V Madride prebieha klimatický samit OSN. Bez najväčších znečisťovateľov planétu nezachránime

Aktuálne správy