MojElektromobil

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo nové informácie pre žiadateľov o príspevok na nákup plug-in hybridov a čistých elektromobilov. Nové usmernenie by malo týmto ľuďom pomôcť pri predkladaní dokumentácie potrebnej k vyúčtovaniu získanej dotácie.

Predpoklad je taký, že tento krok dokonca urýchli samotný proces. Ministerstvo totiž nebude musieť spätne kontaktovať žiadateľov za účelom doplnenia dokumentácie, nakoľko tí budú plne oboznámení so všetkými náležitosťami, ktoré je potrebné predložiť.

Okrem toho bolo zverejnených aj niekoľko tipov ako správne nalepiť nálepku “Jazdím ekologicky”. K tomuto boli pridané aj grafické podklady pre prípady, v ktorých počas stanoveného obdobia náhodou dôjde k poškodeniu predmetnej nálepky, ktorou musí byť “dotované vozidlo” označené.

Príjemca pomoci je povinný v rámci zaistenia publicity projektu označiť po celú dobu udržateľnosti projektu každé podporené vozidlo formou nálepky, ktorá mu bude doručená spolu so Zmluvou.

Poškodená nálepka

V prípade ak by počas doby udržateľnosti došlo k porušeniu nálepky v takom rozsahu, že bude nutná jej výmena, je potrebné si zabezpečiť vyhotovenie jej kópie na vlastné náklady podľa grafického návrhu ČIERNA, BIELA.

Zoznam potrebných dokumentov

  1. Úradne overená kópia osvedčenia o evidencii vozidla časť II (Technický preukaz) vydaný príslušným odborom dopravy PZ SR po prihlásení vozidla do evidencie.
  2. V prípade, ak ide o vozidlo zakúpené v zahraničí, je potrebné predložiť aj úradne overenú kópiu odborného posudku o kontrole originality vozidla.
  3. Kópia faktúry (aj zálohové), ktorá preukazuje zakúpenie vozidla vrátane potvrdenia o zaplatení celej kúpnej sumy za vozidlo (napr. výpis z bankového účtu, výpis o platbe z internetbankingu).
  4. V prípade kúpy vozidla na spotrebný úver, je potrebné predložiť kópiu zmluvy o spotrebnom úvere, vrátane splátkového kalendára a potvrdenie o úhrade poslednej splátky k danému dňu predloženia dokumentácie
  5. Kópia platnej havarijnej poistnej zmluvy alebo kópia návrhu havarijnej poistnej zmluvy, preukazujúca havarijné poistenie vozidla za účelom krytia škôd (ktoré by mohli byť spôsobené dopravnou nehodou, odcudzením, živelnými udalosťami, vandalizmom, pádom predmetu, alebo stretom so zverou) a doklad preukazujúci uhradenie poistného vyplývajúceho zo zmluvy/návrhu zmluvy havarijného poistenia (napr. výpis z bankového účtu, výpis o platbe z internetbankingu).
  6. Fotodokumentácia vozidla s označením nálepkou – elektronicky na adresu emobility@mhsr.sk (podľa usmernenia nižšie)

Uvedené doklady a dokumenty je potrebné zaslať listinne na adresu poskytovateľa v jednej uzavretej obálke označenej kódom výzvy č. 23140/2019-4210-64696 a nápisom „Neotvárať“ – na adresu:

Odbor priemyselnej politiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

V prípade potreby môžete byť vyzvaný na predloženie ďalšej dokumentácie v rozsahu, ktoré určí poskytovateľ, prípadne kontrolné orgány.

Kde nájdete všetky detaily

Všetky tieto informácie nájdete v dokumente “Usmernenie pre prekladanie účtovných dokladov a dokumentácie k dotácií”, zverejnenom priamo na oficiálnej stránke MH SR.

Náš tip
Dotácie na elektromobily: Vyplatených už viac ako 180 žiadostí, až 116 žiadateľov požiadalo o storno
4. novembra 2020

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+