebo 2 roky, podľa toho, čo nastane skôr.

KIA: Výrobcom predpísaný servisný interval je stanovený na 15 000 km, resp. 12 mesiacov, podľa udalosti ktorá nastane skôr.

Aké bežné úkony sú realizované v rámci servisnej prehliadky a aká je ich cena? Rozumieme, že sa môže líšiť v závislosti od servisu.

Volkswagen: V rámci prehliadky sa kontroluje funkcia, nastavenie, príp. poškodenia: osvetlenia vonkajšieho, vnútorného, stierače, ostrekovače, kontrola prípadnej korózie, capy, kĺby, poloosi, kontrola bŕzd, obloženia, kontrola tlaku v pneumatikách, kontrola, príp. nastavenie svetiel, stav nabitia HV batérie, príp. dobitie, kontrola nabíjacej zásuvky, kontrola nabíjačky, atď. Na koniec sa vykonáva skúšobná jazda. Ceny sa môžu meniť v závislostí od servisov a od servisných prehliadok podľa servisného plánu pre konkrétne vozidlo.

e-Up! cca od 55 eur s DPH po cca 100 eur s DPH
e-Golf cca od 60 eur s DPH po cca 120 eur s DPH

Hyundai: Rozsah servisnej prehliadky, a teda jednotlivé úkony (ako napr. výmena prevádzkových kvapalín, filtrov, predpísaných kontrol a pod.), sa líši v závislosti od veku vozidla a počtu najazdených kilometrov. Od toho sa odvíja aj samotná cena servisnej prehliadky, ktorá, tak ako je vyššie uvedené, závisí od cien práce, mazív a prevádzkových kvapalín jednotlivých autorizovaných opravcov.

Orientačné ceny servisných prehliadok pre model Hyundai Kona Electric:

1. servisná prehliadka – 75 € s DPH

2. servisná prehliadka – 160 € s DPH

3. servisná prehliadka – 520 € s DPH

4. servisná prehliadka – 160 € s DPH

5. servisná prehliadka – 75 € s DPH

6. servisná prehliadka – 460 € s DPH

Cena za vykonané servisné prehliadky je len orientačná nakoľko priamo závisí od cien práce, olejov a prevádzkových kvapalín jednotlivých autorizovaných opravcov. Do servisných nákladov sú zahrnuté pri daných motorizáciách aj potrebné výmeny batérie systému eCall po treťom roku používania vozidla, nakoľko od nového modelového roku sa budú tieto systémy nachádzať vo všetkých vyššie spomínaných modeloch a motorizáciách. Zároveň sa však s príchodom uvedených modelov môžu predbežné ceny za servisné prehliadky zmeniť.

V prípade modelu KONA Electric je jednou z položiek údržby aj pravidelná výmena chladiacej kvapaliny každých 45 000 km / 36 mesiacov. Keďže ide o nízko vodivú chladiacu kvapalinu, je jej cena vyššia v porovnaní so štandardnou chladiacou kvapalinu. Náklady na jej výmenu sú zahrnuté v pravidelných servisných prehliadkach vyššie.

Renault: Pri tejto otázke nás Renault odkázal na autorizovaný servis, avšak do publikovania článku sme nedostali odpoveď. (pozn. red.)

Škoda: V rámci servisnej prehliadky sa štandardne kontroluje celé vozidlo, napr. všetky elektrické spotrebiče (ako svetlá, vrátane nastavenia), spínače, podvozok, brzdy (hrúbka obloženia, netesnosť), pneumatiky, karoséria na prítomnosť hrdze, sklá, stierače, ostrekovače, stav a nepoškodenosť vysokonapäťového systému atď. Mení sa aj peľový filter. Každé 2 roky sa zároveň mení aj brzdová kvapalina.

Prehliadka trvá cca 1 hodinu. Výmena brzdovej kvapaliny zaberie približne 30 minút.

KIA: Všetky autorizované servisné strediská KIA sú oprávnené a schopné prevádzať záručný aj pozáručný servis aj pre EV vozidlá. V rámci platných servisných štandardov majú k dispozícii špecifické servisné vybavenie a špeciálne náradie. Rovnako servisný personál v zmysle platných vyhlášok a štandardov prešiel potrebnými školeniami, aby zvládal špecifické úkony, ktoré sú spojené s opravami EV vozidiel.

Ako je to s dostupnosťou servisov?

Volkswagen: Každý servis je určený na servisovanie BEV a PHEV

Hyundai: Servisné prehliadky a opravy vozidiel s elektrickým pohonom je možné vykonávať u ktoréhokoľvek autorizovaného opravcu vozidiel značky Hyundai na Slovensku. Kontaktné údaje na servisné stredisko je možné nájsť na http://www.hyundai.sk/predaj-a-sluzby/predajne-a-servisy

Renault: ZE Expertov (servisy oprávnene na výkon prac s EV) je na Slovensku momentálne 9. Certifikácia ostatných je v procese.

Škoda: Túto prehliadku môže vykonať každý autorizovaný servis ŠKODA na Slovensku. Takisto opravy ostatných komponentov vozidla môže vykonať každý autorizovaný servis ŠKODA, okrem opravy častí vysokonapäťového systému.

KIA: Aktuálne, ani počas trvajúcich opatrení súvisiacich s pandémiou COVID19, neregistrujeme v sieti žiadne výrazné predĺženie čakacích dôb na termíny servisu. Všetky servisné strediská sa snažia zákazníkov vybavovať operatívne, na základe preferencie klienta, štandardne, po vzájomnej dohode je termín servisu ponúkaný v rozmedzí do troch pracovných dní od objednania. Pre zaistenie čo najväčšieho komfortu dokážu aktuálne vybrané dealerstvá ponúknuť aj pick-up servis vozidla, samozrejmosťou je aj možnosť dezinfekcie interiéru vozidla chemickým prípravkom, prípadne generátorom ozónu.

Koľko servisov na Slovensku dokáže realizovať špecifické servisné zásahy? Napríklad na motore, vysokonapäťovej batérii a pod.

Volkswagen: Špecifické opravy – výmena modulov v HV batérii, otváranie HV batérie sa vykonávajú iba v 1 servise -> Porsche Inter Auto Vajnorská. Čim viac bude BEV a PHEV vozidiel je v záujme lepšej obsluhy zvyšovať počet týchto servisov na opravu HV batérii.

Ostatné diely vysokonapäťového systému sa neopravujú ale menia v akomkoľvek servise. Výmeny poškodených dielov okrem opravy HV batérie, môžu vykonať všetky servisy Volkswagen.

Hyundai: Všetci autorizovaní opravcovia vozidiel značky Hyundai na Slovensku sú odborne a technologicky vybavený realizovať servisné úkony spojené s elektromobilom. Aj samotné opravy týkajúce sa vysokonapäťovej sústavy – vrátane batérie – môže realizovať autorizovaný opravca vozidiel značky Hyundai, nakoľko má na takéto opravy školený personál.

Servisné prehliadky a opravy vozidiel s vysokonapäťovou batériou je možné vykonávať u ktoréhokoľvek autorizovaného opravcu vozidiel značky Hyundai na Slovensku. Samozrejme, v prípade špecifického druhu opravy, a to nie len v prípade vysokonapäťovej batérie, sa môže výnimočne vyskytnúť aj situácia, keď je potrebné vykonať opravu mimo daného opravcu.

Renault: Na túto otázku sme nedostali priamu odpoveď, avšak ďalšou komunikáciou nám bolo potvrdené, že každý ZE Expert dokáže realizovať tento druh opráv. (pozn. red.)

Na Slovensku máme 9 ZE expert dílerov, ktorí majú zaškolené tímy, sú technicky vybavené a schopní reálne procesy na EV realizovať. Tito ZE experti majú v tímoch ľudí, ktorí môžu opravovať vysokonapäťové časti.

Toto je ich zoznam:

Auto Ideal
RENAULT RETAIL GRUP SK s.r.o.
EUROMOTOR PLUS, s.r.o.
MAGNUM Co., s.r.o.
AUTO MARKET, a.s.
TT-CAR Nitra
AUTOŠTÝL
TEMPUS – CAR

Prevádzky vyznačené hrubým písmom sú pripravené poskytovať predmetné služby ZE Experta. Zvyšné dve čakajú na zaškolenie personálu po uvoľnení COVID opatrení a následne budú zaradené do zoznamu.

Škoda: Dnes máme rozpracovaných 3 servisných partnerov pre najvyššiu úroveň servisných zásahov. V súčasnosti môže vykonávať tieto práce jeden autorizovaný servis. Intenzívne pracujeme na tom, aby statusom servisu s najvyššou úrovňou disponovalo minimálne 20 % siete autorizovaných servisov ŠKODA.V našej sieti sa neopravuje batéria samotná! Výmena chybných článkov a pod. Pre samotnú opravu batérie (napríklad po havárii) je nutné odoslať ju do špecializovaného strediska, ktoré je v Poľsku. Takéto akcie rátame všeobecne na promile percent. Ale sme na to pripravení (vybrať batériu u SK dílera a zaslanie do PL).

KIA: Všetky autorizované servisné strediská KIA sú oprávnené a schopné prevádzať záručný aj pozáručný servis aj pre EV vozidlá. V rámci platných servisných štandardov majú k dispozícii špecifické servisné vybavenie a špeciálne náradie. Rovnako servisný personál v zmysle platných vyhlášok a štandardov prešiel potrebnými školeniami, aby zvládal špecifické úkony, ktoré sú spojené s opravami EV vozidiel.

Vyjadrenie servisov – Volkswagen a Škoda

V odpovediach jednotlivých automobiliek môžeme vidieť zásadné rozdiely v pripravenosti na komplikovanejšie servisné zásahy. Síce s bežnou opravou elektromobilov by nemal byť zásadný problém, ak sa vám pokazí batéria, oprava sa v niektorých prípadoch môže poriadne natiahnuť. Teda, tak to z odpovedí vyzerá v prípade elektromobilov Volkswagen či Škoda. Táto koncernová dvojica však intenzívne pracuje na rozšírení dostupnosti servisov s vyšším stupňov pripravenosti na komplexnejšie zásahy.

V odpovedi nám uviedli, že batériu vie opravovať iba jeden servis, všetky ostatné ale dokážu realizovať ďalšie opravy, vrátane výmeny niektorých dôležitých komponentov. Rozhodli sme sa preto kontaktovať iný autorizovaný servis ako Porsche Inter Auto Bratislava. Oslovili sme Autoprofit Galanta, ktorý nám potvrdil, že vedia opraviť všetko okrem vysokonapäťovej batérie.

Vyjadrenie servisov – KIA a Hyundai

Od koncernových automobiliek KIA a Hyundai sme dostali skôr pozitívne informácie. Podľa ich slov je pripravenosť servisov na opravu batérií a špecifických zásahov vysoká. Tu sme sa preto rozhodli kontaktovať niekoľko náhodne vybraných servisov. Ich odpovede sa v podstate zhodujú v tom, že technické zabezpečenie na špecifické zásahy majú, no chýbajú im buď ľudia alebo takúto opravu aj napriek tomu zatiaľ nerealizujú. Na druhú stranu, jeden servis nám potvrdil, že všetko majú k dispozícii, avšak batériu ešte neopravovali.

Motor-Car Košice

Náš servis je certifikovaný na opravu mild hybridov, plugin hybridov a elektromobilov pre značky MB a KIA. Máme ako z mála dealerov MB certifikáciu na modely EQ, na východnom Slovensku sme jediný. Pre značku JEEP sme certifikovaný na servis plugin hybridov nakoľko ešte nemajú elektromobily.

Servisné úkony vykonávame:

 • výmenu vysokonapäťových batérii
 • výmenu elektromotorov
 • pravidelnú servisnú údržbu vozidiel
 • taktiež všetky potrebné opravy skrz mechanických, elektrických, karosárskych opráv

Opravy vysokonapäťovej batérie nevykonávame, tieto opravy sa vykonávajú priamo u výrobcov batérií.

Motor-Car Zvolen

Momentálny stav je takýto:

 • Je váš servis pripravený na opravu elektromobilov? – Áno
 • Aké servisné úkony dokážete realizovať na elektromobiloch? – Kompletná údržba a opravy
 • Je priamo váš servis schopný realizovať opravu vysokonapäťovej batérie? Teda dokážete priamo v servise batériu otvoriť a realizovať potrebné opravy, vrátane výmeny jednotlivých článkov a podobne? – Technické vybavenie na to máme, je potrebné doplniť preškolenie personálu na vyhlášku 22.

Motor-Car Nitra

 • Je váš servis pripravený na opravu elektromobilov? – Áno, náš servis je pripravený na opravu elektromobilov
 • Aké servisné úkony dokážete realizovať na elektromobiloch? – Všetky opravy ktoré výrobca predpisuje / povoľuje
 • Je priamo váš servis schopný realizovať opravu vysokonapäťovej batérie? Teda dokážete priamo v servise batériu otvoriť a realizovať potrebné opravy, vrátane výmeny jednotlivých článkov a podobne? – V našom servise vieme realizovať aj opravu batérie. Kia nemení jednotlivé články, ale bloky. Následne sa batéria kalibruje.

Autoservis Béhr&Béhr

Náš autoservis je pripravený na opravu elektromobilov, máme zabezpečené všetky potrebné náradia, každý elektrotechnik má absolvované školenie, a má osvedčenie §22 vyhl. 508/2009 Z.z.

Realizujeme:

 • servisne prehliadky,
 • diagnostiku vrátane výmenu pokazených dielov,
 • klampiarske prace

Vysokonapäťovú batériu zatiaľ neopravujeme, keď treba tak vymeníme.

Autocentrum Nitra

Každý autorizovaný servis Hyundai by mal mať preškolený personál, aby mohol vykonávať všetky servisné úkony na elektrických vozidlách. Školenia sú zabezpečované importérom Hyundai. Z toho vyplýva, že v podstate všetky servisné úkony vieme vykonávať na elektrických vozidlách Hyundai.

Čo sa týka jednotlivých článkov batérií, tak zatiaľ sme to nemenili, ale vyškolený personál máme. Ak nastane nejaký problém s batériou, vieme tento problém z diagnostikovať. Čo sa týka výmeny/opravy bude realizovaná u nás našimi zamestnancami ale bude prizvaný človek z importu, ktorý nám bude „pomáhať“.

Vyjadrenie servisov Renault

Renault nám nakoniec upravil svoje vyjadrenie, a teda oprava batérie neprebieha priamo v servise. Rozhodli sme sa aj napriek tomu kontaktovať viacero autorizovaných servisov Renault, no odpoveď sme dostali iba od jedného z nich.

Autoštýl Trenčianska Turná

Aktuálne máme nainštalovanú a uvedenú do používania štruktúru na nabíjanie vozidiel Nissan, Janguar a Land Rover. Počas Q1 budeme inštalovať nabíjačky pre značku Renault. Súčasťou zvyšovania osvety o elektronických vozidlách poskytujeme tiež testovacie jazdy, keď to situácia dovoľuje

Pokiaľ ide o prípravu servisu na opravu elektromobilov a všetkých ostatných opráv spojených s elektromobilmi, ktoré s tým súvisia, tak prípravy na toto boli zahájené zo strany výrobcu. Tiež boli naplánované školenia, ktoré sú ale aktuálne odložené z dôvodu Covid-19. Školenia zamestnancov pokračovať naďalej hneď ako to situácia dovolí.

25. februára 2021

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+