MojElektromobil

Brigádny generál Ing. Luděk Prudil, veliteľ HZS hlavného mesta Prahy, počas prednášky na tému Požiarna bezpečnosť stavieb podrobne opísal prvý reálny zásah hasičov pri požiari elektromobilu v podzemných garážach v Českej republike.

Ako vysvetľuje, prípad elektromobilu horiaceho v podzemných garážach, ktorý sa odohral v Prahe, mal síce šťastný koniec, no pomohla tomu súhra viacerých šťastných okolností. Takáto zhoda náhod sa ale nemusí opakovať a ďalší zásah už taký úspešný byť nemusí. V tomto kontexte preto apeloval aj na projektantov budov.

“Požiar, ktorý sme tu mali je jeden jediný, ale úspešný. Modlíme sa, aby ďalší bol podobne úspešný, ale obávam sa, že to tak vždy nebude. Pokiaľ nám nepomôžete stavať objekty tak, aby sme to zvládli, tak my to zvládať nebudeme.”

Požiar sa odohral ešte 4. mája 2023 v neskorých nočných hodinách v garážach administratívnej budovy v centre Prahy. Objekt bol postavený v rokoch 1993 až 1994, má celkom 9 nadzemných podlaží a 4 podzemné podlažia. Parkovanie a nabíjanie elektromobilov je povolené výhradne na prvom podzemnom podlaží. LPG a CNG vozidlá majú zakázaný vstup.

Celý objekt je vybavený elektronickou požiarnou signalizáciou pripojenou na pult centrálnej ochrany (priamo ku hasičom). Práve to predstavovalo jednu z kľúčových okolností pre úspešné zvládnutie požiaru. Konkrétne išlo o to, že požiar bol okamžite vo svojom začiatku zaznamenaný a ohlásený, čo umožnilo rýchlu reakciu. 

Vzhľadom na to, že stavba budovy prebiehala v rokoch 1993 až 1994 vtedajšie normy nepočítali s využívaním elektromobilov. V budove neboli prítomné stabilné hasiace zariadenia (s výnimkou serverovne) ani zariadenia na odvod tepla a dymu. Inak objekt nevynikal ničím netradičným.

Samotné podzemné podlažia, kde došlo k predmetnému požiaru, fungujú v takzvanom režime výťahu. To znamená, že vodič s autom vojde do výťahu, zvolí poschodie a následne zaparkuje na niektorom z vyhradených miest. Výťah je jedinou vstupnou a výstupnou cestou. Táto skutočnosť komplikovala zásah. V tomto prípade išlo o to, že výťah bol konštruovaný tak, aby vodičom pomáhal s vjazdom bez poškodenia spätných zrkadiel a podobne. To znamená, že v spodnej časti je konštrukcia čiastočne zúžená. 

Pri zásahu to ale predstavovalo problém, pretože elektromobil pri požiari zablokuje kolesá a na jeho vytiahnutie z podzemnej garáže je potrebné použiť “prepravné kolieska”. Tie zvyšujú šírku vozidla a efektívne zhoršovali celkovú manipuláciu.

Ďalším faktorom bola nutnosť výťah prevádzkovať v núdzovom režime, kedy nebol schopný zastaviť úplne presne na hrane podlažia (v presnej rovine, výškový rozdiel bol 10 cm). Vznikal odstup na posúvanie vozidla bolo potrebné vynaložiť zvýšené úsilie – posunutie s rozbehom. 

Aktérom požiaru bol elektromobil Jaguar I-Pace, ktorý začal horieť počas nabíjania cez palubnú nabíjačku. Pomocníkom pre zasahujúcich hasičov je informačný manuál pre záchranné zložky – výrobca v ňom popisuje kde sa nachádzajú nebezpečné časti a ako postupovať pri odpojení batérie počas krízových situácií.

Pre podobné zásahy sú pripravené hasičské cisterny vybavené systémom COBRA. Ide o vysokotlakové hasiace zariadenie so schopnosťou rezať konštrukcie vodným prúdom alebo vodným prúdom s brúsivom. 

Okrem toho má hasičský zbor k dispozícii malé vozidlo na odťah, ktoré je podobné tomu, čo používajú odťahové služby, akurát je navrhnuté tak, aby neprekračovalo výšku 1,9 metra  – práve pre zásahy v garážach. 

Hasičské vozidlo má vo výbave takzvanú “ruku” pre zdvihnutie auta, no súčasne je vybavené aj prenosnými vozíkmi. Na tieto vozíky sa umiestnia kolesá horiaceho/poškodeného auta a následne sa s ním dá manipulovať aj v prípade, že systém kolesá auta zablokoval. Zjednodušene povedané sa auto odtlačí. 

Ďalšou súčasťou výbavy je kontajner na vodný kúpeľ. Tu už ide o prvok určený na bezpečný prenos a samotnú stabilizáciu poškodeného vozidla. Pri požiari áut v podzemných garážach postup pozostáva zo stabilizácie (uhasenia priameho požiaru), vytiahnutie vozidla z priestorov a následnú stabilizáciu vo vodnom kúpeli (ak ide o elektrifikovaný pohon) s presunom na bezpečné miesto (mimo centra mesta).

Požiar bol na pulte centrálnej ochrany nahlásený o 23:56. Prvá jednotka na miesto udalosti dorazila o 00:01, druhá o 00:02. Opäť išlo o súhru náhod. Jednak požiar vypukol v blízkosti hasičskej stanice a súčasne sa jedno z vozidiel v danom čase vracalo z iného zásahu a rýchlo sa vedelo presunúť k požiaru elektromobilu.

Čidlá požiarnej signalizácie hlásili udalosť na druhom podzemnom podlaží. Na túto skutočnosť sa zamerala zasahujúca jednotka v čase 00:03, no počas prieskumu na danom podlaží nedokázala identifikovať žiaden problém.

V čase 00:06 sa cez kamerový systém podarilo odhaliť, že požiar v skutočnosti prebieha na prvom podzemnom podlaží, kde bol prítomný jemný dym vychadzajúci z elektromobilu. Požiar bol teda nahlásený ešte pred jeho plným vypuknutím, čo zasahujúcej jednotke umožnilo získať výborný prehľad o stave na danom podlaží – nebolo zadymené a celý priestor si hasiči mohli poriadne prezrieť.

K explózii batérie elektromobilu došlo v čase 00:08, kedy došlo k okamžitému nárastu zadymenia, čo sa premietlo do nulovej viditeľnosti a vyžadovalo nasadenie ochranných prostriedkov (dýchacie prístroje) a termokamier pre orientáciu v priestore. Súčasne začalo plamenné horenie batérie elektromobilu.  Hasiči okamžite prerušili nabíjanie elektromobilu jeho odpojením “zo zásuvky”. Dobrou správou bolo to, že požiar reálne vypukol až v momente, kedy sa na už na mieste nachádzal tím hasičského zboru.

Nasadené boli dva vodné prúdy na ochladzovanie a jeden vodný prúd typu COBRA na rezanie, prenikanie do batérie a jej priame chladenie. Dobrou správou bolo, že okolo elektromobilu sa nenachádzali žiadne ďalšie vozidlá, vďaka mali zasahujúci hasiči dostatok priestoru a nehrozilo bezprostredné šírenie požiaru na ďalšie vozidlá.

V čase 00:15 bol vyhlásený druhý stupeň požiarneho poplachu. Pôvodným plánom bolo odpojenie budovy od elektrickej energie, avšak veliteľ zásahu v priebehu udalosti rozhodol, že tento krok sa nebude realizovať. Vďaka tomu bolo možné využívať výťah, ako aj osvetlenie.  Horiaci elektromobil bol uhasený v čase 01:13. Začalo sa s prípravou na naloženie elektromobilu na transportné vozíky pre jeho vytiahnutie z garáží. 

Zásadnou komplikáciou bolo chýbajúce odsávanie nebezpečných splodín, čo sa očakáva ako veľký problém aj pri ďalších podobných zásahov. Spočiatku bola snaha o odvetranie priestorov cez schodisko s využitím pretlakovej klimatizácie. Neskôr sa podarilo vytvoriť “komínový efekt”, kedy výťah spustený do štvrtého podzemného podlažia s otvorenými dverami a odvetrávanie prebiehalo cez šachtu. Po približne hodine tak bolo možné v priestoroch pobývať aj bez dýchacej techniky.

V čase 02:10 bol poškodený elektromobil “nasilu” vytiahnutý z výťahu pomocou vyproštovacieho mechanizmu na hasičskom vozidle. Začalo sa s prípravou na naloženie do kontajnera s vodným kúpeľom. Počas celej doby dochádzalo k úniku elektrolytu z poškodenej batérie, čo bolo následne potrebné bezpečne zlikvidovať. 

Naloženie a zabezpečenie vozidla proti pohybu bolo realizované v čase 02:32. Kontajner bol premiestnený mimo centra mesta a v čase 03:28 už bol umiestnený na finálnom bezpečnom mieste so zaplaveným elektromobilom – 8 metrov kubických vody. Naloženie vozidla do kontajnera neprebehlo úplne hladko, nakoľko zásah prebiehal v mieste, kde sa nachádza elektrické vedenie pre trolejbus a nebolo možné využiť žeriav. 

Hoci akcia od prvotného nahlásenia až po konečné umiestnenie kontajnera s vodným kúpeľom trvalo 211 minút (vozidlo bolo na ulicu vytiahnuté po 133 minútach od výjazdu), tým to ešte neskončilo. Prebiehať museli kontrolné merania termokamerou, 24 hodinový dohľad, odobratie vzoriek pre vyšetrovanie a vozidlo bolo na likvidáciu odovzdané až 12.5., čo znamená, že celkovo išlo až o 8 dní. Samotné uhasenie vozidla preto ešte nie je výhrou. Tá nastáva až v momente, kedy skončí dekontaminácia.

Príčinou požiaru bola technická závada v oblasti batérie vozidla. Vyšetrovatelia zistili, že tento typ vozidla bol označený za problémový a vo svete sa odohralo 9 podobných požiarov. Výsledkom tejto udalosti bola škoda na vozidle vo výške 1 milióna českých korún na vozidla, 300 000 Kč na budove a neznáme dodatočné škody (likvidácia silne kontaminovanej vody, čistenie budovy, zatopené výťahové šachty…).

Dôležitým poznatkom zo zásahu bolo zistenie, že pri horení batérií dochádza k extrémnym teplotám. Ochranné prostriedky členov hasičského zboru, ktorí využívali spomínanú COBRU boli teplotou zničené a nutné bolo využívať vodný prúd na krytie týchto ľudí. 

Veľkou neznámou sú aj vznikajúce splodiny (chýba operatívna detekčná technika pre zisťovanie škodlivín), preto sa do budúcna počíta s nasadením lepších ochranných prostriedkov po vzore USA.

Zlepšenia je potrebné vykonať aj v oblasti pomocných vozíkom na presun horiacich vozidiel. Tie sú koncipované na nosnosť 510 kg / 1 kus (koleso), no užitočná hmotnosť horiaceho modelu Jaguar I-Pace je 2 266 kg. Okrem toho došlo k rozleptaniu koliesok kvôli vytekajúcej žieravine z batérie. 

Poznatky z tohto prípadu budú využité pre zaistenie čo najefektívnejších budúcich zásahov. Modifikované budú spomínané vozíky, prepravné kontajnery, ochranné prostriedky, procesy pre prevoz a likvidáciu, ako aj celkové postupy. 

Prípad poukazuje aj na potrebu lepšieho plánovania budov – širšie parkovacie miesta, evakuačné trasy pre vozidlá, dostatočné šírky autovýťahov, rozmery nájazdových rámp, odpojiteľné nabíjacie zariadenia, zvýšenie odolnosti konštrukcií či zváženie nasadenia stabilných hasiacich zariadení alebo vybavenie termovíznymi kamerami. Prednášku v celom znení nájdete na tomto odkaze.

Náš tip
Horenie elektromobilov, možnosti hasenia a kontrola požiarov | Salón Elektromobilov 2023
4. decembra 2023

Pravidlá diskusie

Portál MojElektromobil.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+