MojElektromobil
Slavo Dzuričko 3. apríla 2018

Nová dotačná schéma by mala fungovať od 19. marca 2018, je určená pre nákup elektromobilov pre samosprávy. Obce, mestá a kraje môžu počas nasledujúcich šiestich týždňov požiadať o dotáciu z Environmentálneho fondu. Ten spravuje ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Maximálna výška spomínanej dotácie je 30 tisíc eur. Samosprávy musia hradiť aspoň päť percent ceny auta.

Náš tip
KOĽKO ELEKTROMOBILOV ČI HYBRIDOV SA PREDALO NA SLOVENSKU? (01-02/2018)
Andrea Farkašová z ministerstva hospodárstva a Milan Chrenko z ministerstva životného prostredia. Zdroj: euraktiv.

Podľa portálu euraktiv, ministerstvo hospodárstva zároveň pripravuje aj dotačnú schému pre výstavbu nabíjacích staníc. podlieha však novelizácii legislatívy. Táto schéma bude súčasťou akčného plánu pre podporu elektromobility, ktorý by mala vláda schváliť v máji alebo v júni tohto roka. Hodnota týchto dotácií sa očakáva na úrovni menej ako milión eur a budú rovnako určené len obciam, mestám a krajom.

O tejto skutočnosti informovali Milan Chrenko a Andrea Farkašová, šéfovia sekcií z ministerstiev životného prostredia a hospodárstva, na podujatí „Elektromobil v obci, meste, na diaľnici. Sme pripravení?“. Stakeholder Workshop organizoval EURACTIV Slovensko v partnerstve so Západoslovenskou energetikou (ZSE) v utorok 27. marca.

Elektromobily a nabíjacie stanice

Otvorenou otázkou bola aj transparentnosť týchto projektov. Transparency International Slovensko nedávno upozornila, že envirofond pod vedením ministerstva životného prostredia v roku 2017 uprednostňoval obce so starostami z Mostu-Híd. Šéfom rezortu je László Sólymos z rovnakej strany.

„My pri hodnotení nevieme, z akej politickej strany sú starostovia. Zároveň bolo podporených vyše 140 obcí s nezávislými starostami,“ povedal generálny riaditeľ z envirorezortu.

Ministerstvo si od dotácií sľubuje zvýšenie povedomia o elektromobiloch, ako jednom z riešení problému znečisteného ovzdušia v mestách.

„Jedno z kritérií podpory bude aj miera znečistenia v obci, ďalej HDP a podobne. Bude sa jednať o osobné vozidlá alebo menšie dodávky s výkonom elektromotora od 18 do 150 kW vrátane,“ spresnil Milan Chrenko.

Ministerstvo podľa Andrei Farkašovej eviduje žiadosti o dotácie za približne 2,5 milióna eur na 644 čisto elektrických vozidiel a plug-in hybridov. Celkovo je vyčlenených 5,2 milióna eur, ktoré vystačia na asi 1000 elektromobilov.

„Dotačná schéma ministerstva nepriniesla elektromobil do každej dediny, ale ponúkla perspektívu, že sme na túto tému pripravení,“ zhodnotila šéfka sekcie stratégie.

Okrem nákupu samotných elektromobilov by mali mať neskôr samosprávy prístup aj k výstavbe nabíjacích staníc. Potrebná infraštruktúra je rozhodne nevyhnutnou súčasťou funkčného konceptu postavenom na podpore elektromobility.

„Ministerstvo hospodárstva formou novelizácie zákona o dotáciách vo svojej pôsobnosti zavedie dlhodobý dotačný mechanizmus pre podporu nákupu nabíjacích staníc, kde oprávneným žiadateľom bude obec alebo samosprávny kraj,“ informovala Farkašová, ktorá je na rezorte poverená vedením sekcie stratégie.

 

Podľa Andrei Farkašovej bude balík opatrení pre podporu elektromobility obsahovať „masovejšiu“ informačnú kampaň, otvorenie vyhradených jazdných pruhov pre elektromobily (do roku 2030), odlíšiteľné označenie elektromobilov prostredníctvom ŠPZ, ako aj zrýchlené odpisy nabíjacích staníc pre elektromobily.

Súčasťou akčného plánu budú podľa portálu euraktiv aj nízkoemisné zóny a zelené verejné obstarávanie, ktoré možno realizovať už teraz. Nízkoemisné zóny môžu mestá vytvárať na základe novelizovaného zákona o ovzduší, ktorý je účinný od novembra 2017.

Aktuálne je na území Slovenska približne 300 verejne dostupných nabíjacích staníc. Neexistuje však ich mapa s komplexnými informáciami o umiestnení, dostupnosti či možnostiach platby.

Zdroj: euraktiv

3. apríla 2018
Fotománia

+