MojElektromobil
Slavo Dzuričko 24. marca 2018

Technická kontrola vozidla

Portál Autobild hovorí o zmene intervalu technických kontrol. Pre niektoré vozidlá budú dokonca zrušené úplne. Technické kontroly sa rušia pre motocykle a trojkolky kategórií L1e a L2e, ktoré museli doteraz absolvovať prvú TK po štyroch rokoch a následne v štvorročných intervaloch.

Náš tip
ZÁKAZ VJAZDU DIESELOV DO CENTIER SLOVENSKÝCH MIEST BLIŽŠIE K REALITE

Veľké motocykle (L3e), motocykle s postranným vozíkom (L4e), veľké trojkolky (L5e), malé štvorkolky (L6e), veľké štvorkolky (L7e) a prípojné vozidlá do 3,5 tony (O1 a O2) museli doteraz absolvovať prvú technickú kontrolu po štyroch rokoch a následne každé dva roky. Rovnaké lehoty mali aj kolesové traktory a prívesy za traktory. Doba prvej kontroly sa predlžuje teraz na šesť rokov a následne na každé štyri roky. Predĺžené lehoty sa týkajú iba kolesových traktorov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h. Pre traktory s vyššou rýchlosťou sa lehoty nemenia, platí teda pôvodná hodnota.

Emisná kontrola vozidla

Emisná kontrola prináša zmenu – zavedenie trojstupňového hodnotenia. Doteraz mohlo byť vozidlo hodnotené ako „spôsobilé“ alebo „nespôsobilé.“ Teraz prichádza možnosť hodnotenia aj ako „dočasne spôsobilé“. Také vozidlo musí do 60 kalendárnych dní prejsť emisnou kontrolou znova. Ak sa pri opakovanej kontrole zistí rovnaká závada alebo vodič nedodrží uvádzaných 60 dní, vozidlo sa automaticky stáva nespôsobilé.

Register prevádzkových záznamov vozidiel

Úplnou novinkou je podľa portálu Autobild aj rozšírenie funkcií Registra prevádzkových záznamov vozidiel. Do tohto registra sa bude zaznamenávať aj údaj odometra (zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie). Do tohto systému musia okamžite a bez výnimky posielať údaje aj všetky servisy, autobazáry, poisťovne či „leasingovky.“

Emisná plaketa

Horúcou a aktuálnou novinkou je aj zavedenie emisnej plakety, ktorá oprávňuje vozidlo k vjazdu do „nízkoemisných“ zón. Podľa slov Autobild ide pravdepodobne o prípravu na čas, keď takéto zóny začnú vznikať aj na Slovensku. Plakety by mali zobrazovať emisnú triedu vozidla alebo druh pohonu, na základe čoho bude vozidlu povolený alebo zakázaný vjazd do nízkoemisnej zóny.

Zdroj: Autobild

24. marca 2018
Fotománia

+