MH SR: podpora výstavby nabíjacích staníc pre samosprávy je spustená

Aktuálne správy