Prevádzky s nabíjačkami Destination Charger môžu spoplatniť nabíjanie

Aktuálne správy