Elektromobilita v ťažiarenskom priemysle: Caterpillar to skúša s batériami

Aktuálne správy