MojElektromobil

Nová elektrická stanica Borský Svätý Jur má vyriešiť dlhodobý problém so zásobovaním elektrickou energiou na Záhorí. Ide o výsledok jednej z kľúčových investícií spoločnosti Západoslovenská distribučná za posledné roky a do regiónu Záhoria prináša najmodernejšie dostupné technológie a smart riešenia. Elektrická stanica 110/22 kV je navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie.

Foto: Miroslav Schwamberg

Elektrická stanica má zvýšiť spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich ale aj potenciálnych zákazníkov v tejto oblasti a výrazne prispeje k prepojeniu slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Umiestnená je na lokalite, ktorá je ohraničená najbližšími elektrickými stanicami Malacky, Holíč, Senica a Myjava. Vzhľadom na rastúcu výstavbu v tomto regióne je nevyhnutné vyriešiť možnosť pripájania nových zákazníkov, či už z radov domácností alebo firiem. Konkrétny pozitívny dopad pocíti vyše 90 000 obyvateľov a podnikateľských subjektov v tomto regióne.

„Transformácia energetiky si vyžaduje výrazné investície do distribučnej sústavy, zamerané na budovanie inteligentnej siete. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu decentralizovanej výroby elektriny do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Vyšší podiel zelených zdrojov, rozvoj elektromobility, či oveľa viac interakcií so zákazníkmi, ktorí už nie sú len spotrebiteľmi, si vyžadujú, aby bola distribučná sústava pripravená na flexibilitu. Smart technológie posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti, Elektrická stanica Borský Svätý Jur prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy v Európe a stane sa jedným z dôležitých strategických elektrických uzlov, “ uviedol Markus Kaune, predseda predstavenstva ZSE.

Foto: Miroslav Schwamberg

Elektrická stanica Borský Svätý Jur vyrieši problém, týkajúci sa veľkých úbytkov napätia na 22 kV vedeniach, ktoré sú spôsobené vzdialenosťami medzi existujúcimi stanicami a doterajšou absenciou ďalšieho potrebného napájacieho bodu v tejto lokalite. Práve dĺžka vedení významne vplývala na veľké úbytky napätia, ktoré neumožňovali zásobovať odberateľov časti Záhoria elektrickou energiou spĺňajúcou všetky najvyššie kvalitatívne požiadavky.

Nová elektrická stanica sa nachádza približne v strede okolitých elektrických staníc a preto bude plniť aj funkciu rezervného zdroja výkonu, ktorý sa môže využívať nielen v prípade mimoriadnych udalostí ale aj pri plánovaní odstávok a riešení poruchových stavov v distribučnej sústave.

Okrem obyvateľov Záhoria pocítia výhody bezpečného a spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou rovnako obyvatelia v priľahlých oblastiach Českej republiky. Zároveň bude elektrická stanica slúžiť ako záloha v prípade neštandardných a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti.

Foto: Miroslav Schwamberg

Elektrická stanica Borský Svätý Jur bude vybavená najmodernejšími dostupnými smart technológiami, ktoré posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti, predovšetkým OZE. Očakávaný nástup tzv. novej energetiky si vyžaduje už dnes  prípravu distribučnej sústavy na budúcnosť, v čom výrazne napomáhajú smart technológie. Tie totiž umožňujú rýchlejšie zistiť stav zariadení, poruchy na nich, ovládať ich, či vyhodnocovať prevádzku počas dlhšieho obdobia.

Elektrická stanica bola postavená v rámci EÚ projektu spoločného záujmu – ACON Smart Grids. Realizátormi projektu ACON je na slovenskej strane spoločnosť Západoslovenská distribučná a na českej strane distribučná spoločnosť EG.D. Hlavným zámerom projektu ACON je zlepšiť existujúcu distribučnú sústavu, čím bude vytvorená vyššia kapacita na rozvoj a pripojenie zdrojov výroby elektriny a primerané kapacity na pripojenie nových užívateľov distribučnej sústavy.

Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi PCI projektami. Rozpočet projektu ACON je 182 mil. € s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 50 %; objem investície na Slovensku dosiahne 92 mil.€.

Foto: Miroslav Schwamberg
9. februára 2023

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+