MojElektromobil

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dnešným dňom (28.4.2023) spustilo dlho očakávanú výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie. Vo všeobecnosti je táto schéma známa ako dotácie na výstavbu nabíjacích staníc pre mestá a obce.

Zámerom uvedenej výzvy je podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach najmä v mestách a obciach. Celkový vyčlenený objem prostriedkov mechanizmu na podporu je vo výške 10 236 000 € bez DPH s intenzitou pomoci pre oprávnených žiadateľov až do výšky 100 % oprávnených výdavkov projektu.

STIAHNUŤ: Odporúčaný postup pre samosprávy pri výstavbe nabíjacích staníc spolufinancovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR

Cieľom výzvy je vybudovanie 1 800 AC a 160 DC verejne prístupných nabíjacích bodov. Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu na jeden AC nabíjací bod ≥ 11 kW  je 3 000 € bez DPH, na jeden DC nabíjací bod ≥ 50 kW je 29 000 € bez DPH.

Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne:

 1. budovania nabíjacieho bodu AC 11+ kW;
 2. budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW;
 3. budovania nabíjacích bodov v kombinácii AC a DC, budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.

V rámci posudzovania žiadostí budú preferované projekty, v rámci ktorých podiel vybudovaných nabíjacích bodov AC bude väčší ako 90 %. Počas realizácie projektu je prijímateľ povinný zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie, okresné mestá a nimi zriadené organizácie, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov, prípadne do rozhodnutia zo strany vykonávateľa.

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 03I04-26-V01 sú dostupné na webovom sídle ministerstva v časti Plán obnovy ako aj na stránke informačného systému Plánu obnovy a odolnosti. Problematike aktuálnej výzvy na nabíjacie stanice pre mestá a obce sa venujeme na stránke emobilitaslovensko.sk, kde sú pre mestá a obce pripravené prehľadné informácie, kontakty, ako aj základné informácie o cenových ponukách.

Termíny posudzovania žiadostí:

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl pre podanie žiadosti:

 • 1. kolo 30.06.2023
 • 2. kolo 30.09.2023
 • 3. kolo 31.12.2023
 • 4. kolo 31.03.2024

Miesto a spôsob podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Žiadateľ vypracuje Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy, ktorý je registrovaným žiadateľom dostupný na webovom odkaze pre výzvy.

Presný postup a všetky informácie o dotáciách na nabíjacie stanice pre mestá a obce nájdete na stránke Plánu obnovy. Približný postup vyzerá nasledovne:

 1. Registrácia žiadateľa v systéme ISPO.
 2. Po zaregistrovaní žiadateľa v ISPO je možné pristúpiť k vyplneniu formulára žiadosti a nahratiu všetkých povinných príloh ku konkrétnej zverejnenej výzve.
 3. Žiadateľ predloží vykonávateľovi vyplnený formulár žiadosti a všetky povinné prílohy žiadosti prostredníctvom ISPO. Tak, že zaeviduje, potvrdí „odkliknutím“ vyplnený formulár žiadosti vrátane všetkých príloh v ISPO.
 4. Žiadateľ doručí formulár žiadosti vygenerovaný v ISPO bez príloh vykonávateľovi podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom v elektronickej forme do 5 pracovných dní.

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) vypracovala odporúčaný postup pre využitie dotácie. Ide o prehľadný dokument, ktorý sprevádza všetkými potrebnými krokmi.

STIAHNUŤ: Odporúčaný postup pre samosprávy pri výstavbe nabíjacích staníc spolufinancovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR

28. apríla 2023

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+