MojElektromobil

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dnes vyhlásilo novú výzvu z komponentu 3 Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Táto skutočnosť poteší majiteľov elektrických vozidiel, nakoľko ide o „Výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov“.

Pripomeňme si, že ide o druhú z aktuálnych dotačných schém na podporu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické autá. Tá prvá bola vyhlásená koncom apríla 2023 a určená je pre samosprávy.

800 AC a 360 DC verejných nabíjacích staníc

Zámerom novej výzvy rezortu hospodárstva je podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach v Slovenskej republike. Cieľom výzvy je vybudovanie 800 AC a 360 DC verejne prístupných nabíjacích bodov.

Celkový vyčlenený objem prostriedkov mechanizmu na podporu je vo výške 6 084 500 € bez DPH s intenzitou pomoci pre oprávnených žiadateľov najviac do výšky 50 % celkových oprávnených  výdavkov. Maximálne však do výšky 50 % z uvedených maximálnych jednotkových cien na jeden nabíjací bod, to znamená:

  • na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW  najviac vo výške 1 500 € z 3 000 €
  • na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW najviac vo výške 14 500 € z 29 000 €

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoba podľa§ 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, zapísaná v Obchodnom registri SR alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa.

„Na túto výzvu čakalo mnoho firiem a je len dobre, že výsledná podoba pamätá nielen na nabíjacie stanice s nižšími výkonmi, ale aj na väčšie nabíjacie huby,“ tvrdí riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský a dodáva: „Zároveň v rámci jedného projektu a jednej žiadosti môže byť podporená výstavba verejných nabíjacích staníc aj na viacerých lokalitách. Ak firmy o výstavbe verejnej nabíjacej stanice uvažovali – napríklad aj z dôvodu, aby ju okrem poskytovania služieb verejnosti mohli využívať aj na nabíjanie svojich firemných vozidiel – teraz je ten správny čas.“

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) upozornila, že projekty, ktorých celkové oprávnené náklady nepresiahnu 24 000 eur, nemajú nárok na získanie dotácie, a preto je výzva určená len pre nabíjacie stanice s viacerými AC konektormi alebo aspoň jedným DC konektorom. Približne polovica zo šiestich miliónov je vyhradená pre projekty, ktorých celkové oprávnené náklady sa pohybujú od 24 do 120 tisíc eur, druhá polovica pre tie s väčším rozpočtom.

Verejná nabíjacia stanica musí byť napojená na niektorú z medzinárodných e- roamingových platforiem (napr. Hubject, Gireve) alebo disponovať platobným terminálom s trvalou dostupnosťou a možnosťou uhradiť cenu za nabíjanie prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty.

Refundácia

Vyplácanie finančnej podpory prebieha refundáciou. To znamená, že prostriedky sa preplácajú na základe skutočne vynaložených výdavkov prijímateľom. Prijímateľ je najskôr povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tieto sú následne refundované z prostriedkov mechanizmu až do výšky oprávnených výdavkov.

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 03I04-26-V02 sú dostupné na webovom sídle ministerstva v časti Plán obnovy, ako aj na stránke informačného systému Plánu obnovy a odolnosti. Žiadosti je možné prekladať od dnešného dňa, 28.8.2023. Termíny uzávierok hodnotiacich kôl pre podanie žiadosti: 1. kolo 30.09.2023, 2. kolo 31.12.2023, 3. kolo 31.03.2024 a ďalšie podľa potreby. 

Základné dokumenty

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR boli zo strany MH SR zverejnené nasledovné dokumenty: Vzor Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Príloha Zmluvy 1_Všeobecné zmluvné podmienky a Príloha Zmluvy 2_Opis projektu.

Náš tip
Nová výzva: Dotácie na nabíjacie stanice pre mestá a obce, čaká viac ako 10 miliónov eur
28. augusta 2023

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+