MojElektromobil

Ministerstvo hospodárstva aktívne pracuje na legislatívnych krokoch pre spustenie ďalšieho kola dotácii na nákup elektromobilov. Jedným z legislatívnych krokov bolo aj včerajšie schválenie návrhu novely zákona č. 71/2013 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Novela vytvára možnosť v budúcnosti podporiť aj iné kategórie vozidiel ako len M1 a N1, rovnako ako aj iné druhy alternatívnych pohonov.

Najpozitívnejšou správou je odstránenie podmienky z predchádzajúceho kola dotácii, aby bolo vozidlo obstarané výhradne prostredníctvom dealera na Slovensku. To by znamenalo aj možnosť získania dotácie na nákup vozidiel značky Tesla, ktorá na Slovensku zatiaľ oficiálne zastúpenie nemá.

Z návrhu zákona bola odstránená podmienka že dané vozidlo musí byť obstarané v SR, nakoľko je to v rozpore z EÚ právom o voľnom trhu. Na druhej strane plánuje MH SR špecifikovať konkrétne podmienky pre dovezené vozidlá, aby tie spĺňali podmienky pre registráciu, užívanie ako aj záverečné zhodnotenie v rámci platnej legislatívy. Preto nateraz zahrnutie vozidiel značky Tesla nepotvrdzujú, no ani nevylučujú.

Nové kolo dotácii má byť spustené v 4. kvartáli tohto roka, podľa našich informácii sa predbežne spomína termín 1.12.2019. Oprávnenými žiadateľmi by mali byť všetky fyzické, ako aj právnické osoby vrátane obcí a samospráv.

Maximálna výška podpory bude 25 % z obstarávacej ceny, maximálne však 5 000 € pri batériových elektrických vozidlách (BEV) a 3 000 € pri plug-in hybridných elektrických vozidlách (PHEV). Otvorenou je otázka výšky dotácie ak majiteľ odovzdá auto so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov. Výška dotácie bude opäť definovaná v €, maximálne však do výšky 35 % z obstarávacej ceny vozidla.

MH SR taktiež uvažuje nad zavedením stropu pre maximálnu obstarávaciu cenu vozidla, na ktorú sa ešte bude vzťahovať dotácia. Je tak možné, že najdrahšie konfigurácie elektromobilov z nároku na podporu vypadnú.

30. mája 2019

+