MojElektromobil
Slavo Dzuričko 11. apríla 2018

Nemecká automobilka Porsche je známa tým, že sa nebojí experimentovať aj na poli elektromobility. Dôkazom toho je aj crossover Mission E, ktorý predstavuje nové technologické možnosti značky v oblasti elektromobilov.

Náš tip
PORSCHE: TESLA PRE NÁS NIE JE PRIAMYM MERADLOM PRE MISSION E

Rok 2030

V rozhovore s výkonným riaditeľom spoločnosti Porsche padla aj otázka v zmysle „kedy uvidíme posledné Porsche so spaľovacím motorom?“ A on odpovedal:

„Rád by som predpovedal, že do roku 2030 bude mať najviac športové Porsche elektrický pohon. Kto vie – možno až potom bude naše ikonické športové auto, 911, elektrické.“ – povedal Oliver Blume, CEO spoločnosti Porsche.

Spoločnosť Porsche sa v predošlých vyjadreniach zdôverila s obavou, že práve elektrifikácia modelu 911 môže byť problémová. Ide najmä o pohľad skalných fanúšikov automobilky, ktorý by nemuseli chápať prechod k elektrickému pohonu aj pri takto ikonickom vozidle, akým je Porsche 911. CEO spoločnosti Porsche očakáva, že automobilka sa bude zatiaľ sústrediť na rozvoj hybridných a elektrických vozidiel postavených aj na platforme Mission E.

„Existujú technické a štrukturálne dôvody, ale aj čisto ekonomické. Najskôr sa musí každodenné používanie elektrických automobilov naďalej zlepšovať – ​​najmä pokiaľ ide o rozsah a čas nabíjania. Takisto je potrebné urobiť dostatočné kroky, pokiaľ ide o infraštruktúru. Celoeurópska vysoko výkonná nabíjacia sieť IONITY od spoločností Porsche, Audi, BMW, Daimler a Ford teraz mapuje budovanie najvýkonnejšej siete rýchleho nabíjania elektrických vozidiel v Európe. Ale aj to môže byť len jedna časť väčšieho riešenia.“ – pokračuje Oliver Blume, CEO spoločnosti Porsche.

Posledný komentár poukazuje aj na faktor pracovnej sily. Obavy poukazujú najmä na fakt, že elektrické vozidlá si vyžadujú menej zamestnancov v automobilkách, ako je tomu v prípade automobilov napríklad so spaľovacím motorom. Problémom je to, že práve automobilový priemysel zaberá veľkú časť nemeckej ekonomiky.

Zdroj: electrek.co

11. apríla 2018
Fotománia

+