Na Slovensku je evidovaných takmer 5000 elektromobilov. Desatina pripadá na Tesly