MojElektromobil

Na základe uzatvoreného memoranda medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a hlavným mestom Bratislava zastúpeným Matúšom Vallom sa začala úprava legislatívneho rámca pri tvorbe strategických dokumentov k téme zníženia tranzitu a ochrany ovzdušia.

Jedným zo spôsobov ako k tomu prispieť je znižovanie emisií spôsobených automobilovou dopravou. „Hlavným cieľom ochrany ovzdušia je zlepšiť kvalitu ovzdušia na miestach, kde nie je dobrá a udržať ju tam, kde dobrá je, vysvetľuje starostka Starého mesta Zuzana Aufrichtová.

Zahraničné metropoly skvelým príkladom

Zo skúseností obcí a miest mimo územia Slovenskej republiky, ktoré prijali koncept nízko emisných zón, došlo k zníženiu tranzitu, zaťaženosti miestnych komunikácií, zníženiu hluku a prašnosti a v neposlednom rade aj k poklesu znečistenia ovzdušia. Niektoré zahraničné mestá povolili vstup do mesta len pre elektromobily.

Zavedenie tejto stratégie bude obsiahnuté v nasledovných bodoch:

  • Zákonné podmienky vyhlásenia nízkoemisných zón
  • Informovanie obyvateľov
  • Prieskum verejnej mienky obyvateľov
  • Stanovenie veľkosti nízkoemisných zón a emisných kategórií
  • Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
  • Prijatie príslušných VZN jednotlivými mestskými časťami
  • Posúdenie miery znečistenia ovzdušia pred a po zavedením NEZ

Vstup len s emisnou plaketou

V praxi bude zavedenie nízkoemisných zón pre obyvateľov znamenať, že po schválení návrhu dodatku k štatútu a schváleniu miestnych VZN a následnému zriadeniu nízkoemisných zón bude povolený vjazd cestných motorových vozidiel označených emisnou plaketou s uvedením príslušnej emisnej kategórie. Vstup bez obmedzenia budú mať držitelia cestných motorových vozidiel, ktorí majú v danej zóne pobyt a pre prevádzkovateľov vozidiel, ktorým bola udelená dočasná alebo trvalá individuálna výnimka.

Starostka zároveň zdôrazňuje, že nízkoemisné zóny musia byť zriadené tak, aby boli zabezpečené obchádzkové trasy a aby v dôsledku zavedenia nízkoemisných zón nedošlo k obmedzeniu prejazdnosti územím mestských častí Bratislavy.“

Dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia v hlavnom meste je cestná doprava. Podľa predsedu RZMČ Jozefa Krúpu, by sa mali obce snažiť využívať možnosti, ktoré im umožňuje prijatá legislatíva. Hovoríme predovšettým o zriaďovaním nízko emisných zón na jej území, ale aj inými opatreniami, ako sú napríklad vodozádržné opatrenia, rozvoj a ochrana zelene, zelené strechy, zelené steny, informačné kampane k prevencii zmeny klímy, zníženie energetickej náročnosti budov, modernizácia vykurovacích systémov, apelovanie na zmeny technologických postupov za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

20. apríla 2019
Zdroj: Magistrát hlavného mesta Bratislava

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+