MojElektromobil
Slavo Dzuričko 12. mája 2018

Ako vnímajú nástup autonómnych áut bežní ľudia? Čo na nich oceňujú a čoho sa naopak obávajú? Na tieto otázky sa podrobnejšie zamerala spoločnosť Ipsos, ktorá realizovala prieskum vnímania autonómnych áut verejnosťou na Slovensku a v USA.

Náš tip
SÚBOJ AUTONÓMNYCH SYSTÉMOV: TESLA AUTOPILOT VS. CADILLAC SUPER CRUISE | VIDEO

Američania sú voči používaniu autonómnych áut zatiaľ skeptickejší, Slováci ich celkovo hodnotia skôr pozitívne

Prieskum spoločnosti Ipsos ukázal, že Američania sú voči nástupu autonómnych áut skeptickí. 22 % z nich uviedlo, že sa používania takýchto áut nevedia dočkať. 24 % vyjadrilo názor, že takéto auto by nepoužívali za žiadnych okolností. Väčšina Američanov (54 %) je pripravená počkať a na základe skúseností z reálnej premávky posúdiť, či by takéto vozidlo boli ochotní využívať. To súčasne vyjadruje ich možný záujem, ale zároveň aj momentálnu neistotu.

Viaceré automobilky testujú či už aktívne využívajú svoje systémy pre autonómne riadenie vozidla.

Slováci vnímajú autonómne autá skôr pozitívne. Svoj celkový názor na takéto vozidlá považuje za pozitívny 38 % populácie. Ako neutrálny ho hodnotí 42 % a negatívny názor vyjadrilo 16 % opýtaných. Najväčšiu skupinu Slovákov teda podobne tvoria ľudia, ktorí si ešte názor na autonómne autá nevytvorili. Tí si ho budú vytvárať na základe budúcich informácií a skúseností.

V čom vidia ľudia obmedzenia pri autonómnych autách?

Približne 4 z 10 opýtaných Američanov si myslia, že autonómne autá zlepšia bezpečnosť na cestách. Podobný počet respondentov si naopak myslí, že bezpečnosť na cestách nezlepšia. Zhruba štvrtina Američanov si nie je istá, čo prinesú. Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vďaka autonómnym autám očakáva takmer polovica slovenských respondentov, avšak súčasne necelá polovica Slovákov očakáva, že tieto autá prinesú ohrozenie zdravia a bezpečia účastníkov cestnej premávky (46 %) a vyššiu nehodovosť (40 %). S tým, že nástup autonómnych áut by mohol ohroziť počet pracovných miest súhlasí 42 % ľudí zapojených do slovenského prieskumu. Slováci však za najväčšie obmedzenie považujú cenu takýchto vozidiel, pretože až 80 % populácie očakáva, že ich nástup prinesie zvýšenie počiatočných nákladov na kúpu auta.

A v čom naopak vidia pozitíva takýchto áut?

Slováci najčastejšie (85 %) súhlasia s tvrdením, že autonómne autá prinesú pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďalej respondenti očakávajú, že autonómne vozidlá prinesú jednoduchšie šoférovanie (75 %) a väčší komfort počas prepravy (68 %). Väčšina Američanov na takýchto autách najviac vyzdvihuje ich prínos v oblasti jednoduchšieho šoférovania, pohodlia a väčšieho zážitku z jazdy.

Viac ako polovica Slovákov vidí potenciálny prínos autonómnych áut aj v oblasti zefektívnenia verejnej dopravy.

44 % slovenských respondentov tiež súhlasí s tvrdením, že autonómne vozidlá prinesú zníženie nákladov na dopravu, nesúhlas s týmto tvrdením však vyjadrila viac ako tretina skúmanej populácie.

Uvažujú Slováci o nákupe autonómneho auta?

Viac ako polovica Slovákov (55 %) neuvažuje o kúpe autonómneho auta v horizonte 5-10 rokov. Zároveň ale približne tretina respondentov (33 %) uviedla, že je v tomto časovom období ochotná uvažovať o kúpe takéhoto typu vozidla. To naznačuje, že medzi Slovákmi sa nachádza istá časť populácie, ktorá nevníma autonómne autá ako nedostupnú futuristickú technológiu, ale ako niečo, čo môže byť v pomerne krátkom časovom horizonte bežne dostupné v ich životoch.

Zdroj: tlačová správa

12. mája 2018
Fotománia

+