MH SR zníži ceny elektriny o 9%, predĺži sa aj podpora obnoviteľných zdrojov

Aktuálne správy