Nová batéria pre elektrické kamióny zvládne nájazd 1,5 milióna kilometrov