Nová Hyundai KONA Electric sa začala vyrábať. Priamo u susedov