MojElektromobil

To, o čom sa o predbežne informuje už dlhší čas sa presne podľa predpokladov stalo realitou. Európsky parlament formálne schválil predbežnú dohodu (konečné hlasovanie je plánované na marec 2023) o zákaze predaja nových vozidiel na fosílne palivá, ktorý v Európe začne platiť od roku 2035. 

To znamená, že od roku 2035 sa v Európe budú môcť predávať už len nové osobné autá a dodávky, ktoré produkujú nulové “výfukové” emisie. Do tejto kategórie aktuálne spadajú batériové elektromobily.

Nateraz nie je známe, či priestor nakoniec dostane aj vodíkový pohon. Zo strany Nemecka bol dokonca prezentovaný návrh na vytvorenie výnimky pre vozidlá využívajúce syntetické palivá, ktorej by sa ešte mala venovať pozornosť. Problémom je ale v tom, že pri syntetických palivách ide ešte stále o segment vo svojich počiatkoch a vôbec nie je isté či do roku 2035 prinesie očakávané výsledky v dostatočne veľkom rozsahu.

Tri fázy

Druhým problémom je tak trochu to, že schválený návrh ešte nemá úplne dotiahnuté niektoré detaily. Aktuálne predstavuje skôr vymedzenie plánovaných cieľov, a to ako bude realizované ich plnenie nerozoberá do podrobností. Pod spomínanými cieľmi sa rozumie primárne trojfázové znižovanie emisií nových áut:

  • Medzi rokmi 2025 a 2030 dosiahnuť o 25 % nižšie emisie nových osobných áut a o 17 % nižšie emisie CO2 pri nových dodávkach oproti priemeru roku 2021
  • Medzi rokmi 2030 a 2035 dosiahnuť o 55 % nižšie emisie nových osobných áut a o 50 % nižšie emisie CO2 pri nových dodávkach oproti priemeru roku 2021
  • Od roku 2035 úplne nulové emisie CO2 pri nových osobných autách aj dodávkach

To znamená, že nejde len o jednorazovú zmenu v roku 2035. Namiesto je zvolený prístup postupného obmedzovania, ktorý vyústi v úplný zákaz od roku 2035. Počnúc koncom roka 2025 bude Komisia každé dva roky uverejňovať správu, v ktorej bude hodnotiť pokrok smerom k bezemisnej cestnej mobilite.

Výnimky a priestor pre špekulácie

Počíta však aj s určitými výnimkami, o ktorých sa hovorí prakticky už o samotného počiatku. Ide napríklad o výrobcov s produkciou v objeme do 1000 vozidiel ročne. Na tých sa podmienka nulových emisií nebude vzťahovať. Do istej miery to vytvára priestor pre vznik špekulatívneho správanie, kedy by mohlo dôjsť k vytváraniu nových samostatných značiek v limitovanom objeme. Až čas ale ukáže, či k tomu skutočne bude dochádzať, a ako na to bude prípadne EÚ reagovať.

Do platnosti má vstúpiť aj takzvaná “talianska výnimka”. Automobilky, ktoré vyrobia ročne do ako 10 000 kusov osobných vozidiel, prípadne do 22 000 kusov dodávok, nemusia nové emisné kvóty spĺňať až do roku 2030. Celkovo však proti ostatným značkám získajú 5 rokov k dobru, pretože nulové limity od roku 2035 sa ich už budú týkať naplno.

Sekundárny trh

Schválený návrh hovorí konkrétne o tom, že všetky nové osobné automobily a malé úžitkové vozidlá predávané po roku 2035 musia spĺňať pravidlo produkcie nulových emisií. To znamená, že všetky autá predané do roku 2035 bez ohľadu na ich emisie budú môcť jazdiť úplne normálne ako dovtedy.

Zákaz nerieši ani predaj vozidiel v rámci takzvaného sekundárneho trhu. To znamená, že napríklad v rámci bazárov či súkromného predaja ojazdených vozidiel nenastáva žiadne zmena.  Spaľováky z druhej ruky bude možné kupovať a predávať aj po roku 2035. Nová európska legislatíva môže nepochybne vyvolať nárast cien ojazdených vozidiel so spaľovacími motormi, a to hlavne v prípade posledných predzákazových modelov.

Predbežne schválené: Zákaz predaja spaľovacích áut v Európe od roku 2035!

28.10.2022

Európska rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu o plánovaných cieľoch pre sprísnenie štandardov produkcie emisií CO2 nových osobných áut a dodávok, ktorá je všeobecne známa ako koniec predaja spaľovacích vozidiel od roku 2035.

O prísnejších, prakticky nulových limitoch emisií CO2, sa diskutovalo už poriadne dlhú dobu a svoje pripomienky k návrhu mala nejedna automobilka či asociácia združujúca zástupcov automobilového priemyslu. Teraz už však bola dosiahnutá dohoda. Cieľ Európskej únie je v tomto smere jasný – postupný prechod na dopravu bez emisií.

Na základe dostupných informácií to vyzerá tak, že dohoda bola predbežne schválená v pôvodne zamýšľanom znení. To znamená, že prvým cieľom je do roku 2030 dosiahnuť 55% zníženie emisií CO2 pri nových osobných autách a 50% zníženie pri ľahkých úžitkových modeloch (v porovnaní s rokom 2021).

Od roku 2035 je to následne 100% zníženie emisií CO2, pri obidvoch spomínaných kategóriách, čo teda znamená, že predávané môžu byť už len modely s nulovými emisiami, čo spĺňajú elektromobily. Autá s benzínovými či naftovými motormi, tak ako ich poznáme dnes, podmienky jednoducho splniť nedokážu. Opäť je vhodné pripomenúť, že zákaz predaja sa týka nových vozidiel, takže jazdenky tak ešte budú mať svoju šancu zažiariť.

Hoci musí byť dohoda z formálnych dôvodov označovaná ako “dočasná”, kým ju riadne neschváli zasadnutie Európskej rady a Európskeho parlamentu, dnes už všetko nasvedčuje tomu, že žiaden prekvapivý obrat nenastane.

Naďalej platí, že aj po poslednom odobrení v návrhu figuruje takzvaná “talianska výnimka”. Automobilky, ktoré vyrobia ročne do ako 10 000 kusov osobných vozidiel nemusia nové emisné limity spĺňať až do roku 2030. Najviac z toho budú benefitovať výrobcovia luxusných modelov, no oproti ostatným značkám získajú 5 rokov k dobru, pretože nulové limity od roku 2035 už budú musieť spĺňať. 

Čo sa týka druhej navrhovanej výnimky, syntetických palív, tie sa podľa portálu Automotive News Europe dostali do nezáväznej časti smernice, čo znamená, že neboli ešte úplne zavrhnuté a bude sa im venovať pozornosť. Zatiaľ sa spomína napríklad to, že CO2 neutrálne palivá môžu dostať šancu aj po roku 2035, avšak len “mimo štandardných vozových parkov”. To pravdepodobne znamená, že by sem mohli spadať štátne a diplomatické vozidlá či vozidlách bezpečnostných a záchranných zložiek.

Prijatá bola aj klauzula, ktorá zabezpečila, že ciele pre dosiahnutie predajov bezemisných vozidiel prejdú v roku 2026 opätovným posúdením s možnosťou dodatočných úprav. Vyhodnocovať sa bude ich plnenie, no okrem toho sa zváži aj dosiahnutý technologický pokrok, najmä v oblasti plug-in hybridného pohonu, ktorý vďaka tomu má drobnú šancu na prípadné získanie výnimky.

Zákaz predaja spaľovacích áut od roku 2035: Takto vyzerá nová dohoda

Členské štáty Európskej únie v stredu 29. júna 2022 po viac ako 16-hodinovom rokovaní dospeli k spoločnému rozhodnutiu ohľadom plánov na ukončenie predaja áut so spaľovacími motormi od roku 2035. Výsledok je taký, že súčasný návrh z pohľadu termínu zostáva rovnaký. Pribudlo však niekoľko zaujímavých a celkom kľúčových detailov.

Požiadavky piatich členských štátov, vrátane Slovenska, na posunutie dátumu o 5 rokov a volanie po čiastočnom kompromise nakoniec nepriniesli svoje ovocie. Rok 2035 zostáva v platnosti. Na nový vývoj upozornila agentúra Reuters.

Nakoniec bola dosiahnutá všeobecná zhoda na pôvodne predostretom termíne, no pribudli dve dôležité výnimky.  Jednu presadilo Nemecko, druhú si pre svojich vybraných výrobcov presadilo Taliansko. Okrem toho sa do pozornosti dostala ešte veľmi kľúčová vec súvisiaca s celým návrhom na ukončenie predaja áut so spaľovacími motormi.

Prehodnotenie v roku 2026

Najskôr tá najdôležitejšia vec. Ako informuje portál Electrive, návrh ešte musí prejsť dodatočným pripomienkovaním, rokovaniami a formálne ho musí schváliť európsky parlament. Hoci sa takzvaná Európska rada zhoduje na roku 2035, prakticky ide o cieľ, ktorý chcú krajiny spoločnými silami dosiahnuť pokiaľ to bude možné. Toto je veľmi dôležitá vec.

Zástupcovia členských štátov sa totiž dohodli, že celý návrh a jeho ciele prejdú ešte v roku 2026 opätovným posúdením. Krajiny sa jednoducho pozrú na to, či je splnenie plánu v súčasnej podobe vôbec reálne. Pozrú sa aj na technologický pokrok, dosiahnutý napríklad aj v oblasti plug-in hybridného pohonu a vyhodnotia, či náhodou nebude nutné alebo vhodné vykonať nejaké úpravy, aby bol plánovaný prechod na bezemisnú dopravu “udržateľný a sociálne spravodlivý”.

Navrhované zmeny sú obrovskou výzvou pre celú Európsku úniu, a to najmä kvôli socio-ekonomickým rozdielom medzi jednotlivými členskými krajinami. Na roky 2027 až 2032 bol preto pre členské štáty vyčlenený balík finančných zdrojov v objeme 59 miliárd €. Tieto zdroje budú využívané práve na zmiernenie dopadu “klimatických ustanovení”.

Plug-in hybrid KIA | Zdroj: Radovan Hlôška

Možná cesta pre plug-in hybridy?

Zjednodušene povedané, úplný zákaz predaja spaľovacích áut v roku 2035 ešte nie je tak celkom vytesaný do kameňa. Dôjsť môže k odkladu či úprave znenia niektorých navrhovaných opatrení. Zaujímavé je aj to, že ak sa automobilkám podarí dosiahnuť výrazný pokrok v emisnej oblasti plug-in hybridného pohonu, tak by tento typ áut nakoniec nemusel byť mimo hry.

Brusel sa v roku 2026 pozrie ako vyzerá aktuálny stav v segmente a posúdi, či plug-in hybridy náhodou nebudú vhodnou súčasťou cesty za zníženými emisiami z dopravy. Cieľom sú nulové lokálne emisie CO₂, (výfukové emisie) čo by sa vraj pri hybridoch a plug-in hybridoch vraj mohlo podariť dosiahnuť použitím udržateľných, respektíve, syntetických palív.

Talianska výnimka – “Ferrari Amendment”

Ako píše TheDrive, rokovaniami členských štátov prešla výnimka pre automobilky, ktoré ročne nevyrábajú viac ako 10 000 kusov vozidiel. Dodatok 121, neformálne známy ako “Ferrari Amendment”, sa bude týkať hlavne výrobcov luxusných áut ako sú Ferrari, Lamborghini či Rolls-Royce.

Výnimka zjednodušene hovorí o tom, že automobilky s malým objemom výroby síce budú musieť dosiahnuť stopercentné zníženie emisií CO₂ svojich áut v roku 2035, no skoršie emisné ciele sa ich netýkajú. So znížením produkcie CO₂ svojich áut o 55 % do roku 2030 si tak nemusia robiť veľké starosti.

V porovnaní s väčšími výrobcami v podstate získajú 5 rokov k dobru. V roku 2035 (ak sa nič nezmení) sa na nich už však bude pozerať tou istou optikou – len autá s nulovými lokálnymi emisiami.

ferrari sf90 phev plug-in
Foto: Ferrari

Nemecko vybojovalo miesto pre alternatívne palivá

Nemecko sa ostro postavilo za alternatívne palivá (“E-fuels”). Ako vysvetľuje Reuters, zástupcovia najväčšieho európskeho automobilového trhu, odmietli podporiť návrh na ukončenie predaja áut so spaľovacími motormi, ak nedôjde k pridaniu výnimky pre použitie “CO₂ neutrálnych alternatívnych palív”.

V skratke to znamená asi toľko, že autá so spaľovacími motormi, ktoré budú jazdiť výhradne na CO₂ neutrálnych palivách budú v EÚ predávané aj po roku 2035 (ak tento termín zostane zachovaný).

“V roku 2035 nekončí predaj áut so spaľovacími motormi, autá ďalej, pokiaľ budú mať čisté alternatívne palivo, môžu byť predávané,” popísala po rokovaní kompromis dohodnutý na základe nemeckého návrhu česká ministerka životného prostredia Anna Hubáčková.

TA3

Návrh sa krajinám nepáči, proti je aj Slovensko

27. júna 2022

Situácia okolo predostretého ukončenia predaja spaľovacích áut sa prekvapivo vyostrila. Proti navrhovanému termínu sa podľa informácií agentúry Reuters aktívne postavilo už 5 členských krajín Európskej únie, a to vrátane Slovenska.

Bulharsko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko vyjadrili svoj odmietavý postoj k návrhu, ktorý chce od roku 2035 efektívne zakázať predaj nových áut so spaľovacími motormi. Krajiny prostredníctvom dokumentu, ktorý získala agentúra Reuters, žiadajú posun termínu až o 5 rokov, teda až na rok 2040.

Alternatíva pre rok 2035

Päť krajín, ktoré sa postavili na odpor voči pôvodnému návrhu, prichádza s alternatívnym riešením pre rok 2035. Pri osobných autách volajú po znížení produkcie emisií CO2 predávaných áut o 90%, namiesto navrhovaných 100 %. Pre segment úžitkových vozidiel žiadajú ešte trochu benevolentnejší cieľ. Zníženie emisií CO2 o 80%, namiesto predložených 100%.

Krajiny svoj postoj vo všeobecnosti odôvodňujú tým, že ide o návrh s obrovskými dopadmi, a pri jeho uvedení do praxe je potrebné prihliadať aj na ekonomické a sociálne faktory, ako je napríklad rozdiel v kúpnej sile jednotlivých krajín. Vyzývajú preto na zavedenie primeraného prechodného obdobia. Okrem toho sa v dokumente objavujú aj výhrady voči aktuálnemu stavu nabíjacej infraštruktúry, ktorú je vraj potrebné rozšíriť.

Návrh rozdeľuje aj Nemecko

Okrem spomínanej päťky je veľmi zaujímavé aj Nemecko. Konkrétne protichodnými vyjadreniami svojich vládnych predstaviteľov. Na jednej strane je hovorkyňa nemeckej ministerky životného prostredia Steffi Lemke, ktorá otvorene hlási, že nemecká vláda návrh plne podporuje. Na strane druhej je minister financií Christian Lindner, ktorý zase hlási, že návrh Európskeho parlamentu považuje za nesprávny a Nemecko ako najväčší automobilový trh ho preto nepodporí.

Náš tip
Slovenské dotácie na elektromobily sú v hre. Až 10 000€?!

Európsky parlament schválil koniec predaja áut so spaľovacími motormi od roku 2035

9. júna 2022

Európsky parlament v stredu, 7. júna 2022, schválil návrh, ktorý by mal od roku 2035 v Európskej únii úplne zakázať predaj nových áut so spaľovacími motormi. Týka sa osobných automobilov aj ľahkých úžitkových vozidiel. Na tému upozornili agentúry Reuters a Bloomberg.

Nulové emisie od roku 2035

Návrh hovorí o znížení produkcie emisií CO2 predávaných áut o 100%, teda na hodnotu 0 g/km. Tejto požiadavke sú schopné vyhovieť len čisto elektromobily, čo znamená, že predávať nebude možné ani plug-in hybridy či akékoľvek iné kombinácie, kde je prítomný spaľovací motor. V pozadí návrhu stojí zámer dosiahnuť drastické zníženie emisií a podporiť prechod na takzvanú uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Legislatívny návrh počíta aj s akýmsi medzikrokom pre rok 2030. V tomto prípade si za cieľ dáva zníženie produkcie emisií oxidu uhličitého na približne polovicu. Konkrétne, pri nových osobných autách musí do tohto roku dôjsť k zníženiu produkcie oxidu uhličitého o 55 %, pri ľahkých úžitkových vozidlách o 50%.

Výnimku z navrhovaného zákona majú ojazdené vozidlá. Tie by sa mohli veselo predávať aj po roku 2035. Rovnako tak sa nestane to, že by po roku 2035 zrazu museli z ciest zmiznúť všetky autá so spaľovacími motormi. Normálne budú jazdiť až do konca svojej životnosti. Schválenie nového zákona by preto mohlo poriadne zamávať aj s trhom ojazdených vozidiel.

Diskusia s členskými štátmi

Prijatie legislatívneho návrhu neprichádza ako blesk z čistého neba. O možnom konci predaja vozidiel so spaľovacími motormi sa na pôde Európskej únie diskutovalo už dlhší čas. Naposledy sa téme aktívnejšie venovala pozornosť takmer pred rokom. Dnes už sme ale poriadne blízko k reálnemu naplneniu zamýšľaného konca pre autá so spaľovacími motormi.

Zatiaľ to nie je úplne definitívne a nachádzame len v štádiu, kedy bol schválený legislatívny návrh. Konečná podoba záväzného zákona vznikne až po diskusiách s jednotlivými členskými štátmi EU. Vo všeobecnosti ale môžeme s veľkou pravdepodobnosťou očakávať, že európsky koniec nových áut so spaľovacími motormi od roku 2035 už prakticky nič nezastaví.

Počas vyjednávaní sa samozrejme ešte môže stať čokoľvek, no Európsky parlament jasne vyjadril svoj postoj k návrhu Európskej komisie, preto nie je veľmi vysoká šanca, že by počas vyjednávaní s jednotlivými členskými štátmi došlo k výraznému obratu. Finálnu podobu nového zákona by sme mali vidieť ešte pred koncom tohto roka.

Náš tip
Elektromobilom na dovolenku do Chorvátska v roku 2022. Všetko, čo potrebujete vedieť
15. februára 2023

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+