MojElektromobil
Miroslav Schwamberg 8. októbra 2018

Nachádzame sa v období 4. priemyselnej revolúcie. Jej výsledkom sú nové technológie a inovatívne ekosystémy. Jej neodmysliteľnou súčasťou sú aj batérie, ktoré sú strategickou technológiou pre prechod na čisté energetické systémy a čistú mobilitu. Slovensko je svetovým lídrom vo výrobe automobilov na obyvateľa a uvedomuje si nevyhnutnosť kráčať s uvedenými trendami.

Výroba batérií v Európe je veľmi dôležitá

Slovenská batériová Asociácia (SBA) je zhmotnením tohto presvedčenia. Cieľ je jednoznačný – reálne sa podieľať na hodnotovom reťazci batérií v Európe. SBA takto môže prispieť aj k širšej ambícii Slovenska rozvinúť svoj potenciál do regionálneho inovačného údolia, tzv. Danube Valley. Hodnota trhu s batériami sa odhaduje na 350 miliárd eur ročne od roku 2025. Európska únia si nemôže dovoliť závislosť od ázijských trhov, ktoré už význam batérií pochopili dávnejšie. Podniká preto zásadné kroky smerom k masovej produkcii batérií v Európe. SBA podčiarkuje strategický presah na Slovensko a predpokladá ich úzku spoluprácu.

Odhodlaní napredovať

Účastníci dnešného inauguračného stretnutia vyjadrili odhodlanie napredovať v danej oblasti a využiť platformu SBA na vzájomné prepájanie sa a mobilizovanie zdrojov – aby sa na Slovensku etabloval inovatívny a konkurencieschopný batériový ekosystém, ktorý posilní rodiaci sa batériový ekosystém Európskej únie.

Náš tip
SLOVENSKO IDE OPAČNÝM SMEROM V PODPORE ELEKTROMOBILITY. TRPÍ AJ KVALITA OVZDUŠIA

Zdroj: ec.europa.eu

8. októbra 2018
Fotománia

+