MojElektromobil
Miroslav Schwamberg 18. septembra 2018

Trebišov plánuje kúpiť pre potreby mestskej polície elektromobil. Hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová informovala, že mesto získalo vďaka environmentálnemu fondu dotáciu vo výške 30 tisíc eur.

„Príslušníci útvaru mestskej polície najazdia s jedným automobilom priemerne 3-tisíc kilometrov za mesiac. Práve na základe počtu najazdených kilometrov bol elektromobil vybraný pre mestskú políciu, a to z dôvodu zníženia znečistenia ovzdušia škodlivými emisiami z výfukových plynov, ale aj pre výraznú úsporu pohonných látok,“ uviedla hovorkyňa.

Úspora na pohonných hmotách

Elektromobil bol pre mestskú políciu vybraný hlavne na základe toho, že ich štandardný automobil najazdí mesačne približne 3000 kilometrov. Elektromobil predstavuje výraznú úsporu pohonných látok a aj menší dopad na životné prostredie. Reálny dojazd na jedno nabitie je nad 200 kilometrov, čo potrebám mestskej polície plne postačuje.

Pred budovou mestského úradu je k dispozícii aj nabíjacia stanica, ktorú bude nový elektromobil mestskej polície pravdepodobne využívať. Mesto prispeje na elektromobil sumou do 10 000 €.

Zdroj: trebisov.sk

18. septembra 2018
Fotománia

+