Elektrický autobus E-WAY H2 kombinuje batériovú a vodíkovú elektromobilitu

Aktuálne správy