MojElektromobil

European Battery Alliance (Európska batériová aliancia) vyčlení ďalších 100 miliónov EUR na podporu výskumu v oblasti batérií. 24. januára 2019 Európska komisia otvorila novú výzvu na predloženie projektových návrhov v rámci tejto iniciatívy. Návrhy projektov je možné podávať do 25. apríla 2019.

Návrhy je možné predložiť v rámci nasledovných tém:

  • Výrazne vylepšené, vysoko výkonné a bezpečné batérie pevného skupenstva pre elektromobily
  • Zlepšenie materiálových technológií pre skladovanie batérií mimo automobilov
  • Modelovanie a simulácia vývoja Redox Flow batérií (prietokové batérie)
  • Pokročilé redoxné prietokové batérie pre stacionárne úložiská energie
  • Výskum a inovácie pre pokročilé Li-ion batérie (generácia 3b)
  • Li-ion batériové materiály a transportné modelovanie
  • Skúšobná výroba Li-ion batérií

Predkladanie návrhov sa uskutočňuje prostredníctvom nového “Funding and Tenders” portálu Európskej komisie.

Pracovný program “Prierezové aktivity 2018 – 2020”, ktorý je relevantný aj pre túto výzvu, už obsahuje aj názvy troch možných tém v rámci výzvy na rok 2020:

  • Baterie ďalšej generácie na stacionárne úložiská energie
  • Hybridizácia batériových systémov pre
  • Ďalšia generácia a realizácia batériových modulov pre elektromobily (battery electric vehicles) a hybridné elektrické vozidlá (hybrid electric vehicles)
7. februára 2019
Zdroj: Innonews.blog

+