Tesla vydáva novú aktualizáciu. Zahesluje vypnutie vzdialeného prístupu

Testy