MojElektromobil
Slavo Dzuričko 16. marca 2018

Slovensko zatiaľ svoj dobrovoľný cieľ obstarávať 50 % zákaziek „zeleno“ neplní. Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie na roky 2016 – 2020 stanovil ambiciózny nezáväzný cieľ. Ide o 50 % zelených zákaziek vo vybraných skupinách produktov z celkového objemu verejných obstarávaní. V roku 2016 však podľa Informácie o implementácii Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2016 tvorili zelené zákazky iba 3,5 % z celkového počtu zákaziek a 7,9 % z hodnoty obstarávaných tovarov a služieb.

Náš tip
ALZA ČAKÁ NA TESLA SEMI, ELEKTROMOBILITOU CHCÚ POMÁHAŤ AJ SPOLOČNOSTI | ROZHOVOR

Ako sú na tom elektromobily a plug-in hybridy?

Kúpna cena je u ekologických áut vyššia, tento rozdiel sa však bude v budúcnosti znižovať. Pri zohľadnení počiatočnej investície sa spomedzi ekologických áut najviac oplatí hybrid. Elektromobil a plug-in hybrid patria zatiaľ na trhu medzi najdrahšie. Cenový rozdiel sa však bude s rýchlym pokrokom nových technológií v najbližších rokoch rýchlo znižovať.

Celkové náklady ekologických áut sa s rastúcim počtom najazdených kilometrov približujú štandardnému, od 160 tis. km je elektromobil najvýhodnejší. Napriek nízkej kúpnej cene sa štandardné auto postupne stáva ekonomicky najmenej výhodnou alternatívou. Nákladovo najvýhodnejší pri dlhodobej prevádzke je elektromobil, ktorý má najnižšiu jednotkovú cenu jazdy. Pod vyššie náklady sa okrem ceny palív podpisujú nároky na opravy a údržbu spaľovacích motorov, ktoré sú násobne vyššie ako pri elektrickom motore.

V rámci jedného modelu sú spravidla veľké rozdiely v cene medzi štandardným a ekologickým autom. Pri plánovaní kúpy auta v danej (strednej) triede je možné už dnes urobiť „zelený“ výber. Ten bude zároveň aj ekonomicky výhodný z dlhodobého hľadiska. Napríklad kúpna cena modelu Škody Octavia je o tretinu menšia ako Hyundai Ioniq Electric, no po najazdení 100 tis. km sa celkové náklady na ich používanie vyrovnajú.

Zdroj: minzp.sk, analýza minzp.sk/iep

16. marca 2018
Fotománia

+