MojElektromobil

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na sklonku roka 2022 definitívne rozhodol o cenách elektriny pre rok 2023. Dlhodobé naťahovanie a prezentovanie rozličných informácií konečne dorazilo do svojho konca a domácnosti získali presnú predstavu ako sa problematická situácia prejaví na ich faktúrach za elektrickú energiu.

Vláda už od začiatku roka prezentovala informácie o memorande so Slovenskými elektrárňami, ktoré malo efektívne zabezpečiť zastropenie ceny elektriny na rovnakej úrovni ako to bolo v roku 2022. O tom, že budú domácnosti si v roku 2023 za elektrinu nepriplatia ani jediné € hovoril aj premiér Eduard Heger ešte začiatkom decembra.

Nakoniec sa ale ukazuje, že toto tvrdenie zjavne nebude tak celkom pravdivé. Hoci domácnosti v roku 2023 nečaká žiadne likvidačné zvýšenie nákladov za elektrickú energiu, trochu si predsa len nepatrne priplatia.

✅ Nemali by ste prehliadnuť:

TIP na konferenciu: Plánujete kúpu elektromobilu do firmy? Poradíme vám na konferencii eFleet Day 2023 už 29. marca. Akčný plán pre elektromobilitu, reálne dáta, postrehy a skúsenosti z praxi, firemné procesy a nástroje, ale aj financovanie či úspora nákladov. To všetko a omnoho viac pod jednou strechou.  Registrácia na eFleet Day 2023 prebieha na stránke www.efleetday.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vo svojej tlačovej správe uvádza, že domácnosti budú za elektrickú energiu v roku 2023 platiť asi o 2,5 % viac než v roku 2022. V porovnaní s likvidačným zvýšením na úrovni 380 %, ku ktorému by mohlo dôjsť bez zásahu vlády, je 2,5 %-ný nárast skutočne zanedbateľný. 

Pre priemernú domácnosť v bytovom dome s ročnou spotrebou 2 272 kWh by to malo znamenať mesačné zvýšenie faktúry o 0,78 €. Pre rodinný dom s elektrickým vykurovaním a ohrevom vody, kde priemerná ročná spotreba dosahuje 8 968 kWh, by malo ísť mesačne o navýšenie na úrovni 2,46 €.

V prípade domácností, dodávatelia uplatnia maximálnu regulovanú cenu za dodávku elektriny stanovenú úradom, t.j. nárast o cca 5 %, pričom ostatné cenové položky – distribúcia, TSS a TPS – ostávajú na rovnakej výške ako v roku 2022. Ak sa nezmenia cenové položky mimo regulačného rámca ÚRSO (odvod do Národného jadrového fondu alebo DPH), celková koncová cena elektriny pre domácnosti sa zmení iba nepatrne, cca o 2,5%, v porovnaní s rokom 2022.

Príklad domácnosti a rodinného domu v roku 2023 | Foto: URSO

Cena elektrickej energie v roku 2023: Štát domácnosti poriadne prekvapil

  1. december 2022

Otázka, ktorá trápila domácnosti po celom Slovensku konečne dostala uspokojivú odpoveď. Dnes sme sa priamo z úst premiéra Eduarda Hegera dozvedeli, koľko si priplatíme za elektrickú energiu v roku 2023.

Doteraz sa spomínali rôzne scenáre a v ostatných týždňoch na pretras niekoľkokrát prišlo memorandum o zastropení cien elektrickej energie, avšak len v prípade takzvanej silovej zložky. To znamenalo, že prezentovaná cena 67,3 € za 1 MWh nebola konečným číslom, ktoré na faktúre nakoniec uvidíme. Do kalkulácie ešte vstupujú poplatky za distribúciu, prenos a straty (TPS a TSS poplatky).

Ceny elektriny sa nezvýšia

Konkrétne číslo sme sa síce nedozvedeli ani dnes, premiér však otvorene potvrdil a uviedol, že “cena elektrickej energie pre obyvateľov zostane v roku 2023 stabilná a bez zmeny oproti roku 2022″. Inak povedané, domácnosti budú za elektrickú energiu platiť rovnako ako teraz. Nečakajú ich žiadne skokové zvýšenia nákladov. To by malo znamenať, že pri rovnakej spotrebe nezaplatia ani o euro navyše.

To, že sa cena elektriny pre domácnosti od roku 2023 nemení je výsledkom spomínaného memoranda so Slovenskými elektrárňami (zastropenie ceny) v kombinácii so štátnymi dotáciami pre dodávateľov – vláda za jednu domácnosť efektívne doplatí až 3 000 €. Táto položka už má byť zohľadnená v aktuálnom návrhu štátneho rozpočtu, ktorý ešte musí prejsť schválením.

Ako dopĺňa portál TVNoviny.sk, domácnostiam by sa v roku 2023 mala zvýšiť cena plynu o 15 % a rovnaké zvýšenie sa bude týkať aj ceny tepla. Na tlačovej konferencii odznela aj informácia, že ak by vláda nezasiahla, tak by cena elektrickej energie vyskočila o 380 %, plyn o 225 % a teplo o 80%. To by bolo pre mnohé domácnosti prakticky likvidačné.

Celá faktúra alebo len obmedzená spotreba?

Ďalšie podrobnosti o zastropení cien energií má v dohľadnej dobe zverejniť Ministerstvo hospodárstva SR. Ani dnes nebolo vôbec spomínané, či sa fixná cena za odber elektrickej energie bude týkať ľubovoľnej spotreby, alebo či bude dotovaná cena poskytovaná len na obmedzenú spotrebu. Návrh na dotovanie len obmedzenej spotreby (85% referenčnej spotreby) spočiatku vláda spomínala ako jeden z možných scenárov pri hľadaní riešenia pre boj s energetickou krízou.

Postupom času sa ale táto možnosť úplne prestala prezentovať, takže zatiaľ to vyzerá skôr tak, že regulovaná cena pre rok 2023 sa bude vzťahovať na celú faktúru za energie. Naznačujú to aj vyjadrenia, ktorá hovoria, že “domácnosti nezaplatia ani o € navyše”, čo evokuje, že pokrytá bude prinajmenšom rovnaká spotreba ako v roku 2022. Treba si však počkať na oficiálne vyjadrenie.

Európska komisia odobrila realizáciu opatrení na stabilizáciu cien elektriny pre domácnosti

Rezort hospodárstva dostal očakávané potvrdenie Európskej komisie k memorandu so Slovenskými elektrárňami. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR. Komisia týmto krokom formálne potvrdila, že nemá výhrady voči aplikácii memoranda pre slovenské domácnosti, čo znamená, že vláda SR môže pristúpiť k realizácii avizovaných opatrení v praxi.

V zmysle memoranda o porozumení o implementácii mimoriadnych opatrení na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie uzatvoreného medzi rezortom hospodárstva, rezortom financií SR a SE, ktoré bolo podpísané dňa 16. februára 2022 sa účastníci zaviazali zabezpečiť slovenským domácnostiam kumulatívne množstvo elektrickej energie v objeme 6,15 TWh v roku 2023 za cenu 61,2077 €/MWh silovej elektriny na výstupe zo Slovenských elektrární.

Celý tento objem elektrickej energie súvisí aj so spustením tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Dodávku elektrickej energie odberateľom bude ako agent zabezpečovať štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel, a. s., avšak konečná cena silovej zložky bude navýšená o koeficient 10% v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví – 67,3 € za 1 MWh.

Zastropenie ceny elektrickej energie pre domácnosti je realitou

21.11.2022

Zastropenie ceny elektrickej energie pre domácnosti, ktoré bolo avizované ešte začiatkom roka 2022, sa stalo realitou. Vláda na svojom zasadnutí schválila dva navrhované Všeobecné hospodárske záujmy (VHZ), ktoré majú predstavovať významný míľnik na pomoc domácnostiam pre elimináciu následkov vysokých cien elektrickej energie. Ministerstvo hospodárstva SR o tom informuje prostredníctvom tlačovej správy.

Jedným z hlavných cieľov je zabezpečenie skutočnosti, že občania budú mať od 1. januára 2023 zabezpečené svoje dodávky elektrickej energie za cenu na takej úrovni, ktorá bude pre nich znesiteľná a akceptovateľná. V praxi to znamená, že Slovenské elektrárne budú v roku 2023 pre domácnosti dodávať elektrickú energiu z jadrových zdrojov za cenu 61,20 € / 1 MWh, a to v celkovom dohodnutom objeme 5,79 TWh.

Z terajších vyjadrení ale nie je celkom jasné ako to bude vyzerať v praxi, a či domácnosti budú musieť pristúpiť k zníženiu spotreby. Pôvodne sa totiž spomínalo, že garantovaná cena bude aplikovaná len pre pokrytie 85% spotreby porovnateľnej s referenčným rokom 2020. O takejto podmienke nateraz ale informácie chýbajú.

Ďalšou vecou je, že dodávateľom bude Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ktorý bude silovú zložku elektrickej energie predávať dodávateľom za cenu navýšenú o koeficient 10% v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Konečná cena je teda stanovená na 67,3 € za 1 MWh. Kľúčová je v tomto prípade informácia, že ide o silovú zložku elektrickej energie, na ktorú sa viažu ďalšie poplatky za distribúciu, prenos a straty. Konečná cena, ktorú budú domácnosti platiť za spotrebu elektrickej energie preto bude výrazne vyššia a jej presná výška zatiaľ nebola predstavená.

„Všeobecné hospodárske záujmy (VHZ), ktoré boli schválené na zasadnutí vlády, nám upravujú legislatívny rámec na zavedenie memoranda so Slovenskými elektrárňami, a. s. (SE) a podmienky dodávok elektriny pre slovenské domácnosti v budúcom roku 2023. Súčasne stanovujú podmienky dodávok zo SE, a. s. na obchodného agenda, ktorým je štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP) a podmienky dodávok smerom z SPP, a. s. smerom ku koncovým odberateľom. Vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva SR tým plnia svoju úlohu a prísľub, že občania budú mať od 1. januára 2023 zabezpečené svoje dodávky elektrickej energie za cenu na takej úrovni, ktorá bude pre nich znesiteľná a akceptovateľná.

Ministerstvo hospodárstva SR

Domáce nabíjanie elektromobilov nezdražie. Vláda dohodla zmrazenie ceny elektriny

17.2.2022

Slovenské domácnosti si do roku 2024 nebudú priplácať za elektrickú energiu. Minister financií SR, Igor Matovič, na tlačovej konferencii informoval, že vláda so Slovenskými elektrárňami uzavrela dohodu o zmrazení cien elektrickej energie pre najbližšie 3 roky. To znamená, že až do konca roka 2024 bude zachovaná súčasná cena 61,21€ za 1 MWh.

Ako informuje portál TA3, pokiaľ sa nebudú meniť poplatky za prenos a distribúciu či tarifa za prevádzku systému, ktoré sú regulované štátom, koncové ceny elektriny sa v tomto období domácnostiam nezmenia.

Spomínané zmrazenie cien elektrickej energie sa týka slovenských domácností. To je rozhodne pozitívna správa pre všetkých majiteľov elektromobilov, ktorí využívajú domáce nabíjanie. V horizonte najbližších troch rokov by sa žiadne zvýšenie nákladov v tomto smere nemalo prejaviť.

Ako aktuálnu situáciu vidia prevádzkovatelia nabíjacích staníc?

Nás však zaujímalo aj to ako aktuálnu situáciu vidia prevádzkovatelia nabíjacej infraštruktúry, ktorí spadajú pod podnikateľské subjekty. Spoločnosť GreenWay totiž v úvode týždňa predstavila nový cenník.

V tejto súvislosti uviedla, že obstarávacie náklady na 1 MWh elektrickej energie vzrástli 3,5 násobne v porovnaní v rovnakým obdobím minulého roka. Dodala, že tejto skutočnosti sa prispôsobuje zmenou cenníka rovnako ako  viacerí európski poskytovatelia služieb nabíjania. 

Obrátili sme sa na spoločnosti ejoin a ZSE Drive, ktorých sme sa pýtali, či v rámci svojich nabíjacích sietí pripravujú zmenu cenníka. Odpovede prinášame nižšie.

ejoin: Ceny evidujeme, nad úpravou neuvažujeme

Za najmladšieho prevádzkovateľa nabíjacej siete pre elektrické autá odpovedal Tomáš Kuník, obchodný zástupca spoločnosti ejoin:

Evidujeme rastúce ceny na trhu, ktoré samozrejme ovplyvňujú aj náklady na nákup elektrickej energie. Náš aktuálny cenník je platný od 1. októbra minulého roka, kedy sme spoplatnili AC nabíjanie a iba mierne upravili cenu DC nabíjania. Opätovnú zmenu cenníka v blízkej dobe nevylučujeme, ale v tejto chvíli nad týmto krokom neuvažujeme.

Náš tip
ejoin mení cenník, priplatíme si pri rýchlom aj pomalom nabíjaní

ZSE Drive: Máme dlhodobé zmluvy, výrazné zmeny nechystáme

Za spoločnosť ZSE Drive odpovedal Rastislav Žembery z úseku e-mobility:

Zmeny cenníkov pripravuje v aktuálnej situácii viacero poskytovateľov a to v závislosti na ich podmienkach nákupu elektrickej energie. Keďže ZSE Drive má ceny elektrickej energie zabezpečené dlhodobými zmluvami, nepočíta v blízkej dobe so zásadnými zmenami cenovej stratégie s výnimkou AC nabíjania.

Náš tip
Slovensko v roku 2021: pribudlo niekoľko nových nabíjacích staníc. Aké sú ďalšie plány ejoin, GreenWay a ZSE Drive?
9. januára 2023

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+