MojElektromobil
Miroslav Mudroň 12. septembra 2023

Elektromobilita v nákladnej a hromadnej doprave má pomalší rozbeh než v prípade osobnej dopravy, už teraz však vykazuje obrovský potenciál. Na cestách sa objavujú prvé elektrické autobusy a elektrické kamióny a hoci si to zatiaľ množstvo firiem vôbec neuvedomuje, od zlomového momentu nás v Európe delí prakticky pár rokov. O aktuálnej ponuke, stratégii a všetkom, čo s tým súvisí, sme sa rozprávali s Ondřejem Koubkem, ktorý má v spoločnosti Scania na starosti udržateľnosť a elektromobilu.

Náš tip
eFleet Day 2023 Truck&Bus: Výzvy a príležitosti elektromobility v nákladnej a hromadnej doprave

Aká je stratégia vašej značky v oblasti elektrických nákladných vozidiel a autobusov?

Batériové elektrické vozidlá sú jedným z kľúčov pre splnenie našich cieľov znižovať emisie CO2 z prevádzky našich vozidiel. Tie majú v roku 2025 oproti roku 2015 klesnúť o 20 %. V roku 2030 by mal podiel elektrických vozidiel  narásť na 50 % a od roku 2050 chce Scania predávať výhradne elektrické nákladné vozidlá.

Počas tohtoročnej zimy začne výroba modelov určených pre regionálnu diaľkovú dopravu s dojazdom až 350 kilometrov na jedno nabitie. V dohľadnej dobe začneme každoročne uvádzať jedno čisto elektrické riešenie z oblasti nákladných vozidiel alebo autobusov.

Najbližšie pôjde o elektrický ťahač pre diaľkovú dopravu, ktorý na jedno nabitie dokáže jazdiť 4,5 hodiny a počas zákonnej prestávky vodiča sa dokáže nabiť na ďalšie 4,5 hodiny jazdy. Postupne budú nasledovať ďalšie riešenia. V blízkej budúcnosti chceme ponúkať elektrické riešenia pre každý typ nasadenia nákladných vozidiel.

Mohli by ste v skratke predstaviť vašu ponuku elektrických nákladných vozidiel?

Z našej ponuky by som spomenul model Scania 25 P určený pre mestskú distribúciu a komunálne využitie, ktorý je už vo výrobe. Dostupný je vo viacerých konfiguráciách. Celková kapacita batérií môže dosahovať až 300 kWh pre dojazd 250 kilometrov a s nabíjacím výkonom 130 kW sa dokáže plne nabiť za 100 minút. Orientačne ide o ekvivalent k naftovému modelu Scania P 360.

Koncom roku 2023 začneme s výrobou modelov Scania 40 R/S a Scania 45 R/S. Tie sú určené pre regionálnu diaľkovú dopravu a predstavujú plne elektrický ekvivalent k modelom Scania R 530, respektíve Scania R 590. Aj v tomto prípade bude k dispozícii viacero konfigurácií. Celková kapacita batérií týchto modelov je 624 kWh pre dojazd 350 kilometrov. Pre predstavu, s nabíjacím výkonom až 375 kW sa plne nabije za 90 minút.

Scania 25 P
Scania 25 P | Zdroj: Miroslav Schwamberg

S akou veľkou investíciou treba počítať pri elektrifikácii vozového parku pri nákladných vozidlách?

Pri kúpe elektrického vozidla je okrem samotného automobilu nutné zafinancovať vlastnú nabíjaciu infraštruktúru. Investícia je veľmi variabilná, niektorým zákazníkom stačí mobilná nabíjacia stanica s výkonom 40 kW, iní budujú komplexnú infraštruktúru s vysokorýchlostnými nabíjacími stanicami, kedy je nutné posilniť elektrickú sieť v depe, zvýšiť rezervovaný príkon, nainštalovať batériové úložisko alebo vlastné zdroje elektrickej energie ako sú napríklad solárne panely. Je však nutné uvedomiť si, že ide o investíciu do budúcna, ktorá má, ak je dobre navrhnutá, umožniť nasledovné rozširovanie flotily elektrických vozidiel s podstatne nižšími dodatočnými nákladmi. 

V akom časovom horizonte sa pohybuje návratnosť tejto investície?

Návratnosť investície oproti modelu pre spaľovacie vozidlá je veľmi variabilnou záležitosťou. Záleží aj na štátnych stimulov ako sú napríklad dotácie a mýtne zvýhodnenie, zákazkám, ktoré elektrické vozidlo zaisťuje, cene elektrickej energie a podobne.

Avšak už teraz sme vďaka analytickým nástrojom schopní zákazníkom s veľkou presnosťou vypočítať celkové náklady na obstaranie a prevádzku elektrického vozidla a porovnať ich v čase s nákladmi na vozidlá so spaľovacími motormi. Dokážeme predpovedať za ako dlho nižšie prevádzkové náklady vykompenzujú vyššou obstarávaciu cenu elektrického vozidla.

Scania 45 R BEV 4×2 Highline general cargo transport

Ako firmy typicky riešenia otázku nabíjania? Budujú si vlastné nabíjacie stanice v priestoroch firmy alebo využívajú verejnú nabíjaciu infraštruktúru?

Bez vlastnej nabíjacej infraštruktúry aktuálne nie je možné elektrické vozidlá prevádzkovať, pretože tá verejná pre ťažké nákladné vozidlá v súčasnej dobe prakticky neexistuje. Scania je unikátna v tom, že nabíjaciu infraštruktúru dokážeme k vozidlu navrhnúť, nainštalovať, zaistiť jej prevádzku a údržbu.

Prvé firmy, ktoré nakúpili elektrické vozidlá pre mestské využitie s relatívne menšími batériami, si väčšinou vystačia so 40 kW nabíjacími stanicami, ktoré sa pripájajú do štandardnej 380 V zásuvky. V krajinách, ktoré elektromobilitu aktívne podporujú, sa už objavujú zákazníci, ktorí si inštalujú vlastné nabíjacie huby s desiatkami nabíjacích staníc vysokého výkonu.

Ako vyzerá ideálne riešenie?

Ideálne riešenie je hlavne také, ktoré sa dá do budúcna rozširovať s ohľadom na ďalší rozvoj flotily elektrických vozidiel. To znamená, že treba počítať s dostatočným rezervovaným príkonom, mať vlastné zdroje elektrickej energie, mať systém riadenia nabíjania, ktorý ho umožňuje regulovať tak, aby nedošlo k preťaženiu elektrickej siete a zaistí, aby nabíjanie prebiehalo v momente, kedy sú ceny elektrickej energie najvýhodnejšie. Prípadne sa rovno pripraviť aj tak, že firma dopredu natiahne kabeláž, aby nové nabíjacie stanice stačilo zapojiť.

Scania 25 P BEV 6×2 rear-steer timber transport

Aké sú možnosti na financovanie vozidiel v prípade Scanie?

Je to podobné ako v prípade vozidiel so spaľovacími motormi. Autá je možné kúpiť v hotovosti, využiť splátky, operatívny alebo finančný leasing. Ponúkame aj financovanie s variabilnými splátkami a financovanie pre začínajúcich podnikateľov so zníženými splátkami počas prvých troch alebo šiestich mesiacoch. Naši kolegovia zo Scania Finance ponúkajú aj rôzne typy havarijného poistenia. 

Ako je to so zárukou a servisom elektrických nákladných vozidiel a elektrických autobusov?

Štandardná zákonná záruka je jeden rok, a to platí aj na batériu. Predĺžiť sa dá cez zmluvu pre zaistenie opravy a údržby. Jej maximálna dĺžka je stanovená na základe počiatočnej analýzy prevádzky vozidla, ktorá určí za ako dlho by pri plánovanom využívaní mala zostávajúca kapacita batérie klesnúť pod 80 %. 

Medzi ďalšie služby pre firmy patria servisné zmluvy pokrývajúce údržbu alebo opravy, školenie vodičov, digitálne služby správy vozového parku, tachografické služby, asistenčnú službu a služby spojené s nabíjacou infraštruktúrou.

S čím všetkým firmám pomáhate v prípade, že chcú nasadiť elektrické nákladné autá?

Kúpe elektrického vozidla vždy predchádza dôkladná analýza fungovania zákazníka, aby sme mohli navrhnúť vozidlo a príslušnú nabíjaciu infraštruktúru tak, aby všetko vyhovovalo jeho potrebám. Využívame predošlé dáta z prevádzky spaľovacích vozidiel, profily trás, zaťaženie, klimatické podmienky a tak ďalej… Testovacie jazdy a dlhšie prevádzkové testovanie je možné podľa aktuálnej dostupnosti predvádzacích vozidiel.

Školenie šoférov je kľúčové. Vodič musí vedieť vozidlo dokonale ovládať, aby dokázal dosiahnuť maximálny dojazd. Aj preto je školenie súčasťou našej ponuky. Vodič sa počas neho dozvie ako správne využívať rekuperáciu brzdnej energie a ako sa riadiť pokynmi systému Driver Support, ktorý dáva okamžitú spätnú väzbu a hodnotí jazdu.

Pri nákupe vozidiel sme pripravení zákazníkom ponúknuť poradenstvo, digitálne služby sledovania vozového parku so špeciálnym balíčkom pre elektrické vozidlá ako je sledovanie dojazdu, spotreby či hľadania nabíjacích staníc, servisné zmluvy a podporu v prípade, že využili našu ponuku inštalácie nabíjacej infraštruktúry. 

V čom je najväčší prínos prechodu na elektrické vozidlá pre firmy? Prečo sa do toho púšťajú?

V túto chvíľu ide do veľkej miery o sledovanie vlastných emisných cieľov, prípadne o požiadavky vychádzajúce zo strany zákazníkov, ktorí čoraz častejšie vyžadujú nízkoemisnú prepravu. Investícia do elektrických vozidiel môže zákazníkom priniesť práve zákazky, ktoré vyžadujú nízkoemisné vozidlá a sú často lepšie odmeňované. Okrem toho ide o prípravu na budúcnosť. Elektrická nákladná doprava bude v budúcnosti štandardom a ten, kto začne zbierať skúsenosti medzi prvými môže získať významnú konkurenčnú výhodu.

Stalo sa, že pre potreby niektorej firmy elektrické modely ešte neboli dostatočné?

Vďaka tomu, že vozidlá dodávame výhradne po dôkladnej analýze zákazníkovho fungovania sme ešte nemali prípad, že by vozidlo nespĺňalo jeho požiadavky. Skúsenosti sú úplne pozitívne. Vozidlá spĺňajú očakávania svojich majiteľov, a to aj zo strany vodičov, ktorí oceňujú nízku hlučnosť a vysoký komfort v kabíne. V Rakúsku máme dokonca zákazníka, ktorý si dal inzerát priamo na vodiča elektrického vozidla. Zo záujemcov si ľahko mohol vyberať, čo nie je vôbec štandardom.  

Pre ktoré typy firiem sú už dnes dostupné plnohodnotné elektrické riešenia, a ktoré naopak musia ešte počkať?

Zatiaľ je vzhľadom na možnosti vozidiel našimi riešeniami možné elektrifikovať mestskú a prímestskú distribúciu, prípadne komunálne vozidlá určené napríklad pre odvoz odpadu. V dohľadnej dobe pôjde aj o regionálnu diaľkovú dopravu na trasách, kde je možné využívať nabíjanie. Či už po trase alebo v cieli. 

Problémom je aktuálne diaľková doprava, najmä tá nahodilá, ktorá vyžaduje predovšetkým hustú sieť verejných nabíjacích staníc a nový vysokorýchlostný štandard nabíjania. Obidve tieto veci sú momentálne v príprave. Problémom sú taktiež niektoré ťažké nasadenia s obmedzeným prístupom k elektrickej sieti. Očakávame však, že do budúcna elektromobilita nebude poznať hranice a bude ju možné použiť prakticky pre akékoľvek využitie.

Čo považujete za najväčšie prekážky, ktoré firmy odrádzajú od prechodu na elektromobilitu?

Medzi najväčšie prekážky realisticky stále patria vyššia obstarávania cena spojená s absenciou, respektíve minimom najrôznejších stimulov, dojazd, ktoré momentálne nie je schopný pokryť úplne všetky typy nasadenia. Prekážkou sa môže zatiaľ zdať aj  chýbajúca verejná nabíjacia infraštruktúra, keďže je ale možné veľkú časť mestských a regionálnych aplikácií nabíjať počas noci v depách prepravcov, tak táto prekážka nie je v súčasnej dobe až taká zásadná.

Na druhú stranu ale treba povedať, že prevádzkové náklady sú nižšie, takže prevádzková návratnosť v porovnaní s naftovým vozidlom už dnes nie je utópiou. Navyše, množstvo krajín má zavedené pre elektrické vozidlá rôzne úľavy. Napríklad možnosť zásobovať obchody a prevádzky počas noci aj v centre mesta, v tzv. bezemisních, resp. bezhlukových zónach miest.

eFleet Day 2023 Truck&Bus: Odborná konferencia pre rozvoj zelenej flotily v kamiónovej a autobusovej doprave

Téme elektromobility v nákladnej doprave a preprave pasažierov sa budeme podrobne venovať počas odbornej konferencie eFleet Day 2023 Truck&Bus.

Počas programu konferencie sa bude pozornosť venovať aktuálnemu stavu elektromobility v nákladnej doprave a preprave osôb. Zistíte, ako je na tom elektrická nákladná doprava dnes a kam sa posunie už v najbližších rokoch. Všetky kľúčové informácie o konferencii nájdete priamo na oficiálnom webe.

Náš tip
eFleet Day 2023 Truck&Bus: Výzvy a príležitosti elektromobility v nákladnej a hromadnej doprave
12. septembra 2023

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+