Tesla zvyšuje aktivity v Indii, minister potvrdil lokálnu fabriku pre elektromobily