Porsche otvorilo svoj vlastný nabíjací salón. Vyzerá luxusne

Aktuálne správy