Európske združenie výrobcov automobilov opúšťa ďalší silný hráč. Nestotožňuje sa s aktuálnym postojom k elektromobilite

Aktuálne správy