Podpora elektriny z obnoviteľných zdrojov. Na bioplynové stanice je vyčlenených 20 miliónov €

Aktuálne správy