MojElektromobil

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, ktorý obsahuje komplexný súbor 16-tich opatrení pre podporu elektromobility a podrobne sme sa mu venovali v závere roka 2022.

Plán okrem iného obsahuje aj opatrenia ako dotácie na podporu nákupu elektromobilov, zmenu výšky sadzby dane z príjmu zamestnanca pri používaní služobného elektromobilu na súkromné účely, zmenu pravidiel pre účtovanie nabíjania firemných vozidiel na súkromných nabíjačkách, návrh používateľských výhod pre majiteľov vozidiel so “zelenými EČV” či finančné opatrenia na budovanie národnej siete ultrarýchlonabíjacích bodov (UFC) a budovanie verejnej nabíjacej infraštruktúry vo všeobecnosti.

Z návrhu uznesenia vyplýva napríklad aj časový rámec, v ktorom má prebehnúť realizácia vybraných opatrení. Na základe zverejnených informácií to vyzerá tak, že s realizáciou opatrení sa začne už od roka 2024, pričom posledné opatrenia majú byť naplnené do konca roka 2027. V niektorých prípadoch ale ide o termíny, kedy má byť pripravená konečná forma navrhovaného opatrenia pre ďalšie schválenie – napríklad návrh na priamu podporu nákupu bezemisných a nízkoemisných vozidiel kategórií M a N.

 • Zabezpečiť realizáciu opatrenia B7: Zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby infraštruktúry z Akčného plánu do 1. apríla 2024
 • Zabezpečiť plnenie opatrenia B5: Podpora v oblasti daní schválením úpravy zákona č. 593/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorá odstráni daňové znevýhodnenie súkromných užívateľov služobných bezemisných vozidiel s účinnosťou od 1. januára 2025 z Akčného plánu do 31. december 2024
 • Zabezpečiť realizáciu opatrenia A3: Finančné opatrenie na podporu verejnej dopravy z Akčného plánu do 31. decembra. 2027
 • Výstavba najmenej 228 ultrarýchlych nabíjacích bodov pozdĺž koridorov TEN-T v súlade s opatrením A1: Národná sieť ultrarýchlýchlonabíjacích bodov (UFC) z Akčného plánu do 31. decembra 2026
 • Vyhlásenie výziev na vybudovanie minimálne 2 600 verejne prístupných AC nabíjacích bodov, 500 verejne prístupných DC nabíjacích bodov v súlade s oparením A2: Finančné opatrenie pre budovanie nabíjacej infraštruktúry z Akčného plánu do 31. decembra 2026
 • Vyhlásenie výziev výzvy na vybudovanie batériových systémov/úložísk v súlade s oparením A4: Finančné opatrenie pre batériové systémy/úložiská z Akčného plánu do 31. decembra 2026
 • Vypracovať a predložiť návrh na priamu podporu nákupu bezemisných a nízkoemisných vozidiel kategórií M a N v súlade s opatrením A5: Finančné opatrenie na nákup bezemisných a nízkoemisných vozidiel z Akčného plánu do 31. decembra 2026
 • Vypracovať a predložiť návrh, ktorý zahrnie „právo na nabíjací bod“ do legislatívy SR v súlade s opatrením B3: Zavedenie práva na nabíjací bod („right to plug“) z Akčného plánu do 30. júna 2024
 • vypracovať metodiku pre zvýhodnenie parkovania bezemisných vozidiel v súlade s opatrením B9: Užívateľské výhody pre zelené EČV z Akčného plánu do 31. decembra 2024
 • Predložiť zmenu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, tak, aby nové zelené značky boli prideľované iba bezemisným vozidlám v súlade s opatrením B9: Užívateľské výhody pre zelené EČV z Akčného plánu do 31. decembra 2024
 • V súlade s návrhom Nariadenia Európskeho parlamentu a rady o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a opatrením C1: Zber a publikovanie dát o infraštruktúre zaviesť zber a spracovanie dát o infraštruktúre do praxe z Akčného plánu do 31. decembra 2024
 • Vypracovať a predložiť legislatívny návrh, ktorý určí sadzbu náhrad za používanie elektrických vozidiel v súlade s opatrením B4: Pravidlá pre účtovanie nabíjania firemných vozidiel z Akčného plánu do 30. júna 2024
 • Zaviesť nové právne predpisy vedúce k zvyšovaniu bezpečnosti prevádzky elektrických vozidiel v súlade s opatrením B8: Nové právne predpisy vedúce k zvyšovaniu bezpečnosti prevádzky elektrických vozidiel z Akčného plánu do 30. jún 2026
 • Navrhnúť a zaviesť rýchlostné obmedzenia pre znečisťujúce vozidlá na miestach, kde zvýšené emisie a hluk vážne škodia životnému prostrediu a ľudskému zdraviu v súlade s opatrením B9: Užívateľské výhody pre zelené EČV z Akčného plánu do 30. júna 2024

Kompletné znenie Akčného plánu rozvoja elektromobility, kde sú rozpísané jednotlivé opatrenia nájdete na tomto odkaze.

Tlačový odbor MH SR približuje, že pomocou opatrení Akčného plánu chce Slovensko dosiahnuť, aby užívateľ batériového elektrického vozidla mohol plnohodnotne využívať a nabíjať svoje vozidlo aj na tranzitných trasách. Umožniť chce taktiež verejné nabíjanie v každej obci nad 7 000 obyvateľov a aby bola k dispozícii čo najväčšiemu počtu obyvateľov Slovenska, rovnako tak aby bolo umožnené každému občanovi, ktorý má vlastné parkovacie miesto, vybudovanie vlastného wallboxu bez veľkých komplikácií.

Cieľom plánu je taktiež zvýšenie podielu novoregistrovaných batériových vozidiel v roku 2025 cez 5 %, zohľadnenie novej technológia v spravodlivom daňovom rozložení a vytvorenie mechanizmu na vykazovanie výdavkov domáceho nabíjania služobných vozidiel. Schválením Akčného plánu pre rozvoj elektromobility taktiež vláda SR vysiela jasný signál automobilovému priemyslu, že Slovensko podporuje prechod na bezemisnú mobilitu a je pripravené na transformáciu automobilového priemyslu a nástupu Industry 4.0.

12. júna 2023

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+