MojElektromobil
Alžbeta Harry Gavendová 27. februára 2018

Vláda pred niekoľkými dňami schválila novelu zákona o energetike. Zákon znižuje administratívne povinnosti pre prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Zákon však ešte pred vstupom do platnosti musí schváliť parlament a podpísať prezident. Do platnosti by mal vojsť 1.júla rohto roku.

Nabíjačky bez oprávnenia na podnikanie

Novela zákona chce ustanoviť, že prevádzka nabíjacích staníc sa nepovažuje za podnikanie v energetike. Reštaurácie či podniky by tak na prevádzkovanie konečne nepotrebovali oprávnenie na podnikanie v energetike. Registrácia totiž bola pre hotely a reštaurácie s nabíjačkami veľkou administatívnou záťažou.

Novela zákona teda smeruje k podpore výstavby a prevádzkovania nabíjacích staníc. Zároveň sa zatiaľ musí ujasniť, či či sa nové pravidlá týkajú aj nabíjania za odplatu.

Definovanie kľúčových pojmov v elektromobilite

Je dobrou správou, že vláda začína aj ujasňovať kľúčové pojmy v elektromobilite. „Takáto právna úprava by mala znížiť administratívnu záťaž pre rozvoj elektromobility na Slovensku, podporiť vznik nových nabíjacích staníc a zjednodušiť vstup nových poskytovateľov nabíjania na nabíjacích staniciach na trh,“ vysvetľuje pre portál euractiv.sk hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano pre portál euractiv.sk.

„Tieto definície sú potrebné pre štandardizovanie právneho prostredia, aby sme si ujasnili pojmy, s ktorými hráči na trhu operujú. Prevzatím pojmov zároveň harmonizujeme naše prostredie s európskym, kde si pod pojmami treba predstaviť vždy to isté,“ vysvetľuje Peter Ševce, šéf Slovenskej asociácie pre elektormobilitu pre euractiv.sk.

„Kompromisnou úpravou dosahujeme zvýšenie právnej istoty a odbúranie prípadnej zbytočnej administratívnej záťaže. Je to dobrá správa najmä pre prevádzky ako hotely, obchodné centrá a ktorým prípadnou prevádzkou nabíjacích staníc nepribudnú nové povinnosti,“ dopĺňa Peter Ševce.

Zdroj: euractiv.sk

27. februára 2018
Fotománia

+