Elon Musk predstavil projekt podzemnej mestskej dopravy, ktorý začal realizovať už vo februári