MojElektromobil

Vedenie Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) sa stretlo s najvyššími predstaviteľmi všetkých štyroch automobiliek. Hovorili hlavne o tom, ako zabezpečiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku.

Najväčší zamestnávatelia v automobilovom sektore sú znepokojení aktuálnou situáciou. Nepodarilo sa splniť dôležité body z uznesenia vlády, ktoré bolo prijaté ešte v decembri 2017. Do uznesenia vlády z apríla 2019 sa nedostali návrhy, ktoré boli pri stretnutí vo februári tohto roku prerokované a zástupcovia automobilového sektoru ich považujú za dôležité.

Nastavenie podmienok pre dlhodobý rozvoj

Automobilový priemysel so štyrmi automobilkami a 350 dodávateľmi v súčasnosti zamestnáva viac ako 150 000 pracovníkov, priamo a nepriamo ovplyvňuje tvorbu ďalších viac ako 250 000 pracovných miest, pričom generuje 44 % HDP z priemyselnej výroby. Na exporte sa podieľa 40,2 percentami, a preto významným spôsobom prispieva k pozitívnej obchodnej bilancii Slovenska.

Prezident ZAP SR Alexander Matušek na stretnutí hovoril o vývoji situácie v súvislosti  s pripravovaným Memorandom medzi vládou SR a Zväzom automobilového priemyslu SR, ako aj o stave uznesení vlády, ktoré mali byť zrealizované do roku 2020. “Niektoré čiastkové ciele sa podarilo dosiahnuť,” povedal Alexander Matušek, prezident ZAP SR. “Realizácia uznesení, ktoré by mali zásadným spôsobom pomôcť zachovať konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku v horizonte najbližších 10 rokov, však stále stagnuje.”

Automobilový priemysel plánuje v dlhodobom horizonte,  preto jeho predstavitelia už teraz upozorňujú na hlavné prekážky, ktoré ohrozujú budúcnosť tohto sektoru na Slovensku. ZAP SR sa preto snaží o uzatvorenie Memoranda o porozumení a spolupráci pri vytváraní podmienok pre udržateľný rozvoj automobilového priemyslu.

Podnikateľské prostredie

Vzhľadom na význam automobilového priemyslu je nevyhnutné zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Zo strany vlády by mali byť prijímané riešenia, ktoré nezvýšia daňové ani odvodové zaťaženie pre zamestnancov a zamestnávateľov. S predvídateľnosťou podnikateľského prostredia priamo súvisí aj štandardný legislatívny proces prijímania zákonov či ich noviel.

Je zarážajúce, že novely sa predkladajú často prostredníctvom poslancov v parlamente. A to bez vzájomnej diskusie v rámci tripartity a bez dôkladnej analýzy všetkých dôsledkov prijímaných zmien. “Musíme si uvedomiť, že o budúce zákazky súťažíme v globálnom prostredí. A my s cenou práce prestávame byť konkurencieschopní v rámci krajín V4 a postupne dobiehame aj Portugalsko či Španielsko,” hovorí Alexander Matušek.

Pracovná sila

Trvalým problémom je aj zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily a vytvorenie systému na udržanie pracovných návykov. ZAP SR oceňuje výsledky dosiahnuté v duálnom vzdelávaní. Očakáva jeho ďalší rozvoj, ktorému by pomohlo, ak by sa jasne definovala úloha zamestnávateľov ako poskytovateľov vzdelávania. 

Zmeniť a doplniť by sa mal aj zákonník práce s cieľom spružniť jednotlivé formy zamestnania a upraviť pracovný čas. “Treba sa zamyslieť nad mechanizmom, ako ponechať zamestnanca vo firme aj pri poklese zákaziek,” hovorí Alexander Matušek. “Cieľom je vyhnúť sa strate zamestnanca, ak firma vie, že ho bude znovu potrebovať. Ľudia tak budú mať garantované pracovné miesto, štát sa nebude musieť starať o nezamestnaných a firmy nebudú musieť stále hľadať a zaškoľovať nových ľudí.” 

Doriešiť by sa mala aj novela zákona o sociálnom fonde, aby sa platby rekreačných poukazov mohli  realizovať práve z tohto fondu. Veľkým prínosom by bolo zmeniť právne predpisy tak, aby bolo vyplácanie 13. a 14. platu, ktoré je dobrovoľné, oslobodené od platenia odvodov a daní na strane zamestnancov ako i zamestnávateľov. Minimálne vo výške priemerného platu zamestnanca. Toto opatrenie by prinieslo zvýšenie čistého príjmu zamestnancov. A taktiež by pomohlo zvýšiť motiváciu zamestnávateľov tieto mzdy vyplácať. Takisto je nutné zabezpečiť a zrýchliť systém vybavovania administratívy pri prijímaní cudzincov do pracovného pomeru.

Nové technológie

Je potrebné sa rýchlo pripraviť na globálne zmeny: znižovanie limitov emisií CO2, rozvoj digitalizácie, zavedenie systému autonómneho riadenia či alternatívne pohony, čo  úzko súvisí s dobudovaním potrebnej infraštruktúry.  Zástupcova automobilového priemyslu požadujú, aby vláda podporila investície zamerané na vývoj a výrobu vozidiel na alternatívny pohon či inteligentných dopravných systémov. ZAP SR chce spolu s vládou hľadať aj spôsob, ako stimulovať investície do výskumu, vývoja či inovácií týchto moderných technológií. 

Je možno ťažko pochopiteľné, prečo o všetkých týchto potrebách hovoríme tak naliehavo už teraz, keď sa nám zatiaľ darí,” hovorí Alexander Matušek, prezident ZAP SR. ”Ale aj dnešný stav sme plánovali pred piatimi či desiatimi rokmi. Ak neurobíme významné kroky teraz, nezastabilizujeme prostredie pre príchod nových zákaziek, môžu naši zamestnanci stratiť významné pracovné príležitosti.”

Zväz automobilového priemyslu SR je pripravený na odbornú diskusiu a podporu opatrení, ktoré zlepšia konkurencieschopnosť a zabezpečia udržateľnosť automobilového priemyslu na Slovensku. Návrhy opatrení ZAP SR budú mať pozitívny vplyv na celý priemysel.

 

24. októbra 2019

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+