Rakúska pošta doručuje v Innsbrucku výhradne elektrickými vozidlami

Aktuálne správy