Košický samosprávny kraj predstavil vlastnú vodíkovú stratégiu. Vidí využitie v hromadnej doprave aj v priemysle

Aktuálne správy