Celosvetovo je v prevádzke 921 čerpacích staníc na vodík. Problémom je ich rozloženie

Aktuálne správy